• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2022

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2022 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA

 • Titulní stránka
 • Školení
 • Nová vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních provozovaných v hornictví a při nakládání s výbušninami

Nová vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních provozovaných v hornictví a při nakládání s výbušninami

od st, 02. březen 2022 do čt, 03. březen 2022

Místo konání:
Hotel Sepetná, Ostravice, Beskydy

Cena:
4900 Kč (včetně DPH 21%)
V ceně je zahrnuto: 2x oběd, 1x neformální večeře, 3x coffee break, sborník přednášek v elektronické podobě, poznámkový blok
Počet účastníků: 100

Popis události:

 

Dvoudenní školení

NOVÁ VYHLÁŠKA O VYHRAZENÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH V HORNICTVÍ A PŘI NAKLÁDÁNÍ S VÝBUŠNINAMI

 

Vzhledem k situaci přijímáme na školení k nové vyhlášce o VEZ závazné rezervace. Samotná fakturace a potvrzení konání proběhne na konci měsíce ledna 2022.

Přihláška zde bude uveřejněna během následujících dnů, ale již nyní můžete provést rezervaci na naší e-mailové adrese: as@montanex.cz.

 


 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

Ing. Dušan Havel, MPA, ČBÚ v Praze

Ing. Petr Létal, Ph.D., Solid team, s.r.o.

Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., DEHN s.r.o.

Ing. Tadeáš Podstawka, Ph.D., IHAS s.r.o.

Ing. Rostislav Mechúr,  IHAS s.r.o.

 


 

PROGRAM SEMINÁŘE:

 

středa 2. března

9:00 - 9:59 prezence

 

10:00 – 10:30 Zahájení semináře

 

10:30 – 11:15 

Důvody k pracím na nové vyhlášce o VEZ, předmět úpravy, na co se vyhláška o VEZ nevtahuje.

Ing. Dušan HAVEL, MPA , ČBÚ v Praze

11:30 – 12:15 hod

Zařazení VEZ do tříd a skupin, požadavky na odbornou uzpůsobilost organizací pro obsluhu a práce na VEZ, oprávnění vydávaná OBÚ a podmínky.

Ing. Dušan HAVEL, MPA, ČBÚ v Praze

 

12:15 – 13:15 hod. - OBĚD

 

13:15 – 14:00 hod

Požadavky na odbornou způsobilost osob k obsluze a k pracím na VEZ, změny oproti stávající právní úpravě, podmínky pro osobu poučenou a pro získání oborné způsobilosti elektrotechnika, vedoucího elektrotechnika, revizního technika a projektanta instalací elektrických zařízení.

Ing. Dušan HAVEL, MPA, ČBÚ v Praze

14:15 – 15:00 hod

Uvádění VEZ do provozu a jejich provozování, požadavky na protokol o určení vnějších vlivů, na projekt VEZ, na řád prohlídek údržba a revizí, na revizní zprávy a na doklad o kontrole, změny oproti stávající právní úpravě.

Ing. Dušan HAVEL, MPA, ČBÚ v Praze

15:00 – 15:30 - COFEEBREAK

15:30 – 16:15 hod

Zajištění BOZP při obsluze a práci na VEZ, obecné požadavky, podmínky pro zpracování pracovního postupu, požadavky pro práci na VEZ bez napětí a pod napětím nebo v jeho blízkosti, podmínky pro vydávání a obsah Příkazu B, povinnosti předáka, koordinace elektrotechnických činností.

Ing. Dušan HAVEL, MPA, ČBÚ v Praze

16:30 – 17:15 hod

Úvod do problematiky zákona MPSV č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízen … .

Ing. Petr LÉTAL, Ph.D., Solid team, s.r.o.

17:30 – 18:00 hod

Připravovaná nařízení vlády pro organizace dozorované orgány inspekce práce o vyhrazených elektrických zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti, vymezení VEZ, zařazení VEZ do tříd a skupin, požadavky na odbornou způsobilost pro práce na VEZ. (přednáška bude aktualizovaná dle stavu nařízení vlády).

Ing. Petr LÉTAL, Ph.D., Solid team, s.r.o.

18:30 – 

SPOLEČENSKÝ VEČER

 

čtvrtek 3. března 

8:30 – 10:00 hod 

Bližší požadavky na zajištění BOZP u VEZ v prostředí s nebezpečím výbuchu podle vyhlášky o VEZ, technická a organizační opatření, posouzení rizika výbuchu, požadovaná dokumentace, školení zaměstnanců, požadavky na osobu ověřující celkovou bezpečnost pracoviště z hlediska rizika výbuchu, aplikace technické normy ČSN EN 60079-10-1 (Výbušné atmosféry) podle vyhlášky o VEZ.

Ing. Tadeáš PODSTAWKA, Ph.D., Ing. Rostislav MECHÚR, IHAS s.r.o.

10:15 – 11:45 hod 

Ochrana před bleskem, požadavky na projektovou dokumentaci a revizi, výpočet řízení rizika podle normových hodnot pro zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické elektřiny se začleněním posuzovaného systému ochrany před bleskem a přepětím do příslušné třídy LPS (lightning protection system) a třídy LPL (ligtning protection level), požadavky na technickou zprávu obsahující dokumentaci LPS/LPL, popis návrhu včetně technických výkresů, na doprovodnou technickou dokumentaci jednotlivých použitých součástí prokazující jejich vhodnost k použití v dané třídě LPS/LPL splněním normativních hodnot a podmínky pro údržbu.

Ing. Jiří KUTÁČ, Ph.D., DEHN s.r.o.

12:00 – 12:45 hod

Zajištění BOZP na VEZ v případě dvou a více zaměstnavatelů na jednom pracovišti podle vyhlášky o VEZ, podmínky pro předání pracoviště a při zaměstnávání zaměstnanců agentury práce.

Ing. Dušan HAVEL, MPA, ČBÚ v Praze

 

12:45 – 13:00 hod

DISKUZE

13:00 – 14:00 hod  - OBĚD

 

O případných změnách v programu vás budeme informovat.

  


UBYTOVÁNÍ:

Hotel Sepetná, Ostravice 0956, 739 14 Ostravice
Ubytování si účastníci hradí sami.
Noclehy nahlaste předem (přes přihlášku, nebo na e-mai:l as@montanex.cz)


Ubytování v hotelu a účast na semináři je možná při dodání potvrzení o očkování proti nemoci COVID19, nebo při dodání potvrzení o prodělání nemoci COVID19 ne starší 180 dnů NEBO DLE V DANNOU CHVÍLI PLATNÉHO NAŘÍZENÍ.


Propozice: Stáhnout soubor: NovelaVEZ_1.pdf


@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.