• Nové úplné komentované znění vyhlášky č. 435/1992 Sb., o důlně měřické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem

 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2021

  Přehled akcí konaných od 1. července 2021 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA

 • Titulní stránka
 • Školení
 • Provoz technických zařízení a vyhrazených technických zařízení (tlakových, zdvihacích a plynových) z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Provoz technických zařízení a vyhrazených technických zařízení (tlakových, zdvihacích a plynových) z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

od út, 19. říjen 2021 do st, 20. říjen 2021

Místo konání:
Hotel Astra v Tuchlovicích - Srbech (u Kladna), Srby 184, 273 02 - Tuchlovice

Cena:
4600 Kč (včetně DPH 21%)
V ceně je zahrnuto: 2x oběd, 1x neformální večeře, 3x coffee break, sborník přednášek v elektronické podobě
Počet účastníků: 70 nebo dle vládního nařízení

Popis události:

Dvoudenní seminář č. 130

 
PROVOZ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ (TLAKOVÝCH, ZDVIHACÍCH A PLYNOVÝCH) Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A BEZPEČNOSTI PROVOZU PŘI HORNICKÉ ČINNOSTI A ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM


19. a 20. října 2021.
 
 

 
 
 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:  

Ing. Dušan Havel, MBA, ČBÚ v Praze
Ing. Jiří Fiedor, ČBÚ v Praze
Ing. Valentin Šedivec, OBÚ pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
Ing. Rastislav Reguli, Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
p. Jaromír Ludík, ZAM - SERVIS s.r.o.
Ing. Bc. Břetislav Cichoň

Ing. Jaroslav Maloň, OBÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského

Ing. Vojtěch Kudrle, Blatenské strojírny Blatná, s.r.o.

 


PROGRAM SEMINÁŘE:

Problematika (ne)závaznosti technických norem týkajících se BOZP v hornictví.
Ing. Dušan Havel, MBA, ČBÚ v Praze
 
Koordinátor a koordinace na pracovišti v hornictví
Ing. Dušan Havel, MBA, ČBÚ v Praze
 
Úrazovost při provozu elektrických a strojních zařízení
Ing. Jiří Fiedor, ČBÚ v Praze
 
Poznatky z provozu VTZ
Ing. Valentin Šedivec, OBÚ pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
 
Poznatky z kontrol a navrhování instalací strojních zařízení
Ing. Valentin Šedivec, OBÚ pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
 
Nejdelší nákladní lanová dráha ve střední Evropě
Ing. Rastislav Reguli, Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
 
Ověření parametrů bezpečnostních částí strojů
Jaromír Ludík, ZAM -Servis, s.r.o.
  
Vyhrazená technická zařízení 
Ing. Bc. Břetislav Cichoň
 
Požadavky na projektovou dokumentaci z hlediska provozovatele
Ing. Vojtěch Kudrle, Blatenské strojírny Blatná, s.r.o.
 
Práce na VTZ - tlak, plyn a jejich úskalí
Ing. Jaroslav Maloň, OBÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského
 
Revizní činnost na VTZ - tlakové a plynové - na přednášce se pracuje

 

Ubytování v hotelu a účast na semináři je možná při dodání potvrzení o očkování proti nemoci COVID19  nebo potvrzení o negativním testu na onemocnění COVID19, nebo při dodání potvrzení o prodělání nemoci COVID19 ne starší 180 dnů. 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
V souvislosti s rozesíláním přihlášek na naše semináře Vás chci informovat o důležité změně, kterou jsme zavedli.
S účinností od května tohoto roku nehraďte účast na seminářích a webinářích na základě přihlášky, ale faktury, kterou Vám zašleme. Fakturu vám zašleme nejpozději do dvou dnů po obdržení vaší přihlášky a budou na ni uvedeny všechny informace potřebné pro platbu jako jsou číslo účtu a variabilní symbol.

Děkuji a věřím, že toto zjednodušení bude ku prospěchu.
Zdař Bůh!

Aleš Rett
 

UBYTOVÁNÍ:

Hotel Astra, Srby 184, 273 02 Tuchlovice - Srby
Ubytování si účastníci hradí sami.
Noclehy nahlaste předem (přes přihlášku, nebo na e-mai:l as@montanex.cz)


 


Propozice: Stáhnout soubor: 130_2021_1.pdf


@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.