• Nové úplné komentované znění vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem

  předpokládané vydání - duben 2020

  objednávejte již nyní

 • Semináře a konference 2020

 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • Trhací technika a pyrotechnika

  časopis pro střelmistry, TVO, pyrotechniky a všechny kteří chtějí mít přehled ve světe výbušnin, pyrotechniky, nářadí a strojů s tím spojených
 • On-line semináře - webináře - PRO VEDOUCÍ SMĚNOVÝCH PROVOZŮ, SMĚNOVÉ TECHNIKY, PŘEDÁKY, VEDOUCÍ TECHNIKY, OBSLUHY

  5. května 2020 - 1. část, 12. května 2020 - 2. část

 • Titulní stránka
 • Školení
 • Seminář pro střelmistry, technické vedoucí odstřelů, vedoucí trhacích prací, odpovědné zástupce a pracovníky útvarů BOZP organizací, které nakládají s výbušninami

Seminář pro střelmistry, technické vedoucí odstřelů, vedoucí trhacích prací, odpovědné zástupce a pracovníky útvarů BOZP organizací, které nakládají s výbušninami

od út, 10. listopad 2020 do st, 11. listopad 2020

Místo konání:
Hotel Astra v Tuchlovicích - Srbech (u Kladna), Srby 184, 273 02 - Tuchlovice

Cena:
4540 Kč (včetně DPH 21%)
V ceně je zahrnuto: 2x oběd, 1x neformální večeře, 3x coffee break, sborník přednášek v elektronické podobě
Počet účastníků: 70

Popis události:

Vážené dámy, vážení pánové,

    vzhledem k situaci a nařízením vlády Vás chci informovat o přesunutí dvoudenního semináře č. 128

pro střelmistry, technické vedoucí odstřelů, vedoucí trhacích prací, odpovědné zástupce a pracovníky útvarů BOZP organizací, které nakládají s výbušninami.
Tento  seminář se měl konat 24. - 25. března 2020 a je přesunut na termín 10. - 11. listopadu 2020.

   Žádáme Vás tímto o vyjádření a budeme rádi za potvrzení Vaši účasti.

    Zároveň Vám děkuji za trpělivost, kterou vůči nám projevujete. Situace pro nás není lehká. Věřím, že se v druhé polovině roku setkáme a tento seminář bude pro nás o to příjemnější.

S pozdravem a přáním pevného zdraví a pevných nervů

                                                  Aleš Rett
                                                    ředitel
                                      vydavatelství MONTANEX, a.s.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
 
V souvislosti s rozesíláním přihlášek na naše semináře Vás chci informovat o důležité změně, kterou jsme zavedli.
S účinností od května tohoto roku nehraďte účast na seminářích a webinářích na základě přihlášky, ale faktury, kterou Vám zašleme. Fakturu vám zašleme nejpozději do dvou dnů po obdržení vaší přihlášky a budou na ni uvedeny všechny informace potřebné pro platbu jako jsou číslo účtu a variabilní symbol.

Děkuji a věřím, že toto zjednodušení bude ku prospěchu.
Zdař Bůh!

Aleš Rett

Dvoudenní seminář č. 128 - pro střelmistry, technické vedoucí odstřelů, vedoucí trhacích prací, odpovědné zástupce a pracovníky útvarů BOZP organizací, které nakládají s výbušninami

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Michal Roháč, ČBÚ v Praze
Ing. Miroslav Barbušin, ČBÚ v Praze
Ing. Josef Slovák, ČBÚ v Praze
Ing. Josef Turek, ČBÚ v Praze
Ing. David Jung, OBÚ pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
Ing. Dušan Špinetti, OBÚ pro území kraje Karlovarského
Ing. Aleš Buřík, Epiroc Czech Republic s.r.o.
Ing. Zdeněk Máša, Epiroc Czech Republic s.r.o.
RNDr. Bohumil Svoboda, Geodyn, s.r.o.
Ing. Martina Pražáková, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha
doc. Ing. Tomáš Dosoudil,CSc., Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha
kpt. Ing. Radek Volny, HZS ČR
Ing. Přemysl Gromada, Explosia a.s.
Ing. Pavel Diviš, Explosia a.s.
Libor Bártek, Austin Detonator s.r.o.
Vladimír Pravda, Metrostav a.s.
Miloš Kánský, Rocktech, s.r.o.


PROGRAM SEMINÁŘE

1. den – úterý 10. listopadu 2020

10.00 – 10.30
Úvodní slovo
Nabývání, dovoz a držení prekurzorů výbušnin od 1. února 2021
Michal Roháč, ČBÚ v Praze

10.30 – 12.00
Příprava novely zákona o pyrotechnice
Ing. Miroslav Barbušin, ČBÚ v Praze

Evidence výbušnin a hlášení podle § 25f odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb. vs. oznamovaní přepravy podle § 25f odst. 1 cit. zákona a současná problematika nabývání, předávání, dovozu, vývozu a tranzitu výbušnin
Ing. Josef Slovák, Ing. Josef Turek, ČBÚ v Praze

12.00 – 13.00 Oběd

13.00 – 13.50
Mimořádné události za v roce 2018 a 2019
Ing. David Jung, OBÚ pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického
Ing. Dušan Špinetti, OBÚ pro území kraje Karlovarského

14.05 – 14.30
Optimalizace Epiroc vrtacího nářadí
Ing. Aleš Buřík, Ing. Zdeněk Máša, Epiroc Czech Republic s.r.o.

14.30 – 15.00
Problematika úředního měření seismických účinků podle zákona 505/1990,89/2012 ve znění pozdějších úprav a novelizované ČSN 730040
RNDr. Bohumil Svoboda, Geodyn, s.r.o.

15.15 – 15.45
Představení činnosti VÚBP zejména s ohledem na prevenci závažných havárií
Ing. Martina Pražáková, Výzkumný ústav bezpečnosti práce

15.45 – 16.15
Představení projektu: Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků
Ing. Tomáš Dosoudil, Výzkumný ústav bezpečnosti práce

16.25 – 17.10
Záchranné a likvidační práce pomocí trhavin v rámci HZS ČR
kpt. Ing. Radek Volny, HZS ČR
 
17.15 – 17.40
Servisní strategie f. Rocktech/Sandvik v nových podmínkách
Miloš Kánský, Rocktech, s.r.o.
 
18.00 Společenský a debatní večer, občerstvení
 
 
2. den – středa 11. listopadu 2020

8.30 – 9.15
Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách
kpt. Ing. Radek Volny, HZS ČR

9.45 – 10.10
Bezpečnost práce na odloučených pracovištích
Ing. Přemysl Gromada, Explosia a.s.

10.10 – 10.30
Nové trendy trhavin – ekologické aspekty
Ing. Pavel Diviš, Explosia a.s.

10.40 – 11.15
Vliv použitého roznětu při trhacích pracích na efektivnost výroby a logistiky iniciačních prostředků
Libor Bártek, Austin Detonator s.r.o.

11.15 – 11.40
Destrukce tramvajového depa Praha-Hloubětín
Vladimír Pravda, Metrostav a.s.

11.40 – 12.00
Srovnání povolování nabývání výbušnin v některých státech EU
Vladimír Pravda, Metrostav a.s.

12.00 – 13.00 Oběd

UBYTOVÁNÍ:

Hotel Astra, Srby 184, 273 02 Tuchlovice - Srby
Ubytování si účastníci hradí sami.
Noclehy nahlaste předem (přes přihlášku, nebo na e-mai:l as@montanex.cz)


 


Propozice: Stáhnout soubor: 128_Prihlaska_s_prihlaskou.pdf


@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.