• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2024

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2024 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2023

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2023.


DIFERENCIÁLNÍ POČET PRO INŽENÝRY, MATEMATIKA I.

Autor: Jiří Taufer, Olga Vraštilová | počet stran: 152
Základní pojmy diferenciálního počtu, vysvětlení pojmu limita, spojitost a derivace funkce jedné proměnné, ve druhé části jde o vysvětlení stejných pojmů pro funkce více proměnných. Určeno studentům technických vysokých a středních škol i pro praxi.

KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ I., SPOJOVACÍ ČÁSTI STROJŮ. NÁVRH, VÝPOČET, KONSTRUKCE

Autor: Zdeněk Dejl Spojovací části strojů- návrh- výpočet- konstrukce Publikace je věnována strojním součástem a technologickým procesům, které slouží ke spojování části strojů tj. šrouby a šroubové spoje, spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj a...

KONSTRUKTÉR A POČÍTAČ

Autor: Jan Bečka Kniha se zabývá vývojem a současným stavem hardwarového a softwarového vybavení používaného v technické přípravě výroby ve strojírenství, změnami přístupu k technické přípravě vyvolanými všeobecným používáním výpočetní techniky, trendy...

STROJNICKÉ TABULKY II. POHONY, HŘÍDELE, OZUBENÉ PŘEVODY, ŘETĚZOVÉ A ŘEMENOVÉ PŘEVODY

Autor: Rudolf Kříž | počet stran: 214
Vydáním této druhé části Strojnických tabulek se dostávají do rukou všem, kteří pracují s výkresovou dokumentací ozubených a řetězových kol, řemenových a řetězových pohonů, i těm, kteří pracují v konstrukci nebo se dostávají do styku s výpočty...

TABULKY MATERIÁLŮ A PŘEDVÝROBKŮ PRO STROJÍRENSTVÍ II. ČÁST, KOVOVÉ MATERIÁLY - NEŽELEZNÉ KOVY

Autor: Rudolf Kříž Tabulky poskytují potřebné technické informace o neželezných kovech používaných ve strojírenské výrobě. Především poskytují informace o předpisech obsažených nejen v platných normách ČSN, ale i v jejich ekvivalentních normách ISO, EN a DIN.Tabulky jsou...

TABULKY MATERIÁLŮ A PŘEDVÝROBKŮ PRO STROJÍRENSTVÍ III. ČÁST, MATERIÁLY VÝROBNÍ, NEKOVOVÉ, PROVOZNÍ A POMOCNÉ

Autor: Rudolf Kříž a kolektiv Ve strojírenství a příbuzných oborech se vedle kovů stále více užívají materiály nekovové, méně přírodní, mnohem více syntetické, hlavně plasty.Tato třetí část "Tabulek materiálů a předvýrobků pro strojírenství" navazuje na 1. a 2. část...

TECHNICKÁ HARMONIZACE A POSUZOVÁNÍ SHODY

Autor: Naděžda Klabusayová Publikace se věnuje oblasti řízení jakosti a technické harmonizace a klade si za cíl po věcné stránce přispět ke zvýšení informovanosti, orientace a schopnosti praxe identifikovat i zvládat problémy spojené s technickou harmonizací, posuzováním shody a...

TECHNICKÉ KRESLENÍ PODLE MEZINÁRODNÍCH NOREM III.

Autor: Dušan Poláček | počet stran: 140
Pravidla tvorby výkresů a schémat v elektrotechnice.    Kniha kterou otvíráte, je určená každému, kdo přichází v elektronice do styku s výkresovou dokumentací včetně schémat. Publikaci ocení nejen pracovníci konstrukčních a vývojových kanceláří,...

@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.