• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2022

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2022 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA

II. běh semináře pro závodní lomů, vedoucí kamenolomů a pískoven

od út, 22. únor 2022 do čt, 24. únor 2022

Místo konání:
Hotel Astra v Tuchlovicích - Srbech (u Kladna) Srby 184, 273 02 - Tuchlovice

Cena:
5800 Kč (včetně DPH 21%)
V ceně je zahrnuto: 3x oběd, 2x neformální večeře, 5x coffee break, sborník přednášek v elektronické podobě
Počet účastníků: 70 nebo dle vládního nařízení

Popis události:

Třídenní seminář č. 133 


SEMINÁŘ PRO ZÁVODNÍ LOMŮ, VEDOUCÍ KAMENOLOMŮ A PÍSKOVEN

 22. až 24. února 2022

Vzhledem k situaci přijímáme na II. běh semináře závazné rezervace. Samotná fakturace a potvrzení konání proběhne na konci měsíce ledna 2022.
Přihláška zde bude uveřejněna během následujících dnů, ale již nyní můžete provést rezervaci na naší e-mailové adrese: as@montanex.cz.
 
 
Děkujeme za pochopení.
 
 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

Ing. Radim Mžyk, ČBÚ v Praze

Ing. Dušan Havel, MPA, ČBÚ v Praze

Ing. Jiří Fiedor, ČBÚ v Praze

Ing. Valentin Šedivec, OBÚ pro území krajů Plzeňského a Jihočeského

Ing. Pavel David, Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, z.s.

RNDr. Petr Reclík, Kamenolomy ČR s r.o.

Ing. Zinka Tietzová, ČBÚ v Praze

Mgr. Jiří Janko, ČBÚ v Praze

Ing. Petr Kastner, ČBÚ v Praze

RNDr. Jaroslav Hromas, Správa jeskyní ČR

Ing. Robert Vochta, Ph.D., PREMIOT Mining & Resources a.s.

Ing. Radim Ptáček, Ph.D.,  GEOoffice, s.r.o.

Ing. Pavel Formánek

 

 


PROGRAM SEMINÁŘE:

 

úterý 22. února
 
9:00 - 9:59  prezence
 
10:00 
Zahájení semináře.
 
10:05 - 10:50
Úrazovost při provozu elektrických a strojních zařízení.
Ing. Jiří Fiedor, ČBÚ v Praze
  
10:50 - 11:35
Geografický informační systém ve státní báňské správě.
Ing. Zinka Tietzová, Mgr. Jiří Janko , ČBÚ v Praze
 
11:30 - 12:30 - Oběd
 
12:30 - 13:45
Oprava nebo modernizace.
Ing. Zbyněk Jančík, Linebacker, s.r.o.
 
13:55 - 14:40
Rozvoj hornické činnosti u PREMIOT Mining & Resources.
Ing. Robert Vochta, Ph.D., PREMIOT Mining & Resources a.s.
 
14:55 - 15:40
130 let od Březohorské důlní katastrofy.
Ing. Pavel David, Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, z.s.
 
15:55 - 16:40
Odkrývání jeskyní při těžbě nerostů – právní úprava versus praxe, příklady.
RNDr. Jaroslav Hromas, Správa jeskyní ČR
 
16:55 - 17:40
Jak šel čas ve Veselíčku.
RNDr. Petr Reclík, Kamenolomy ČR s r.o. 
 
středa 23. února
 
9:00 - 9:40
Pracoviště s jednoduchými provozními poměry.

Ing. Dušan Havel, MPA, ČBÚ v Praze

 
9:55 - 10:40 
Aktuální informace o přípravě novel vyhlášek týkajících se hornictví - vyhláška č. 22, 26, 51/1989 Sb., vyhláška č. 55/1996 Sb., či nového právního předpisu (vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních) 
Ing. Dušan Havel, MPA, ČBÚ v Praze
 
10:55 - 11:40
Aktuální informace o přípravě novel vyhlášek týkajících se hornictví - vyhláška č. 22, 26, 51/1989 Sb., vyhláška č. 55/1996 Sb., či nového právního předpisu (vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních) 
Ing. Dušan Havel, MPA, ČBÚ v Praze
 
11:50 - 13:00 - Oběd
 
13:00 - 13:40
Bližší podmínky pro odbornou způsobilost v hornictví podle vyhlášky č. 298/2005 Sb. (středoškolské vzdělání), komentář k novele. Další novinky týkající se Veřejného portálu SBS.
Ing. Dušan Havel, MPA, ČBÚ v Praze
 
13:55 - 14:40
Novela Horního zákona - finanční rezervy na sanace a rekultivace a důlní škody.
Ing. Petr Kastner, ČBÚ v Praze
 
14:55 - 15:40
Těžební odpady.
Ing. Petr Kastner, ČBÚ v Praze
 
15:55 - 16:40
Geologický průzkum, hodnocení rizik a rekultivace území v krajině s ukončenou těžbou – příklady z praxe.
Ing. Radim Ptáček, Ph.D.,  GEOoffice, s.r.o.
 
16:45 - 18:00
Poznatky z kontrol a navrhování instalací strojních zařízení. Požadavky na projektovou dokumentaci z hlediska provozovatele.

Ing. Pavel Formánek

Ing. Valentin Šedivec, OBÚ pro území krajů Plzeňského a Jihočeského

 

čtvrtek 24. února
 
9:00 - 9:35
Vietnam a severní Laos očima geologa.
Ing. Radim Ptáček, Ph.D.,  GEOoffice, s.r.o.
 
9:35 - 10:10 - vyklizení poko
 
10:10 - 11:00
Vyhrazená technická zařízení - poznatky z kontrolní činnost.
Ing. Valentin Šedivec, OBÚ pro území krajů Plzeňského a Jihočeského

 
11:10 - zakončení semináře
 
11:15 - oběd
 

 

 O případných změnách v programu vás budeme informovat.

 

UBYTOVÁNÍ:

Hotel Astra, Srby 184, 273 02 Tuchlovice - Srby
Ubytování si účastníci hradí sami.
Noclehy nahlaste předem (přes přihlášku, nebo na e-mai:l as@montanex.cz)


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
 
V souvislosti s rozesíláním přihlášek na naše semináře Vás chci informovat o důležité změně, kterou jsme zavedli.
S účinností od května roku 2020 nehraďte účast na seminářích a webinářích na základě přihlášky, ale faktury, kterou Vám zašleme. Fakturu vám zašleme nejpozději do dvou dnů po obdržení vaší přihlášky a budou na ni uvedeny všechny informace potřebné pro platbu jako jsou číslo účtu a variabilní symbol.

Děkuji a věřím, že toto zjednodušení bude ku prospěchu.
Zdař Bůh!

Aleš Rett

 


 

Ubytování v hotelu a účast na semináři je možná při dodání potvrzení o očkování proti nemoci COVID19, nebo při dodání potvrzení o prodělání nemoci COVID19 ne starší 180 dnů NEBO DLE V DANNOU CHVÍLI PLATNÉHO NAŘÍZENÍ.


Propozice: Stáhnout soubor: IIbehzavodni.pdf


@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.