• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2024

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2024 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2023

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2023.

Provoz elektrických zařízení v podmínkách vrchního dozoru Státní báňské správy

od st, 24. duben 2024 do čt, 25. duben 2024

Místo konání:
Resort Vigvam, Němčice 152 (u Kolína)

Cena:
5500 Kč (včetně DPH 21%)
V ceně je zahrnuto: 2x oběd, 1x neformální večeře, 3x coffee break, sborník přednášek v elektronické podobě, poznámkový blok, předplatné na portál hornickystav.cz
Počet účastníků: 80

Popis události:

 

Dvoudenní seminář

Provoz elektrických zařízení v podmínkách vrchního dozoru Státní báňské správy.

  

 


 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

 

Ing. Jiří Fiedor, Český báňský úřad

Ing. Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad

Ing. Aleš Folwarczny, OBÚ pro kraj Moravskoszlezský a Olomoucký

Ing. Petr Létal, Ph.D.,  Solid Team s.r.o.

Ing. Jiří Kutač, Ph.D., DEHN s.r.o.

Daniel Holáň, ZAM - SERVIS, s.r.o.

Jaromír Ludík, ZAM - SERVIS, s.r.o.

Ing. Vlastimil Kraus, Severočeské doly a.s.

 

 


 

PROGRAM SEMINÁŘE:

 

středa 24. dubna

9:00 - 9:59 prezence

10:00 – 10:10 Zahájení semináře

 

10:10 - 10:50 

Bezpečnost a mimořádné události za uplynulé období.

Ing. Jiří Fiedor, Český báňský úřad

 

11:00 - 11:40

VTZ elektrická na podzemních zásobnících plynu.

Ing. Aleš Folwarczny, Obvodní báňský úřad pro kraj Moravskoslezský a Olomoucký

 

13:00 - 14:00

Elektronické detekční systémy stacionární a přenosné pro sledování výskytu nebo úniku výbušných plynů a par hořlavých látek.

Jaromír Ludík, ZAM-SERVIS s.r.o.

 

14:15 - 14:50 

Nasazení nového velkostroje na SD typu KK1600.

Ing. Vlastimil Kraus, Severočeské doly a.s.

 

15:10 - 15:50

Požadavky nového stavebního zákona č.283/2021 Sb. z hlediska ochrany před bleskem.

Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN s.r.o.

 

16:00 - 16:45

Odborná kvalifikace, úplná profesní kvalifikace a profesní kvalifikace v elektrotechnice.

Ing. Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad

 

17:00 -  17:45

Přeshraniční poskytování služeb v elektrotechnice.

Ing. Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad

 

  

čtvrtek 25. dubna

 

 

9:00 - 9:30 

Technická realizace fotovoltaiky, zkušenosti z provozu.

Daniel Holáň, ZAM-SERVIS s.r.o. , Jiří Fiedor - soukromá osoba

 

10:00 - 11:00

Zkušenosti z provozem zákona č.250/2021 Sb. a souvisejících NV.

Ing. Petr Létal, Ph.D.,  Solid Team s.r.o.

 

 


UBYTOVÁNÍ:

Resort Vigvam, Němčice 152, 280 02  Němčice u Kolína
Ubytování si účastníci hradí sami.
Noclehy nahlaste předem (přes přihlášku, nebo na e-mai:l as@montanex.cz)

Ubytování v originálních sudových apartmánech a obytných soudcích (bez TV) stejně jako v klasických pokojích (s TV).


V průběhu semináře se můžete těšit na lepší zvuk - nové mikrofony, reprobedny (PA systém).
Soutěže o publikace.
Večerní program si můžete obohatit např. bowlingem, šipkami (v ceně semináře).

 

 @ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.