• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2023

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2023 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2022

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2022.
Všechny knihy v kategoriích

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXIV - ROZHODNUTÍ OBÚ

| počet stran: 47
Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě k zajištění jednotného plnění požadavků vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXVI. - NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ S TĚŽEBNÍM ODPADEM

Autor: Jan Kaňka, Ladislav Šouša, Vítězslav Urbanec | počet stran: 113
Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů. Vyhláška č. 428/2009 Sb., o provádění některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem. Vyhláška č. 429/2009 Sb.,o stanovení náležitostí plánu...

BARVA UHLÍ, HORNICTVÍ VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

Tato kniha je umělecká, protože představuje skutečná umělecká díla výtvarníků zvučných jmen, ale i těch opomíjených či dnes již neznámých, kteří našli inspiraci tam, kde ji hledala i hrstka literátů (V. Martínek, P. Bezruč...), a které spojovaly...

BÉLA BARTÓK

Autor: Miloš Navrátil Béla Bartók – je jedním z nejvýznamnějších hudebních skladatelů 20. století. Světovou proslulost získal nejen jako skladatel, ale zároveň jako výborný klavírista a uznávaný hudební vědec. V českém prostředí však nepatří jeho dílo mezi nejlépe...

Č. N. - N. Č.SLOVNÍK EKONOMICKÝCH POJMŮ

Autor: Vladimír Lapka | počet stran: 448
Slovník je určen především pro praxi, ale také pro studenty středních a vysokých škol ekonomického zaměření. Při rychle se rozvíjejícím obchodním styku, využijí tento slovník i podnikatelé, kteří obchodují s německy mluvícími zeměmi. Č-N cca 16 300 hesel; N-Č cca 16 400.

ČESKÉ HORNÍ PRÁVO DÍL I.

Autor: Roman Makarius Ucelená studie současně platného horního práva. Rozebírá právní instituty - nerosty, ložisko, dobývací prostor, hornická činnost apod. a jejich vzájemné vztahy. Důležitá je část zabývající se popisem řízení, které horní zákon nařizuje.

ČESKO - ANGLICKO - NĚMECKO - RUSKÝ SLOVNÍK VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ

Autor: Lenka Blažková | počet stran: 526
Plasty již delší dobu nahrazují tradiční materiály ve všech oblastech našeho života. Tento čtyřjazyčný slovník z automobilové oblasti se pokouší vyplnit mezeru na českém trhu a je zaměřen na technologii vstřikování plastů zejména při výrobě...

ČESKO-ANGLICKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK A - O 1.DÍL

Autor: Tomáš Zahradníček | počet stran: 628
Slovníky specializované na jeden obor mají tu nevýhodu, že uživatel musí být vybaven celou řadou slovníků, pokud chce porozumět textům z různých oblastí. Tímto česko-anglickým technickým slovníkem bychom chtěli uživatelům nabídnout rozsáhlou...

ČESKO-ANGLICKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK P-Z

Autor: Tomáš Zahradníček | počet stran: 665
Slovníky specializované na jeden obor mají tu nevýhodu, že uživatel musí být vybaven celou řadou slovníků, pokud chce porozumět textům z různých oblastí. Tímto česko-anglickým technickým slovníkem bychom chtěli uživatelům nabídnout rozsáhlou...

ČESKO-BULHARSKÁ KONVERZACE

Autor: Sirma Zidaro-Kounová | počet stran: 152
Tato konverzační příručka, kterou vydalo vydavatelství MONTANEX, je určena všem, kdo si chtějí alespoň trochu osvojit praktickou bulharštinu.Především je zaměřena na oblast cestovního ruchu, konkrétně na konverzační potřeby českého turisty v Bulharsku....

ČESKO-NĚMECKÝ, NĚMECKO-ČESKÝ SLOVNÍK OBCHODNÍCH POJMŮ

Autor: Ing. L. Klusáková, Dr. W. Serles, Ing. J. Škampa | počet stran: 355
Záměrem autorů slovníku bylo vytvořit praktickou pomůcku pro orientaci v běžně používaných odborných termínech v oblastech bankovnictví, daní, financí, obchodního práva, pojišťovnictví, směnečného práva a v obchodním styku vůbec. Ve slovníku jsou...

CESTA K SOUDOBÉMU IRÁKU

Autor: Petr Přebinda | počet stran: 156
Kniha podává první ucelenou studii o nejvýznamnějším iráckém politikovi monarchistické éry (1921 - 1958) Núrím as-Saídovi v českém jazyce.

CHORVATSKO-ČESKÝ, ČESKO-CHORVATSKÝ SLOVNÍK

Autor: Dubravka Sesar | počet stran: 464
Nejnovější slovník od renomované chorvatské bohemistky přináší podrobné lexikografické zpracování chorvatsko-české terminologie.Vedle slovníkové pasáže (cca 18000 hesel plus obvyklé konverzační fráze) kniha přináší přehled gramatiky a úvod k...

DAL JMÉNO DIVADLU

Autor: Bohuslav Žárský | počet stran: 112
O Ostravě jejim Národním domě a Jiřím Myronovi. Kniha B. Žárského Dal jméno divadlu je profilem nejenom významné osobnosti na „prknech“ divadelních i jiných, ale celé jedné éry kulturního života ostravského. Od roku 1923 do začátku padesátých let...

DIFERENCIÁLNÍ POČET PRO INŽENÝRY, MATEMATIKA I.

Autor: Jiří Taufer, Olga Vraštilová | počet stran: 152
Základní pojmy diferenciálního počtu, vysvětlení pojmu limita, spojitost a derivace funkce jedné proměnné, ve druhé části jde o vysvětlení stejných pojmů pro funkce více proměnných. Určeno studentům technických vysokých a středních škol i pro praxi.

DOPROVODNÉ RYTMY TANCŮ PRO SOUPRAVU BICÍCH

Autor: Petr Podraza Tato škola má za cíl seznámit začínající hráče na soupravu bicích nástrojů s doprovodnými rytmy tanců, které se jednak používají do dnešních dnů a běžně se s nimi setkáváme v tanečních kurzech, na plesech, tanečních zábavách a pod., nebo se...

@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.