• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2024

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2024 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2023

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2023.

Jazyk a řeč - 2. Rozlišování slabik

Autor: PaedDr. Karla Svobodová |

Parametry publikace


Poznávání slabiky je východiskem další analýzy a syntézy v oblasti řeči – rozlišování a poznávání jednotlivých fonémů jazyka – samohlásek a souhlásek. Práce se slabikou je důležitou součástí podpory přirozeného vývoje řeči a jazyka dětí v předškolním věku a na začátku školní docházky, a je i případnou pomůckou k rozvíjení jejich čtenářských dovedností. 
Při činnostech s obrázkovým materiálem má dítě příležitost se seznamovat se slabikou v její významotvorné funkci (pojmy, tvoření slov) i formální funkci (rytmus slov, členění slov na slabiky apod). Mimo tyto základní činnosti je dítě postupně vedeno i k rozlišování samohlásek, jejich kvality a kvantity. Postupným uvědomováním si rozhraní slabik ve slově je dítě postupně vedeno k diferenciaci souhlásek, a tedy k analýze a syntéze hlásek, ke které dítě vývojově dozrává za běžných okolností obvykle na začátku školní docházky. 
Předkládaný materiál není určený k záměrné úpravě výslovnosti, a proto ji u dítěte nebudeme záměrně vyžadovat, ani je nutit k opravě nesprávně vysloveného. Důležitým výchovným prvkem, který významně ovlivňuje vývoj řeči a tedy i výslovnost dítěte v předškolním věku, je řečový vzor naší správné a zřetelné výslovnosti a dostatek příležitosti pro dítě tento vzor vnímat. 
Černobílá verze obrázkového materiálu je na zadní straně opatřena doplňující písemnou verzí. Součástí souboru je také samolepící magnetická páska a metodická příručka, doplněná slovníkem pojmů obsažených v obrázkovém materiálu.

Okruhy možných činností s obrázkovým materiálem :

- seznamování s obrázky a pojmy, rozšiřování slovní zásoby
- rozlišování dvou slov ( přechylování, zdrobněliny)
- hry se slovy ( homonyma, rýmování, přenesený význam ,slova, která spolu obsahově nesouvisí )
- poznávání rytmu slov a délky samohlásky
- analýza slov na slabiky a syntéza slabik do slov
- poznávání samohlásek a souhlásek v jednoslabičných slovech
- čtení
- speciální metodiky (reedukace sluchu sluchově postižených a dětí i dospělých po kochleární emplantaci, výuka  odezírání sluchově postižených, podněcování vývoje řeči dětí s mluvní neobratností.

 

Obsah souboru:

1Aa: 100 jednoslabičných slov - zavřené slabiky s využitím všech českých samohlásek

              

1Ab: 96 jednoslabičných slov, která zároveň obsahují souhláskové shluky a slabikotvorné souhlásky 

             

2.B Rozlišování slov o nestejném počtu slabik:

          - 129 dvojic obrázků 1 - 4 slabičných slov: 2.B.1. - 2.B.129.    

          - 11 dvojic obrázků se stejným počtem slabik v rámci dvojice: 2.B.130. - 2.B.140., přiřazených k souboru vzhledem k obsahové souvislosti (zdrobněliny).

          - zachování hranice slabiky: 2.B.1. - 2.B.31, 2.B.71. - 2.B.91.

          - změny hranice slabiky: 2.B.32. - 2.B.60., 2.B.92. - 2.B.101.

          - dvojice obrázků s významovou souvislostí: 2.B.1. - 2.B.60., 2.B.101 - 2.B.140.

         - dvojice obrázků bez významové souvislosti: 2.B.61. - 2.B.100.

         - přechylování: 2.B.21. - 2.B.31. a 2.B.59. - 2.B.59. - 2.B.60.

         - zdrobněliny: 2.B.32. - 2.B.46., 2.B.101. - 2.B.140.

           

2.C. Rozlišování slov o stejném počtu slabik

           100 dvojic obrázků 2 - 3 slabičných slov, dvojice se liší jednou slabikou, jednu až dvě slabiky má stejné.


@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.