• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2024

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2024 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2023

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2023.


Hornická ročenka 2021

Autor: kolektiv autorů | počet stran: 256
Hornické ročenka již tradičně přináší souhrnné textové informace o vývoji hornictví a bezpečnosti práce v roce 2021. Nabízí rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů a obsáhlý přehled informací o nejvýznačnějších...

Hornická ročenka 2022

Autor: kolektiv autorů | počet stran: 264
Hornické ročenka již tradičně přináší souhrnné textové informace o vývoji hornictví a bezpečnosti práce v roce 2022. Nabízí rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů a obsáhlý přehled informací o nejvýznačnějších...

Hornická ročenka 2023

Autor: kolektiv autorů | počet stran: 264
Hornické ročenka již tradičně přináší souhrnné textové informace o vývoji hornictví a bezpečnosti práce v roce 2023. Nabízí rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů a obsáhlý přehled informací o nejvýznačnějších...

Hornickystav.cz - první číslo tištěné i elektronické podoby

Autor: kolektiv autorů | počet stran: 68
Časopis hornickystav.cz má za cíl vytváření prostoru pro šíření odborných, srozumitelných a skutečných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, provádění trhacích prací, nakládání s výbušninami nebo o problematice...

HOROVÁNÍ PRO KAHANCOVÉ PÍSNĚ A TANCE - SEBRANÉ VYDÁNÍ VŠECH ČTYŘ KAPITOL

| počet stran: 88
 Horování pro kahancové písně a tance aneb Tajemství kancionálu zlatohorského. Objev starodávného runového dokumentu obsahujícího písně a tance vedl ke vzniku badatelského týmu, jenž věří, že dokument ukrývá největší tajemství všech dob a...

INSTRUKCE Č. 17

| počet stran: 48
Pracovní pravidla pro zaměstnance při dopravě na závěsných drahách.

INSTRUKCE Č. 4

Pracovní pravidla pro narážeče a dohlížitele při řádné jízdě při svislé dopravě.

KNIHA EVIDENCE SKLADOVANÝCH VÝBUŠNIN

Je určena pro skladníky k evidenci příjmu a výdeji ve skladu výbušnin

KNIHA EVIDENCE VÝBUŠNIN ODEBRANÝCH KE SPOTŘEBĚ

| počet stran: 32
Kniha je určena k práci střelmistra, k evidenci o spotřebě rozněcovadel a trhavin.   Knihu můžete zakoupit zasláním objednávky na as@montanex.cz nebo na e-shopu.

KRONIKA HORNÍHO MĚSTA JÁCHYMOVA V KONTEXTU DĚJIN ZEMÍ KORUNY ČESKÉ

Autor: Josef Suldovský, Vladimír Horák | počet stran: 300
Po dopsání knihy Kronika hornictví zemí Koruny české zůstalo na mém pracovním stole ležet neuvěřitelné množství materiálů, výpisků a informací na které v knize nezbylo místo. Při jejich třídění jsem zvažoval, jakým způsobem tyto - v mnoha...

MEMENTO DŮLNÍCH NEHOD V ČESKÉM HORNICTVÍ

Autor: Roman Makarius | počet stran: 461
  Téměř pětisetstránková publikace, věnovaná památce všech, kdo při důlních neštěstích ztratili svůj život, maximálně vyčerpávajícím způsobem připomíná tragické události v našem hornictví.    Je koncipována tak, aby obsahovala havárie...

MEZINÁRODNÍ OBCHOD S VÝBUŠNINAMI Z POHLEDU ČESKÉHO A EVROPSKÉHO PRÁVA

Autor: JUDr. Martin Neustupný | počet stran: 123
Publikace obsahuje popis a rozbor právní úpravy mezinárodního obchodu s výbušninami zejména z pohledu evropského a českého práva, se zaměřením na veřejnoprávní metody regulace této problematiky a s ohledem na všechny její dílčí aspekty, včetně...

NÁSTIN DĚJIN ČESKÉHO HORNICTVÍ

Autor: Kašpar Šternberk | počet stran: 570
Výpravná historická kniha Nástin dějin českého hornictví nám dodnes připomíná, do jaké míry je tato země, život jejich obyvatel i její politika a kultura už po staletí úzce spjata právě s touto činností. Že rozvoj měst, která stále obdivujeme jako...

POČÁTKY ELEKTRIZACE OKD

Autor: Rudolf Grym, Karolína Grymová | počet stran: 112
Tematicky ojedinělý titul přináší vyčerpávající informace o zavádění elektřiny na jednotlivých šachtách OKD od počátku do roku 1938. Kromě detailních popisů strojů, vedení, dostupných datací a historických souvislostí zde zájemce najde několik...

PŘEDPISY O VÝBUŠNINÁCH

| počet stran: 336
Aktualizované vydání knihy Předpisy o výbušninách přináší ucelený soubor znění zákonů a vyhlášek vztahujících se k oblasti nakládání s výbušninami, a to v úplném znění. Konkrétně se jedná o zákony č. 61/1988 Sb., č. 83/2013 Sb., 90/2016 Sb.,...

Restructuring the Coal Mining Industry

Autor: Jaroslav Dvořáček, Elena V. Martyaková Restructuring the Coal Mining Industry: an Interdisciplinary Approach

@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.