• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2024

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2024 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2023

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2023.


ROZSVĚCENÍ HVĚZD, SCÉNY ZE ŽIVOTA JAROSLAVA MISKY

Autor: Miroslav Vlček | počet stran: 86
Publikace Rozsvěcení hvězd (Scény ze života Jaroslava Misky.) je unikátní mimo jiné tím, že poprvé zveřejňuje v nástinu dobového kontextu skutečnosti o životě a působení legendárního generálního ředitele OKD (1961–1966) – člověka bez...

Trhací technika a pyrotechnika 1/2021

| počet stran: 48
První číslo roku 2021 odborného časopisu zabývajícího se tématy trhacích prací, výbušnin, pyrotechniky a souvisejícími oblastmi.   Časopis je rozdělen na několik rubrik, například Legislativa, Nové trendy (rozbušky, trhaviny, vrtací nářadí),...

Trhací technika a pyrotechnika 2/2020

| počet stran: 32
Druhé číslo roku 2020 odborného časopisu zabývajícího se tématy trhacích prací, výbušnin, pyrotechniky a souvisejícími oblastmi.Časopis je rozdělen na několik rubrik, například Legislativa, Nové trendy (rozbušky, trhaviny, vrtací nářadí), Rozhovor,...

Trhací technika a pyrotechnika 2/2021

| počet stran: 32
Druhé číslo roku 2021 odborného časopisu zabývajícího se tématy trhacích prací, výbušnin, pyrotechniky a souvisejícími oblastmi. Časopis je rozdělen na několik rubrik, například Legislativa, Nové trendy (rozbušky, trhaviny, vrtací nářadí), Rozhovor,...

Trhací technika a pyrotechnika 2/2022

| počet stran: 32
Druhé číslo roku 2022 odborného časopisu zabývajícího se tématy trhacích prací, výbušnin, pyrotechniky a souvisejícími oblastmi.   Časopis je rozdělen na několik rubrik, například Legislativa, Nové trendy (rozbušky, trhaviny, vrtací nářadí),...

TRHACÍ TECHNIKA A PYROTECHNIKA 1/2018

Autor: kolektiv autorů | počet stran: 40
Nový odborný časopis zabývající se tématy trhacích prací, výbušnin, pyrotechniky a souvisejícími oblastmi.Časopis je rozdělen na rubriky Legislativa, Nové trendy (rozbušky, trhaviny, vrtací nářadí), Rozhovor, Okénko STTP, Vysoké školy ad.V prvním...

TRHACÍ TECHNIKA A PYROTECHNIKA 1/2019

Autor: kolektiv autorů | počet stran: 40
Druhé číslo odborného časopisu zabývajícího se tématy trhacích prací, výbušnin, pyrotechniky a souvisejícími oblastmi.Časopis je rozdělen na několik rubrik, například Legislativa, Nové trendy (rozbušky, trhaviny, vrtací nářadí), Rozhovor, Okénko...

UHLÍ, ZDROJE, PROCESY, UŽITÍ

Autor: Václav Roubíček Vydavatelství MONTANEX a.s. vydává významnou publikaci UHLÍ – zdroje, procesy, užití, jejímiž autory jsou prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. –, rektor VŠB-TU Ostrava a prof. Dr. Ing. Jaroslav Buchtele –, pracovník Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie...

VILÉM WÜNSCHE A ŠENOV

Autor: Miroslav Vlček | počet stran: 86
Kniha o jednom z nejvýznamnějších severomoravských malířů 20. století – národního umělce Viléma Wünsche.Bytostně byl spojen se dvěma zásadními tématy – hornictvím a rodnou krajinou. Oba výtvarné inspirační zdroje tento medailon představuje, v...

VŠEOBECNÁ INSTRUKCE Č. 1

| počet stran: 72
Pracovní pravidla pro všechny zaměstnance v podzemí hlubinných dolů

VŠEOBECNÁ INSTRUKCE Č. 12

| počet stran: 32
Pracovní pravidla pro použití otevřeného ohně v podzemí dolů a na povrchových pracovištích.

VŠEOBECNÁ INSTRUKCE Č. 14

| počet stran: 48
Pracovní pravidla pro předáky a horníky v porubech uhelných dolů.

VŠEOBECNÁ INSTRUKCE Č. 6

| počet stran: 48
Pracovní pravidla pro zaměstnance při dopravě na kolejových tratích v podzemí dolů a na povrchu.

ZÁKON O PYROTECHNICE A JEHO PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY

Autor: Kolektiv odborníků Státní správy | počet stran: 160
Tento zákon upravuje pravidla určená k dosažení volného pohybu pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu, základní bezpečnostní požadavky, které musí pyrotechnické výrobky splňovat před jejich dodáním na trh, a další požadavky pro zajištění ochrany...

@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.