• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2023

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2023 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2022

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2022.

HORNICKÝ KONGRES 2023 - NEROSTNÉ SUROVINY VE 21. STOLETÍ (VIZE A SKUTEČNOST)

od čt, 15. červen 2023 do pá, 16. červen 2023

Místo konání:
Kongresový sál a Štábní domek Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře.

Cena:
16335 Kč (včetně DPH 21%)
V ceně je zahrnuto: 2x oběd, 1x neformální večeře, 3x coffee break, sborník přednášek - časopis v tištěné podobě, ubytování.

Popis události:

 

 

 

 

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 

 

HORNICKÝ KONGRES 2023

 

„Nerostné suroviny ve 21. století
(vize a skutečnost)“Kongres se koná pod záštitou


 Ing. Martina Štemberky, Ph.D.,
předsedy Českého báňského úřadu

a

 prof. Ing. Hany Staňkové, Ph.D.,
děkanky Hornicko-geologické fakulty,
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

 


 

Termín a místo konání:

15. a 16. června 2023
Kongresový sál Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře.

 


 


Program HORNICKÉHO KONGRESU 2023


15. června 2023

10.00
Zahájení a úvodní přednáška Ing. Martina Štemberky, Ph.D.,
předsedy Českého báňského úřadu

10.30–11.30
Vystoupení čestných účastníků kongresu

11.30–12.00
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon
Ing. Martin Štemberka, Ph.D., Rostislav Palička,
Ing. Pavel Zítko

 


1. sekce

14.15–16.15
Ochrana a využití nerostného bohatství
odborný garant: PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D.,
Český báňský úřad

 

Aktuální otázky z českého hornictví

Ing. Martin Štemberka, Ph.D., předseda Českého báňského úřadu

 

Těžba nerostných surovin v ČR, „Quo Vadis“?

prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c., VŠB - TU Ostrava

 

Konec uhlí v ČR v roce 2033, je takový plán vůbec možný?

Ing. Vladimír Budinský, MBA, president ZSDNP

 

Dynamika trendů změn stavebního práva a jejich význam pro těžební organizace.

Ing. Michaela Vachtlová, Ph.D., Český báňský úřad

 

Kam se ubírá české hornictví

Ing. Zdeněk Svoboda, Lama Gas & Oil

 

Provozní specifika skladování zemního plynu v uplynulých dvou letech.

Ing. Tomáš Diósi, Ph.D., RWE Gas Storage CZ, s.r.o.,

 

 


2. sekce

16.30–18.15
Udržitelný rozvoj v hornictví
odborný garant: Ing. Dušan Havel, MPA,
Český báňský úřad

 

Důlní vody – potenciální zdroj pro zásobování vodou.

doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D., VŠB-TU Ostrava

 

Transformační program POHO 2030.

Mgr. Petr Birklen, Moravskoslezské Investice a Development , a.s.

 

Aplikace protihlukových opatření v hornické praxi.

Ing. Jiří Šenkýř, Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

 

Biotechnologický systém pro čištění důlních vod z jámy MR1.

Ing. Josef Švec, Diamo, s.p. odštěpný závod PKÚ - středisko Kohinoor

 

Uvolnění území Hořanského koridoru před postupem lomu Vršany do DP Slatinice.

 Ing. Tomáš Růžička, Ph.D., Vršanská uhelná, a.s.

 

Přeshraniční exkurs – zahlazování následků historické hornické činnosti v Sasku.

PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D., Český báňský úřad

 

Výstavba podzemních dopravních staveb v ČR.  Současný stav z pohledu technologického a pohledu BOZP

Ing. Štefan Ivor, Ing. Petr Hybský, Subterra, a.s., M-TBR, a.s.

 


16. června 2023


3. sekce

9.15–10.45
Zlepšování pracovního prostředí v hornictví, při nakládání
s výbušninami a souvisejících oblastech
odborný garant: Ing. Michal Roháč, Ph.D.,
Český báňský úřad

Legislativa EU – příležitost nebo ohrožení pro výrobu rozbušek v ČR?

Ing. Roman Vala, Austin Detonator s.r.o.

 

Vliv světové energetické krize na trhací práce v České republice.

Ing. Pavel Diviš , Sdružení výrobců a uživatelů výbušnin

 

Jak vylepšit bezpečnost práce při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Ing. Jozef Vyskok, Českomoravský štěrk a.s.

 

Efektivnost nástrojů a nejlepší strategie ke snižování úrazovosti.

Mgr. Petr Kaňka, Kashioka Solutions s.r.o.

 

Efektivnější systém kontrol pracovních podmínek při nakládání s výbušninami s pomocí checklistu.

Ing. Marek Lhoťan, Český báňský úřad

 

Zlepšování bezpečnosti práce v hornických organizacích – vysledované technické a organizační rezervy.

Ing. Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad


4. sekce

11.15–12.45
Věda, výzkum, inovace a vzdělávání v hornictví
odborný garant: doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

 

 Inovativní metody návrhů strojů a zařízení v oblasti těžby a zpracování surovin.

doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D. , VŠB - TU Ostrava

 

Aplikace systému GNSS v podmínkách báňského provozu.

Ing. Ivan Bílý, Ph.D., Severočeské doly, a.s.

 

Nové kolesové rýpadlo do podmínek 5. a 6. skrývkového řezu Dolů Bílina.

 Ing. Jiří Kolman, Severočeské doly, a.s.

 

Téma hornictví ve středním školství ČR.

Ing. Petr Malý, Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice

 

Modernizace důlní mechanické výztuže pro dobývání způsobem lávkování.

Bc. Karol Šmehil, Ostroj a.s.

 

Evidence dobývacích prostorů a jejich zápis do základního registru.

Ing. Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad

 

 

bližší informace najdete na stránkách kongresu

www.hornickykongres.cz


Cíl kongresu:
Hornický kongres 2023 je odbornou platformou určenou všem zájemcům
o aktuální informace týkající se hornictví a souvisejících oblastí. Věříme, že
každý z účastníků si v rámci kongresového programu najde ty příspěvky,
které jsou předmětem jeho zájmu, a které si tudíž rád vyslechne. V rámci
kongresu nepochybně proběhne také celá řada setkání a diskuzí.

 

 

 


Propozice: Stáhnout soubor: 1_Hor_Kon_23_nahled_1.pdf


@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.