Přidat stránku do oblíbenýchNastavit jako homepage
HomeNovinkyAkceNapsali o násKontaktO násPřipravujemeKde koupitReference


JAZYK A ŘEČ - 3. ROZLIŠOVÁNÍ HLÁSEK VE SLOVĚ

PaedDr. Karla Svobodová
Jazyk:česky
ISBN:80-7225-168-6
Cena 2 062,50 Kč / ks
zakoupit na www.vsechnyknihy.cz

   Připravuje se dotisk

   Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem fonémy, tj. hlásky mateřského jazyka, které mají funkci významotvornou. Změnou fonému ve slově se změní i význam slova.   Specifická schopnost sluchového vnímání a rozlišování fonémů mateřského jazyka se vyvíjí na základě dlouhodobého a přiměřeného podněcování sluchového vnímání a poznávání zvuků a řečových podnětů a na základě přiměřeně podněcovaného vývoje řeči dítěte.Dostatečně rozvinutý fonematický sluch je důležitý pro vývoj zřetelné a správné výslovnosti i pro osvojení čtení a psaní.  

Obsah souboru  

   Dvojice (trojice ) obrázků znázorňující pojmy – slova, ve kterých děti rozlišují dvojice (trojice) fonémů.

3 Aa Rozlišování samohlásek ve slově

   Rozvoj myšlení – poznávání vlastností,opačných významů slov, vlastností trvalých i změny stavu.  Rozvíjení gramatiky – poznávání rodu podstatných jmen a přídavných jmen.  Sluchová výchova – rozlišování koncových samohlásek přídavných jmen.

   40 dvojic slov (obrázků), která se liší navzájem samohláskou - rozlišování dvojic samohlásek ve slovech ve všech kombinacích.Dvojice jsou seřazené se stoupající náročností na rozlišení sluchem. ( A-I písek-pásek., O-I kilo-kolo., A-U sad-sud., E-U stehy-stuhy., O-A hod-had., I-U tiká-ťuká., E-O zebe-zobe., E-A vlek-vlak., E-I les-lis., O-U stohy-stuhy.)

   72 trojic přídavných jmen tvrdých, která se liší rodem,tedy koncovou samohláskou    ( ý, á, é ). Zároveň 36 dvojic přídavných jmen opačného významu. ( Studený-studená-studené , teplý-teplá-teplé., nový-nová-nové, starý-stará-staré., suchý-suchá-suché, mokrý-mokrá-mokré ).

       

3 Ab Rozlišování délky samohlásky ve slovech

11 dvojic slov, která se liší ve dvojici délkou samohlásky. Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek ve slovech. ( A-Á pás-pas., E-É péro-pero., I-Í šípky-šipky .)  

        

3 Ba Rozlišování souhlásek ve slovech

   40 dvojic slov, která se liší navzájem souhláskou. - rozlišování souhlásek na začátku slova ( sítě-dítě, sad-had, šije-lije ) - rozlišování souhlásek mezi dvěma samohláskami ( osel-orel, vosa-voda, noty-nohy )

Dvojice souhlásek v obou skupinách jsou seřazené se vzrůstající náročností na sluchové rozlišení.

 •         

  3 Bb Rozlišování souhlásek ve slovech

     130 dvojic slov,ve kterých se dvojice souhlásek liší jednou zvukovou charakteristikou nebo místem artikulace. Záměny těchto hlásek se ve vývoji řeči i při poruchách vývoje řeči vyskytují nejčastěji.

