• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2024

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2024 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2023

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2023.

Pamětní kniha obce Výškovice

Autor: Petr Lexa Přendík | 284 stran

Parametry publikace


 • Formát:
  175 x 250 mm
 • Jazyk: Česky
 • Vazba knihy: brožovaná matná
 • ISBN: 9788072254750

Publikace Pamětní kniha Výškovic 1923–1966 je rozdělena do tří hlavních částí. První oddíl se věnuje
příběhu výškovických kronik, popisuje jejich vývoj od založení kroniky v roce 1923 do 60. let 20. století,
 kdy se obecní kronika přestala vést v období začlenění Výškovic do ostravského okresu.

V druhé části se dozvíte informace, které se podařilo nalézt k pisatelům výškovických kronik. Není jich
mnoho, ale jak říká staré rčení: „Lepší nějaké, nežli žádné“. Kromě čtyř oficiálních kronikářů je zde
přiblížen i tzv. lidový písmák, bez jehož přispění by tato publikace nemohla vyjít.

Následuje dlouhý oddíl, který obsahuje text kroniky z let 1923–1963. Jeho členění je sice oproti originálu
zpřeházeno, chronologicky je však zachována posloupnost. K jiným změnám v textu nedošlo.
Na tuto část knihy ihned navazuje mnohem kratší přepis mladší kroniky z let 1964–1966, která tvoří
„kronikářskou tečku“ samostatných Výškovic. Obě části jsou opatřeny značným množstvím poznámek
a dobových snímků.

V textu se objevují různé značky: (?) značí nečitelné slovo, ___ zachycuje vynechané místo, [výraz]
v hranaté závorce pak označuje chybějící slovo nebo údaj, který v kronice scházel, ale mohl být doplněn.
V závorkách na koncích popisků obrazových příloh jsou pak uvedeny zkratky zdrojů, od nichž
se podařilo získat obrazovou část. Seznam osob a institucí je uveřejněn na konci knihy.

V závěru je shrnut přínos výškovické kroniky pro současníky 21. století. Seznam zkratek je uveden
na konci knihy, stejně jako rejstřík výrazů, který usnadní hledání a orientaci v publikaci. Nechybí samozřejmě
ani seznam použitých zdrojů.


@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.