• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2024

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2024 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2023

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2023.


Trhací technika a pyrotechnika 1/2020

Autor: kolektiv autorů | počet stran: 32
První číslo roku 2020 odborného časopisu zabývajícího se tématy trhacích prací, výbušnin, pyrotechniky a souvisejícími oblastmi. Časopis je rozdělen na několik rubrik, například Legislativa, Nové trendy (rozbušky, trhaviny, vrtací nářadí), Rozhovor,...

Hornická ročenka 2019

| počet stran: 257
Tato publikace přináší, vedle souhrnné textové informace o vývoji hornictví a bezpečnosti práce v roce 2019 a rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů, obsáhlý přehled informací o nejvýznačnějších organizacích, které na území...

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XII

Autor: kolektiv autorů | počet stran: 174
Nové úplné komentované znění vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 158/1997 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb. a vyhlášky č. 382/2012 Sb. Tato publikace...

Poznámkový blok s BOZP citáty

Autor: kolektiv autorů | počet stran: 100
Sto linkovaných stran formátu 215 x 235 mm s praktickou kroužkovou vazbou pro vaše pracovní poznámky na seminářích, školeních a dalších akcích. Strany jsou uvozeny krátkými užitečnými slogany z praxe BOZP. Chcete nás podpořit? Můžete i nákupem tohoto...

Trhací technika a pyrotechnika 2/2019

Autor: kolektiv autorů | počet stran: 40
   Druhé číslo roku 2019 odborného časopisu zabývajícího se tématy trhacích prací, výbušnin, pyrotechniky a souvisejícími oblastmi.    Časopis je rozdělen na několik rubrik, například Legislativa, Nové trendy (rozbušky, trhaviny, vrtací nářadí),...

HORNICKÁ ROČENKA 2015

Autor: kolektiv pracovníků SBS | počet stran: 290
Tato publikace přináší, vedle souhrnné textové informace o vývoji hornictví a bezpečnosti práce v roce 2015 a rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů, obsáhlý přehled informací o nejvýznačnějších organizacích, které na území...

BÁŇSKÉ PŘEDPISY II

| počet stran: 110
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění vyhlášky č. 242/1993 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb.,...

BÁŇSKÉ PŘEDPISY VII

| počet stran: 80
Vyhláška č . 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 238/1998 Sb., vyhlášky č. 144/2004 Sb., vyhlášky č....

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XIX.

Autor: Ing. Dušan Havel, Ing. František Ševčík, Ing. Jaroslav Páleník, Ing. Pavel Stein, Ph.D. | počet stran: 70
Vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu, č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci. UPOZORNĚNÍ!!!Upozorňujeme uživatele Báňských předpisů XIX, že vyhláška č. 73/2002 Sb., o vybraných důlních zařízeních již neplatí. 

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XVI

| počet stran: 96
VYHLÁŠKA č. 239/1988 Sb., Českého báňského úřadu ze dne 30. září 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých...

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XVIII

Autor: Ing. Jiří Fiedor, Ing. Bc. Břetislav Cichoň | počet stran: 94
Vyhláška č. 74/2002 Sb.,o vyhrazených elektrických zařízeních, ze dne 22. ledna 2002,Vyhláška č. 75/2002 Sb.,o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, ze...

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXII. + CD NOVELIZOVANÉ VYDÁNÍ

| počet stran: 46
VYHLÁŠKA č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb (dodatek) (úplné znění), doplněnou podrobným komentářem Ing. Alexandra Hykla, ředitele odboru...

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXIII.

| počet stran: 47
Vyhláška č. 49/2008 Sb. ze dne 4. února 2008, o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů - úplné znění s komentářem

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXIV - ROZHODNUTÍ OBÚ

| počet stran: 47
Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě k zajištění jednotného plnění požadavků vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXVI. - NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ S TĚŽEBNÍM ODPADEM

Autor: Jan Kaňka, Ladislav Šouša, Vítězslav Urbanec | počet stran: 113
Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů. Vyhláška č. 428/2009 Sb., o provádění některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem. Vyhláška č. 429/2009 Sb.,o stanovení náležitostí plánu...

BARVA UHLÍ, HORNICTVÍ VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

Tato kniha je umělecká, protože představuje skutečná umělecká díla výtvarníků zvučných jmen, ale i těch opomíjených či dnes již neznámých, kteří našli inspiraci tam, kde ji hledala i hrstka literátů (V. Martínek, P. Bezruč...), a které spojovaly...

@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.