• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2023

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2023 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2022

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2022.

HORNICKÝ KONGRES 2023 - NEROSTNÉ SUROVINY VE 21. STOLETÍ (VIZE A SKUTEČNOST)

od čt, 15. červen 2023 do pá, 16. červen 2023

Místo konání:
Kongresový sál a Štábní domek Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře.

Popis události:

 

 

 

 

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 

 

HORNICKÝ KONGRES 2023

 

„Nerostné suroviny ve 21. století
(vize a skutečnost)“Kongres se koná pod záštitou


 Ing. Martina Štemberky, Ph.D.,
předsedy Českého báňského úřadu

a

 prof. Ing. Hany Staňkové, Ph.D.,
děkanky Hornicko-geologické fakulty,
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

 


 

Termín a místo konání:

15. a 16. června 2023
Kongresový sál Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře.

 


 


Program HORNICKÉHO KONGRESU 2023


15. června 2023

10.00
Zahájení a úvodní přednáška Ing. Martina Štemberky, Ph.D.,
předsedy Českého báňského úřadu

10.30–11.30
Vystoupení čestných účastníků kongresu

11.30–12.00
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon
Ing. Martin Štemberka, Ph.D., Rostislav Palička,
Ing. Pavel Zítko

 


1. sekce

14.15–16.15
Ochrana a využití nerostného bohatství
odborný garant: PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D.,
Český báňský úřad

 


2. sekce

16.30–18.15
Udržitelný rozvoj v hornictví
odborný garant: Ing. Dušan Havel, MPA,
Český báňský úřad

 


16. června 2023


3. sekce

9.15–10.45
Zlepšování pracovního prostředí v hornictví, při nakládání
s výbušninami a souvisejících oblastech
odborný garant: Ing. Michal Roháč, Ph.D.,
Český báňský úřad

 


4. sekce

11.15–12.45
Věda, výzkum, inovace a vzdělávání v hornictví
odborný garant: doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

 

 

 

 


Cíl kongresu:
Hornický kongres 2023 je odbornou platformou určenou všem zájemcům
o aktuální informace týkající se hornictví a souvisejících oblastí. Věříme, že
každý z účastníků si v rámci kongresového programu najde ty příspěvky,
které jsou předmětem jeho zájmu, a které si tudíž rád vyslechne. V rámci
kongresu nepochybně proběhne také celá řada setkání a diskuzí.

 

 

 


Propozice: Stáhnout soubor: Hor_Kon_23_web.pdf


@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.