• Nové úplné komentované znění vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem

 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • Trhací technika a pyrotechnika

  časopis pro střelmistry, TVO, pyrotechniky a všechny kteří chtějí mít přehled ve světe výbušnin, pyrotechniky, nářadí a strojů s tím spojených
 • On-line semináře - webináře

  On-line semináře (webináře) 

 • HORNICKÁ ROČENKA


INSTRUKCE Č. 17

| počet stran: 48
Pracovní pravidla pro zaměstnance při dopravě na závěsných drahách.

INSTRUKCE Č. 4

Pracovní pravidla pro narážeče a dohlížitele při řádné jízdě při svislé dopravě.

KNIHA EVIDENCE SKLADOVANÝCH VÝBUŠNIN

Je určena pro skladníky k evidenci příjmu a výdeji ve skladu výbušnin

KRONIKA HORNÍHO MĚSTA JÁCHYMOVA V KONTEXTU DĚJIN ZEMÍ KORUNY ČESKÉ

Autor: Josef Suldovský, Vladimír Horák | počet stran: 300
Po dopsání knihy Kronika hornictví zemí Koruny české zůstalo na mém pracovním stole ležet neuvěřitelné množství materiálů, výpisků a informací na které v knize nezbylo místo. Při jejich třídění jsem zvažoval, jakým způsobem tyto - v mnoha...

MEZINÁRODNÍ OBCHOD S VÝBUŠNINAMI Z POHLEDU ČESKÉHO A EVROPSKÉHO PRÁVA

Autor: JUDr. Martin Neustupný | počet stran: 123
Publikace obsahuje popis a rozbor právní úpravy mezinárodního obchodu s výbušninami zejména z pohledu evropského a českého práva, se zaměřením na veřejnoprávní metody regulace této problematiky a s ohledem na všechny její dílčí aspekty, včetně...

NÁSTIN DĚJIN ČESKÉHO HORNICTVÍ

Autor: Kašpar Šternberk | počet stran: 570
Výpravná historická kniha Nástin dějin českého hornictví nám dodnes připomíná, do jaké míry je tato země, život jejich obyvatel i její politika a kultura už po staletí úzce spjata právě s touto činností. Že rozvoj měst, která stále obdivujeme jako...

POČÁTKY ELEKTRIZACE OKD

Autor: Rudolf Grym, Karolína Grymová | počet stran: 112
Tematicky ojedinělý titul přináší vyčerpávající informace o zavádění elektřiny na jednotlivých šachtách OKD od počátku do roku 1938. Kromě detailních popisů strojů, vedení, dostupných datací a historických souvislostí zde zájemce najde několik...

PŘEDPISY O VÝBUŠNINÁCH

| počet stran: 336
Aktualizované vydání knihy Předpisy o výbušninách přináší ucelený soubor znění zákonů a vyhlášek vztahujících se k oblasti nakládání s výbušninami, a to v úplném znění. Konkrétně se jedná o zákony č. 61/1988 Sb., č. 83/2013 Sb., 90/2016 Sb.,...

Restructuring the Coal Mining Industry

Autor: Jaroslav Dvořáček, Elena V. Martyaková Restructuring the Coal Mining Industry: an Interdisciplinary Approach

ROZSVĚCENÍ HVĚZD, SCÉNY ZE ŽIVOTA JAROSLAVA MISKY

Autor: Miroslav Vlček | počet stran: 86
Publikace Rozsvěcení hvězd (Scény ze života Jaroslava Misky.) je unikátní mimo jiné tím, že poprvé zveřejňuje v nástinu dobového kontextu skutečnosti o životě a působení legendárního generálního ředitele OKD (1961–1966) – člověka bez...

Trhací technika a pyrotechnika 2/2020

| počet stran: 32
Druhé číslo roku 2020 odborného časopisu zabývajícího se tématy trhacích prací, výbušnin, pyrotechniky a souvisejícími oblastmi.Časopis je rozdělen na několik rubrik, například Legislativa, Nové trendy (rozbušky, trhaviny, vrtací nářadí), Rozhovor,...

TRHACÍ TECHNIKA A PYROTECHNIKA 1/2018

Autor: kolektiv autorů | počet stran: 40
Nový odborný časopis zabývající se tématy trhacích prací, výbušnin, pyrotechniky a souvisejícími oblastmi.Časopis je rozdělen na rubriky Legislativa, Nové trendy (rozbušky, trhaviny, vrtací nářadí), Rozhovor, Okénko STTP, Vysoké školy ad.V prvním...

TRHACÍ TECHNIKA A PYROTECHNIKA 1/2019

Autor: kolektiv autorů | počet stran: 40
Druhé číslo odborného časopisu zabývajícího se tématy trhacích prací, výbušnin, pyrotechniky a souvisejícími oblastmi.Časopis je rozdělen na několik rubrik, například Legislativa, Nové trendy (rozbušky, trhaviny, vrtací nářadí), Rozhovor, Okénko...

UHLÍ, ZDROJE, PROCESY, UŽITÍ

Autor: Václav Roubíček Vydavatelství MONTANEX a.s. vydává významnou publikaci UHLÍ – zdroje, procesy, užití, jejímiž autory jsou prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. –, rektor VŠB-TU Ostrava a prof. Dr. Ing. Jaroslav Buchtele –, pracovník Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie...

VILÉM WÜNSCHE A ŠENOV

Autor: Miroslav Vlček | počet stran: 86
Kniha o jednom z nejvýznamnějších severomoravských malířů 20. století – národního umělce Viléma Wünsche.Bytostně byl spojen se dvěma zásadními tématy – hornictvím a rodnou krajinou. Oba výtvarné inspirační zdroje tento medailon představuje, v...

VŠEOBECNÁ INSTRUKCE Č. 1

| počet stran: 72
Pracovní pravidla pro všechny zaměstnance v podzemí hlubinných dolů

@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.