• Právě vyšla připravovaná novinka

    ZÁKLADY VEŘEJNÉ SPRÁVY, 5. AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ
  • Semináře podzim 2019 programy, přihlášky

  • Vydání knihy na klíč

    provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

ANIŽ TVŮJ ŽE JSEM

Autor: Lydie Romanská | počet stran: 74
Knížka veršů české básnířky Lydie Romanské, je inspirována dílem a životem Karla Hynka Máchy. Vychází v roce dvousetletého výročí jeho narození jako připomínka a poklona životaschopnosti máchovského poetického odkazu. Básník je zde zasnouben ...

BANÁLNÍ PŘÍPAD

Autor: Václav Štědronský | počet stran: 152
Knížka V. Štědronského je sondou do kolotu typického českého maloměsta, kde sice každý vidí ostatním do talířů, ale zároveň platí, že pod svícnem bývá tma. I proto zde mohou najít zázemí vysloužilé postavičky bývalé pražské galérky. Když...

BORŮVKOVÝ VRCH

Autor: Jan Blaštík | počet stran: 64
Básnická sbírka J. Blaštíka, který je mimo jiné známý jako autor řady písňových textů, představuje autora jako navýsost milostného lyrika, který dokáže zachytit i ty nejniternější okamžiky vztahu mezi mužem a ženou, touhu, okouzlení, radost i smutek....

DANDELION

Autor: Vítězslav Urbanec | počet stran: 136
S inteligencí a humorem napsané čtivé povídky – nejen ze všedních dnů – mimo jiné ukazují, že i ten nejobyčejnější příběh lidského života může být v podání dobrého autora neobyčejný.Podivuhodné příběhy panoptikálně pojatého (po)tvorstva....

EPIMENES

Autor: Statis Leontidis | počet stran: 176
Demokracie, která nepřináší svobodu, zato intriky,zrady a nejistotu, zatímco její sestra válka rozehrává utrpení a bídu plnými hrstmi. To je dobová kulisa příběhu o síle skutečného přátelství, cti a dobré vůle. Příběh jedince předurčeného k...

GOGHOVA POSTEL

Autor: Lydie Romanská | počet stran: 62
Goghova postel je jedenáctá knížka veršů autorky kromě výboru Desátek (Host: 2003)V její bibliografii je také knižně vydaná muzikologická studie a příběhová próza Ticho pro klarinet, oceněna třetím místem v literární soutěži vyhlášené Obcí...

JAK MĚ POTKAL BANIK

Autor: Dalibor Záruba, Pavel Skura | počet stran: 120
Dvě hlavní postavy, lidoví vypravěči, skalní až do morku kostí, vás provedou dvěma sezónami jednoho z nejlepších českých FC. A to jazykem slangově řízným a blízkým ostravskému fandovi. V hláškách a scénkách ze života věrných se najde každý, kdo se chlubí baníkovskou krví.

KOUTY SRDCE A ŽIVOTA

Autor: Sylva Stankušová | počet stran: 220
Nová kniha frýdecko-místecké autorky obsahuje hned dvě sbírky povídek – Pod bílým pláštěm a Kouty srdce.První část, jak název napovídá, vychází ze zdravotnického prostředí, které je S. Stankušové profesně i osobně velmi...

MEZI ŽEBRY DÉŠŤ

Autor: Radovan Jursa | počet stran: 117
Druhá básnická sbírka Radovana Jursy sestává výhradně ze čtyřverší, což ovšem autora nijak myšlenkově ani poeticky neomezuje.Naopak – redukce „zbytečných“ slov a celkové zhuštění přidává jeho veršům na síle působivosti. Použitá slova pak...

MILOSTÍN

Autor: Karel Vůjtek Výběr milostné poezie autora básnických sbírek Řetízkový kolotoč, Takové noci takové dny, Báseň pro soprán, veršů pro děti Náš kopec má kytku za kloboukem aj. Vydal knižní překlady z polštiny, ruštiny a slovenštiny, z publicistických prací jmenujme...

PĚŠINAMI LET

Autor: Bohuslav Kobliha | počet stran: 64
"Pěšinami let" je druhou sbírkou Bohuslava Koblihy, povoláním úředníka, ale srdcem básníka, který se narodil v roce 1933. Napíšeme-li, že se v ní opět setkáváme s klasickou poezií, jako bychom knížku předem odsuzovali k nečtení, což není v zájmu...

PŘÍBĚHY O ERIKOVI, KTERÉ PODLE VYPRÁVĚNÍ OČITÝCH SVĚDKŮ SEPSAL MAJOR SLICK

| počet stran: 200
Kniha obsahuje dva dějově samostatné westernové příběhy s jedním hlavním hrdinou – míšencem Erikem, kterého jeho otec vycvičil ke střeleckému mistrovství, a který po své indiánské matce, jejíž předkové byli tajemní Mušajítové, Strážci kmene,...

SÁGA RODU CHABALŮ, KNIHA 1 MĚSÍČNÍ KRAJINA

Autor: Oldřich Šuleř | počet stran: 390
Románová kronika kořenící na Ostravsku, ale prorůstající do literatury národní. Umělecké svědectví o životě a době, jak šel čas. Na osudech tří generací rodiny Chabalových sledujeme společenské a politické proměny země od počátku 20. století až...

SATÉNOVÁ HVĚZDA

Autor: Vítězslav Urbanec | počet stran: 77
Po několika publikačních počinech spíše odborného charakteru z různých oborů lidské činnosti (konkrétně z oblasti historie, filosofie a práva) a po experimentování s prózou (novela a povídky) dovoluji si váženým čtenářům předložit tematicky...

SKŘIVÁNEK

Autor: Karel Vůjtek | počet stran: 70
Vůjtkova lyrickoepická skladby Skřivánek je podobně jako jeho Báseň pro soprán (1983) Nebo básnické texty František, Jindřich, Žofka, Amerikán ze sbírky Takové noci takové dny (1982) ovlivněna osudy lidí z minulosti. Někdy se jedná o návraty...

SUNDEJ SI ZAHOVNĚNÉ BOTY

Autor: Václav Fiala | počet stran: 95
Kouzlo manipulace s člověkem – kdo ho zná, je pánem nejen vývoje věcí, ale i pánem vývoje osudů těch, s nimiž se setká, taková pokřivená karikatura boha.Proniknout, sblížit se, poznat, rozpoznat, překroutit, navodit iluzi nebo být tím, kdo ji druhému...

@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.