• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2022

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2022 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA

 • Titulní stránka
 • Školení
 • DODAVATELÉ V HORNICTVÍ A SPRÁVNÁ PRAXE (HORNICKÉ ORGANIZACE A ZHOTOVITELÉ NA JEJICH PRACOVIŠTÍCH Z HLEDISKA BÁŇSKÝCH PŘEDPISŮ, ZÁKONÍKU PRÁCE A JINÝCH PŘEDPISŮ)

DODAVATELÉ V HORNICTVÍ A SPRÁVNÁ PRAXE (HORNICKÉ ORGANIZACE A ZHOTOVITELÉ NA JEJICH PRACOVIŠTÍCH Z HLEDISKA BÁŇSKÝCH PŘEDPISŮ, ZÁKONÍKU PRÁCE A JINÝCH PŘEDPISŮ)

od st, 31. srpen 2022 do čt, 01. září 2022

Místo konání:
Hotel – Restaurant Tři Věžičky, Střítež u Jihlavy 11

Cena:
5800 Kč (včetně DPH 21%)
V ceně je zahrnuto: 2x oběd, 1x neformální večeře, 3x coffee break, sborník přednášek v elektronické podobě, poznámkový blok

Popis události:

 

 

 

Dvoudenní seminář

DODAVATELÉ V HORNICTVÍ A SPRÁVNÁ PRAXE


PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 

Mgr. Martina Kostková, Český báňský úřad

JUDr. Jaroslav Stádník, Ph.D., Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ing. Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad

Ing. Karel Pulec, Eurovia Kamenolomy, a.s.

Ing. František Ševčík, Český báňský úřad

Ing. Zbyněk Jančík, Linebacker, s.r.o.

Ing. Bc. Robert Szlachta, Subterra a.s.

Ing. Petr Kučera , Minova Bohemia s.r.o.


9:00 - 9:59 

Prezence

10:00 – 10:10

Zahájení

 

Obecné požadavky stanovené zákoníkem práce a jinými předpisy (stavební a podob), předávání informací o rizicích.

Požadavky na objednatele a zhotovitele stanovené občanským zákoníkem.

Mgr. Martina Kostková, Český báňský úřad 

  

Agenturní zaměstnávání.

JUDr. Jaroslav Stádník, Ph.D., Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Povinnosti a odpovědnost hornické organizace vůči zhotoviteli (právnické a podnikající fyzické osobě).

Koordinace pracovních činností v hornictví.

a)      Obecné požadavky na koordinaci.

b)      Koordinace pracovních činností na staveništi při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem.

c)      Koordinace pracovních činností v hlubinném a povrchovém hornictví.

Předání a vymezení pracoviště v hornictví.

a)      Současná právní úprava.

b)     Předání hornického pracoviště v praxi.

c)      Odpovědnost za práce na předaném pracovišti.

d)     Důvody organizací k předání pracoviště.

e)      Specifika zhotovitelské činnosti při montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení (požadavky na prokázání odborné způsobilosti).

Ing. Dušan Havel, MPA, Český báňský úřad 

 

Bezpečnostní vztahy s dodavateli u společnosti EUROVIA Kamenolomy.

Ing. Karel Pulec, Eurovia Kamenolomy, a.s.

 

Spolupráce mezi předáky a ostatními zaměstnanci různých zaměstnavatelů (právnické a fyzické osoby) na témže pracovišti.

Ing. František Ševčík, Český báňský úřad

 

Technické normy v souvislostech (v zadávací dokumentací, projektech ….)

Zkušenosti se získáním odbornosti „koordinátor BOZP a „osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik“ podle zákona č. 309/2006 Sb.

Ing. Zbyněk Jančík, Linebacker, s.r.o.

  

Případy, kdy zhotovitel je sdružení stavebních firem při ČPHZ.

Ing. Bc. Robert Szlachta, Subterra a.s.

 

Zkušenosti zhotovitelů se spoluprací hornické organizace jakožto objednatele prací. 

Ing. Petr Kučera , Minova Bohemia s.r.o.

 

 

 

 

 

 


Propozice: Stáhnout soubor: Dodavatele_pozvanka_1.pdf


@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.