• Nové úplné komentované znění vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem

 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • Trhací technika a pyrotechnika

  časopis pro střelmistry, TVO, pyrotechniky a všechny kteří chtějí mít přehled ve světe výbušnin, pyrotechniky, nářadí a strojů s tím spojených
 • Semináře, školení, konference, webináře 2021

  Přehled akcí konaných od 1. července 2021 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA

 • Titulní stránka
 • Školení
 • Seminář pro střelmistry, technické vedoucí odstřelů, vedoucí trhacích prací, odpovědné zástupce a pracovníky útvarů BOZP organizací, které nakládají s výbušninami

Seminář pro střelmistry, technické vedoucí odstřelů, vedoucí trhacích prací, odpovědné zástupce a pracovníky útvarů BOZP organizací, které nakládají s výbušninami

od út, 13. červenec 2021 do st, 14. červenec 2021

Místo konání:
Hotel Astra v Tuchlovicích - Srbech (u Kladna), Srby 184, 273 02 - Tuchlovice

Cena:
4600 Kč (včetně DPH 21%)
V ceně je zahrnuto: 2x oběd, 1x neformální večeře, 3x coffee break, sborník přednášek v elektronické podobě
Počet účastníků: 50 nebo dle vládního nařízení

Popis události:

 

Dvoudenní seminář č. 128

- pro střelmistry, technické vedoucí odstřelů, vedoucí trhacích prací, odpovědné zástupce a pracovníky útvarů BOZP organizací, které nakládají s výbušninami.

 

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

Michal Roháč, ČBÚ v Praze
Ing. Miroslav Barbušin, ČBÚ v Praze
Ing. Josef Slovák, ČBÚ v Praze
Ing. Josef Turek, ČBÚ v Praze 

Ing. Zdeněk Lhotský, MBA, ČBÚ v Praze

Ing. Dušan Špinetti, OBÚ pro území kraje Karlovarského
Ing. Vladislav Mareš, Epiroc Czech Republic s.r.o.
Ing. Zdeněk Máša, Epiroc Czech Republic s.r.o.
RNDr. Bohumil Svoboda, Geodyn, s.r.o.
kpt. Ing. Radek Volny, HZS ČR
Libor Bártek, Austin Detonator s.r.o.
Vladimír Pravda, Metrostav a.s.
Miloš Kánský, Rocktech, s.r.o.

 


PROGRAM SEMINÁŘE

1. den – úterý 13. července 2021

10.00 – 10.15
Úvodní slovo
Michal Roháč, ČBÚ v Praze

10.15 – 12.00
Informace k novele zákona 206/2015 Sb.
Ing. Miroslav Barbušin, ČBÚ v Praze

Evidence výbušnin a hlášení podle § 25f odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb. vs. oznamovaní přepravy podle § 25f odst. 1 cit. zákona a současná problematika nabývání, předávání, dovozu, vývozu a tranzitu výbušnin
Ing. Josef Slovák, Ing. Josef Turek, ČBÚ v Praze
 
Nabývání, dovoz a držení prekurzorů výbušnin od 1. února 2021
Ing. Zdeněk Lhotský, MBA, ČBÚ v Praze

12.00 – 13.00 Oběd

13.00 – 13.40
Mimořádné události za v roce 2019
Ing. Dušan Špinetti, OBÚ pro území kraje Karlovarského

13.50 – 14.30
Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách
kpt. Ing. Radek Volny, HZS ČR

14.40 – 15.20
Záchranné a likvidační práce pomocí trhavin v rámci HZS ČR
kpt. Ing. Radek Volny, HZS ČR

15.30 – 16.10
Problematika úředního měření seismických účinků podle zákona 505/1990,89/2012 ve znění pozdějších úprav a novelizované ČSN 730040
RNDr. Bohumil Svoboda, Geodyn, s.r.o.

16.20 – 16.40
Optimalizace Epiroc vrtacího nářadí
Ing. Vladislav Mareš, Ing. Zdeněk Máša, Epiroc Czech Republic s.r.o.

16.50 – 17.30
Vliv použitého roznětu při trhacích pracích na efektivnost výroby a logistiky iniciačních prostředků
Libor Bártek, Austin Detonator s.r.o.
 
 
18.00 Společenský a debatní večer, občerstvení
 
 
2. den – středa 14. července 2021

8.30 – 8.50
Servisní strategie f. Rocktech/Sandvik v nových podmínkách
Miloš Kánský, Rocktech, s.r.o.

8.55 – 9.30 - Na přednášce se pracuje.
 
10.00 – 10.40
Srovnání povolování nabývání výbušnin v některých státech EU
Vladimír Pravda, Metrostav a.s.

10.45 – 11.15
Destrukce tramvajového depa Praha-Hloubětín
Vladimír Pravda, Metrostav a.s.
 
11.20 – 12.00 - Na přednášce se pracuje.11.30 – 12.30 Oběd

UBYTOVÁNÍ:

Hotel Astra, Srby 184, 273 02 Tuchlovice - Srby
Ubytování si účastníci hradí sami.
Noclehy nahlaste předem (přes přihlášku, nebo na e-mai:l as@montanex.cz)


Ubytování v hotelu a účast na semináři je možná při dodání potvrzení o očkování proti nemoci COVID19 nebo potvrzení o negativním testu na onemocnění COVID19, nebo při dodání potvrzení o prodělání nemoci COVID19 ne starší 180 dnů. 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
 
V souvislosti s rozesíláním přihlášek na naše semináře Vás chci informovat o důležité změně, kterou jsme zavedli.
S účinností od května 2020 nehraďte účast na seminářích a webinářích na základě přihlášky, ale faktury, kterou Vám zašleme. Fakturu vám zašleme nejpozději do dvou dnů po obdržení vaší přihlášky a budou na ni uvedeny všechny informace potřebné pro platbu jako jsou číslo účtu a variabilní symbol.

Děkuji a věřím, že toto zjednodušení bude ku prospěchu.
Zdař Bůh!

Aleš Rett

Propozice: Stáhnout soubor: 128_2021_1.pdf


@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.