• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2024

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2024 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2023

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2023.

Janovice v proměnách věků

Autor: Jan Hruboš | 448 stran

Parametry publikace


 • Formát:
  B5 mm
 • Jazyk: Česky
 • Vazba knihy: pevná matná
 • ISBN: 9788072254729

Nejstarší písemná zmínka dokládající existenci Janovic je datována rokem 1450, avšak faktické založení vsi lze předpokládat někdy v průběhu první poloviny 14. století. Přibližně již dlouhých sedm staletí tedy přetváří krajinu v podhůří majestátní Lysé hory lidská činnost, což přirozeně nezůstalo od sklonku 19. století bez povšimnutí vlastivědné a později rovněž nečetné odborné literatury. Tím spíše, že zdejším rodákem je legendární zbojník Ondráš. Až dosud se ovšem jednalo vesměs o drobné dílčí studie s úzce specifikovaným tematickým záběrem, takže Janovice postrádaly komplexní dílo, jež by jejich dějinný příběh podávalo syntetizující formou. Za tímto účelem bylo nezbytné připravit původní text na základě kritického zhodnocení dosud existující literatury, a především výzkumu dochovaných archivních písemností.
Výsledek v podobě knihy předkládané čtenáři nabízí procházku proti toku času a dává nahlédnout do široké palety témat spjatých s historií obce Janovice (a samozřejmě také místní části Bystré), vylíčené v širším kontextu jejího vývoje.

 

Pro obec Janovice jsme kompletně realizovali vydání publikace. Práce obnášela tvorbu autorského textu (návštěvy archivů, setkání s občany, výběr a sběr fotografií), grafiku, sazbu, korektury, úpravy fotografií a následný tisk. Vše v součinnosti s "Obcí Janovice".

 

Čas strávený nad grafikou, sazbou, korekturama a úpravou fotografií: 3 měsíce.

Tvorba autorského textu: 12 měsíců

Celkový čas přípravy knihy o 448 stranách (včetně tisku): bez 10ti dnů 16 měsíců.


@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.