• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2024

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2024 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2023

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2023.


Beskydské povídky - ztracená setkání

Autor: František Oldman | počet stran: 96
Směrem na východ, nad obcí Ostravice a stejnojmennou řekou, strmé stoupají zalesněné svahy hory Smrčiny s vrcholem dosahujícím výšky 810 m. Od jihu, z údolí potoka Mazák, se vynořují z hory osamocené masívní kameny a malé skalky skryté mezi hustými...

COVIDENÍK ZNUDĚNÉ KADEŘNICE

Autor: Martina Loskotová | počet stran: 80
Autorka s nadhledem a vtipem popisuje svůj příběh "soužití" s dobou epidemie coronaviru. V této knize najdete jeden z možných způsobů, jak se s celou problematikou vyrovnat. Že není vždy nutné upadnout do hluboké deprese, polykat prášky a začít požívat...

Dobratice - kapitoly z dějin slezské obce

Autor: Lukáš Lisník, Jan Hruboš

DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

| počet stran: 544
Kniha nádherným způsobem popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let a ještě ve dvacátém století vyšlo její anglické, německé i české vydání. Georgii Agricolae tak...

Hornická ročenka 2022

Autor: kolektiv autorů | počet stran: 264
Hornické ročenka již tradičně přináší souhrnné textové informace o vývoji hornictví a bezpečnosti práce v roce 2022. Nabízí rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů a obsáhlý přehled informací o nejvýznačnějších...

Hornickystav.cz - první číslo tištěné i elektronické podoby

Autor: kolektiv autorů | počet stran: 68
Časopis hornickystav.cz má za cíl vytváření prostoru pro šíření odborných, srozumitelných a skutečných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, provádění trhacích prací, nakládání s výbušninami nebo o problematice...

Hornictví a OKR - má láska

Autor: Miloslav Vítek | počet stran: 112
   Příběh člověka, který měl rád hornictví. Pracoval v rudných dolech, uranovém průmyslu a hlavně v OKD, kterému věnoval 35 let svého života. Měl možnost nahlédnout do hornictví z neobvyklých úhlů a proto čtení jeho pamětí může být...

Jubilejní kolonie - století nejkrásnější kolonie Ostravska

Autor: Petr Lexa Přendík, Radomír Seďa, Martin Strakoš | počet stran: 204
Publikace věnující se Jubilejní kolonii vybudované Vítkovickými železárnami vznikla u příležitosti sta let od kolaudace prvních domů, jejichž výstavba proběhla v letech 1921–1922 na katastru Hrabůvky (dnes součást městského obvodu Ostrava-Jih). Kniha...

KNIHA EVIDENCE VÝBUŠNIN ODEBRANÝCH KE SPOTŘEBĚ

| počet stran: 32
Kniha je určena k práci střelmistra, k evidenci o spotřebě rozněcovadel a trhavin.   Knihu můžete zakoupit zasláním objednávky na as@montanex.cz nebo na e-shopu.

MEMENTO DŮLNÍCH NEHOD V ČESKÉM HORNICTVÍ

Autor: Roman Makarius | počet stran: 461
  Téměř pětisetstránková publikace, věnovaná památce všech, kdo při důlních neštěstích ztratili svůj život, maximálně vyčerpávajícím způsobem připomíná tragické události v našem hornictví.    Je koncipována tak, aby obsahovala havárie...

Pamětní kniha městské čtvrti Ostrava-Zábřeh: Psáno zábřežským kronikářem PhDr. Otto Srubkem v letech 1957–1961

Autor: Petr Lexa Přendík | počet stran: 200
CO V KNIZE NAJDTE?    Někdejší kronikář Otto Srubek zahajuje kroniku nejprve popisem zábřežského obecního znaku, poté přechází k úvodnímu slovu týkajícímu se okolností založení pamětní knihy. Pak následuje základní geografický a správní popis...

TECHNIKA, PRÁCE S PLASTEM, DŘEVEM A KOVEM

Autor: PhDr. Ivan Jařabáč, PhD | počet stran: 112
   Odborná publikace s názvem TECHNIKA, PRÁCE S PLASTEM, DŘEVEM A KOVEM je určena zejména pro mladé nastupující učitele předmětu pracovní výchovy běžných i speciálních základních škol. Publikaci zcela jistě využijí i pedagogové středních škol...

@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.