• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2024

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2024 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2023

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2023.Všechny knihy v kategoriích

PROFESNÍ PŘÍPRAVA A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Autor: Olga Krejčířová | počet stran: 56
Publikace je určena především pedagogům na speciálních základních školách a všem, kteří se věnují péči o mentálně a tělesně postiženou mládež. Z obsahu: Aktuální trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací, osobnost...

SPRÁVNÁ ŘEČ

Autor: Vlastimila Kazdová | počet stran: 87
Knížka je názorným inspirativním souborem nejenom základních rad a pokynů, ale především jazykových i podpůrných pohybových her, jejichž prostřednictvím se děti naučí přirozený způsobem správně vyslovovat problematické hlásky, tvořit souvislé,...

STRATEGIE UPLATŇOVANÉ V EDUKACI ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Autor: PhDr. Petr Adamus, Ph.D. | počet stran: 85
Tento metodický materiál je věnován poznatkům, radám a doporučením důležitým pro výchovu a vzdělávání dětí, žáků a studentů s poruchou autistického spektra. Vzhledem k obsáhlosti tématu není záměrem této publikace poskytnout vyčerpávající...

VÝCHOVA ŘEČI DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ANEB KDYŽ SE POVOLÁNÍ STANE KONÍČKEM

Autor: Vlastimila Kazdová | počet stran: 63
Jméno autorky je v prostředí dětské logopedie a MŠ známé nejenom díky uznávaným publikaci Hrajeme si spolu, ale i pravidelným seminářům, během nichž předává své čtyřicetileté zkušenosti učitelkám MŠ po celé republice. Učí je pracovat s...

@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.