• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2023

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2023 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2022

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2022.

ZÁKON O PYROTECHNICE A JEHO PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY

Autor: Kolektiv odborníků Státní správy | 160 stran

Parametry publikace


 • Formát:
  140×210 mm
 • Jazyk: Česky
 • Vazba knihy: brožovaná
 • ISBN: 9788072254415

 • Cena:
  60 Kč/ks

Tento zákon upravuje pravidla určená k dosažení volného pohybu pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu, základní bezpečnostní požadavky, které musí pyrotechnické výrobky splňovat před jejich dodáním na trh, a další požadavky pro zajištění ochrany lidského života, zdraví, majetku, veřejné bezpečnosti, včetně ochrany a bezpečnosti spotřebitelů, a to s přihlédnutím k zájmu na ochraně životního prostředí. Dále tento zákon dále upravuje:

 1. práva a povinnosti výrobců, dovozců, distributorů pyrotechnických výrobků a osob s odbornou způsobilostí,
 2. výkon státní správy v oblasti pyrotechnických výrobků,
 3. posuzování shody pyrotechnických výrobků.

Dále tato publikace přináší doposud vydané prováděcí předpisy na základě zmocnění uvedených v zákoně č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) a to:

 1. Nařízení vlády č. 208/2015 Sb., technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh,
 2. Vyhlášku č. 288/2015 Sb., o provádění ohňostrojných prací,
 3. Vyhlášku č. 284/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice.

@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.