• Právě vyšla připravovaná novinka

    ZÁKLADY VEŘEJNÉ SPRÁVY, 5. AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ
  • Semináře podzim 2019 programy, přihlášky

  • Vydání knihy na klíč

    provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

Dějiny obce Trojanovice

Autor: Lenka Nováková, Jan Saheb | počet stran: 352
Publikace v duplexu, 352 stran o formátu B5. Jenom ten čas... od předání textu a fotografií k dodání obci Trojanovice uběhlo jen 40 dní - rovněž ovšem díky kvalitní práci autora pana Jana Saheba. Zhotoveno pro Obec...

Dějiny Paskova

Autor: Jan Saheb | počet stran: 423
Na publikaci jsme pracovali pět měsíců které obnášely scanovaní, ořez, čištění historických fotografií, korektury stylistické, češtinářské. K pěti měsícům je potřeba přičíst zhotovení rozsáhlého textu - autorské návštěvy archivů, sběr...

Deset let HMMC

Výpravná kniha zachycující deset let působení jihokorejské automobilky v našem kraji sází především na kvalitní grafiku a fotografie. Texty deseti kapitol nereflektují pouze historii, ale také hlavní krédo firmy, která chce být „dobrým sousedem“.  ...

Dům kultury Akord 1959 - 2019

Autor: Milan Strakoš, Darina Daňková, Petr Přendík  Textově obrazový exkurz do vývoje nejstaršího kulturního domu v Ostravě. První část knihy je věnována architektuře v urbanistickém kontextu nově vznikajícího sídliště a doplněná fotografiemi a unikátními plány a skicami, včetně nerealizovaných...

Ej, lásko, lásko

Sympozium věnované písňové tvorbě Leoše Janáčka, jeho sběratelské činnosti a lásce k rodnému kraji.Hukvaldy 29. - 30. dubna 2017

Havířov - utajené kouzlo SORELY / the mysterious magie fo SORELA

Autor: Miroslav Vlček, Alena Nosalová Kniha představuje Havířov netradičně prostřednictvím příběhu náhodného návštěvníka, který se zde setkává s lidmi, z jejichž osobních vzpomínek sestavuje dobrodružnou pouť, kterou nejmladší město v ČR město urazilo od svého vzniku....

Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe

Autor: Karel Jařabáč Cílem knižní odborné publikace je popsat práci, činnosti, úkoly a základní povinnosti odborně způsobilé osoby pro úkoly v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.   Autor zde uvádí praktické poznatky a informace o bezpečnosti a...

Májová Plesná

Alamanach k 20. výročí konání Májové Plesné. Pro velké množství fotek a malé množství textu jsme zvolili čtvercový formát. Publikace je plnobarevná a brožovaná. Důraz je kladen na grafiku "máje" a cenu. Zhotoveno pro Statutární město Ostrava - Městský obvod Plesná.

Martinov 1424-2014

Autor: Jan Kubica Z iniciativy kronikáře Mgr. Jana Kubicy, který je nadšeným sběratelem historických dat, fotografií a dokumentů vznikla tato publikace, jako sbírka k výročí 590 let od první zmínky o existenci obce Martinov. Kromě toho pan Kubica jiždlouhá léta vede...

ODHALENÍ TAJEMSTVÍ PODSTATY GRAVITACE

Autor: Vasilis Stambolidis | počet stran: 93
Je známo, že v životě existuje mnoho druhů paradoxů. Jeden z nich držíte v ruce. Tuto malou, skromnou knížku, kterou máte v ruce, si můžete přečíst za hodinu či dříve. Avšak než jsem ji já napsal, trvalo mi to 55 let. A nejen to. Najít odpověď na...

Pamětní kniha Zábřehu nad Odrou

Autor: Petr Lexa Přendík | počet stran: 72
První díl nové ediční řady Písemné památky MO Ostrava-Jih tvoří kronikářský záznam prvních let, kdy se Zábřeh nad Odrou stal samostatnou farností. Jeho přesný přepis je doplněn téměř dvěmi sty poznámkami a vysvětlivkami, dobovým (1908) plánkem...

Porubské sochy

Autor: Marie Šťastná Kniha představuje sochy a reliéfy dotvářející nový urbanismus a architekturu v Porubě od dob tzv. sorely až po dnešek. Je tak přehledným průvodcem po trendech vývoje "kultivace" městského prostoru porubského obvodu a průřezem sochařskou tvorbou za...

Restructuring the Coal Mining Industry

Autor: Jaroslav Dvořáček, Elena V. Martyaková Restructuring the Coal Mining Industry: an Interdisciplinary Approach

ROMAN

Autor: Martina Loskotová | počet stran: 78
Je to psina. Ohromná. A to doslova. Knížka o labradorovi, který má „svůj rozum“ a nenechá si nic diktovat. Který ví nejlíp, co a jak. Že má panička na 99 % věcí jiný názor? Nevadí. Stačí být důsledný a kreativní. Však on si ji vychová. Taky proto...

Stejnokroje vojáků sloužících v habsburské armádě 1618-1918

Autor: Gustav Bezděkovský Plnobarevná publikace formátu A4, přes 200 stran a 400 kreseb a technických nákresů. Česko-anglické texty.Deset měsíců práce na této publikaci znamenalo provést scanovaní, ořez, čištění ručních kreseb, korektury stylistické, češtinářské, odborné,...

SYLABUS BOZP

Sylabus k semináři č. 106 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Seminář se konal 14.-15. února 2018 v Hotelu Akademie Velké Bílovice. Pro účely...

@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.