  -      8 párů slov, ve kterých se střídají hlásky nosové a ústní ( M-B mez-bez., N-D penály-pedály., Ň-Ď voní-vodí ) -      17 párů slov,ve kterých se střídají hlásky neznělé a znělé ( P-B puk-buk., T-D tuby-duby., S-Z mísa-míza., CH-H chladí-hladí., F-V frká-vrká ) -      13 párů slov,ve kterých se střídají hlásky explosivní (případně polotřené) a hlásky třené ( P-F potí se-fotí se., B-V balí-valí., Ď-J dílek-jílek., K-CH ková-chová., C-S cedí-sedí., Č-Š čumák-šumák ) -      13 párů slov, ve kterých se střídají sykavky řady S a Š, či hlásky dásňové a tvrdopatrové ( S-Š kos-koš., Z-Ž zebra-žebra., C-Č cípek-čípek., T-Ť sytý-sytí.,D-Ď šedý-šedí., N-Ň plán-pláň ) -      16 párů slov ve kterých se navzájem střídají sykavky ( C-Š cíp-šíp., Č-S čeká-seká., S-Ž sáček-žáček., Č-Z louče-louže., Z-Š plazí-plaší., C-Z cedník-zedník., Č-Ž čenich-ženich ) -      41 párů slov, která se liší souhláskami zvukově velmi podobnými, ve vývoji výslovnosti častěji zaměňovanými ( S-T sele-tele., Z-D zub-dub., V-R vyje-ryje., V-J vede-jede., L-R lopuchy-ropuchy., V-H voní-honí., V-L ves-les., L-J led-jed., Č-Ť čelo-tělo., P-Ť puká-ťuká., K-Ť kape-ťape., K-P kůl-půl., K-T kůň-tůň., Š-CH šaty-chaty., S-F souká-fouká., C-T plácek-plátek., S-CH sladí-chladí ) -      3 páry slov, která se liší pořadím souhlásek ve slově ( pec-cep., sova-vosa., hory-rohy ) -      13 párů slov, která se liší přítomností nebo nepřítomností jedné souhlásky ve skupině souhlásek ( pádlo-prádlo., ves-vřes., luk-lusk )

  V jednotlivých výše uvedených skupinách jsou páry uspořádány následovně :

  -   rozlišování souhlásek na začátku slova., -   rozlišování souhlásek mezi dvěma samohláskami., -   rozlišování souhlásek na konci slova., -   rozlišování souhlásek v souhláskové skupině.

         

         

   

      Pořadí jednotlivých skupin dvojic slov je od víceméně zvukově více odlišných ke zvukově víceméně podobným souhláskovým párům.

     Součástí tohoto souboru je také metodická příručka a samolepící magnetická páska.  

  Můžete napsat: as@montanex.cz
  nebo volat: 737 286 947

   

 • Související knihy

  JAZYK A ŘEČ - 1. ROZLIŠOVÁNÍ SLOV VE VĚTĚ

  PaedDr. Karla Svobodová
  50 karet formátu A4, 200 karet formátu A6, 50 karet formátu A4, 50 listů formátu A4, brožura 22 stran formátu A5
  Podpora přirozeného gramatického utváření jazyka, tvorba ucelených vět, správné používání koncovek ohebných slov, správné používání předložek. ...
      

  JAZYK A ŘEČ - 2. ROZLIŠOVÁNÍ SLABIK

  PaedDr. Karla Svobodová
  Obrázky : 436 karet
  Poznávání slabiky je východiskem další analýzy a syntézy v oblasti řeči – rozlišování a poznávání jednotlivých fonémů jazyka – samohlásek a souhlá...
    

  POHÁDKY I.

  Dana Kutálková
  Obrazový a metodický materiál k podpoře správného a přirozeného vývoje řeči a logopedické prevenci v rámci předškolních zařízení, elementárních tříd z...
      

  PROFESNÍ PŘÍPRAVA A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

  Olga krejčířová
  56 stran

  Publikace je určena především pedagogům na speciálních základních školách ...

    

  HRAJEME SI SPOLU, ANEB SPOLEČNÁ VÝCHOVA ŘEČI DĚTÍ A RODIČŮ

  Vlastimila Kazdová
  Soubor činností zaměřených na výchovu řeči dětí a rodičů, je rozpracován do čtyřech lekcí. Každá lekce má svou logickou strukturu – sluchová cvičení, gy...
      

  VÝCHOVA ŘEČI DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ANEB KDYŽ SE POVOLÁNÍ STANE KONÍČKEM

  Vlastimila Kazdová
  63 stran

  Jméno autorky je v prostředí dětské logopedie a MŠ známé nejenom díky uznávaným publ...

    

  POTRAVINY - VÝUKOVÝ INTERAKTIVNÍ PROGRAM

  PhDr. Petr Nejedlý
  104 stran

  Výukový interaktivní program je určen pro práci pedagogů a dětí v předškolních zařízeních, žákům ...

      

  SPRÁVNÁ ŘEČ

  Vlastimila Kazdová
  87 stran

  Knížka je názorným inspirativním souborem nejenom základních rad a pokynů, ale předev&sc...

    

  JAZYK A ŘEČ - ROZLIŠOVÁNÍ SLOV VE VĚTĚ - VÝUKOVÝ INTERAKTIVNÍ PROGRAM CD-ROM

  PaedDr. Karla Svobodová, Ilustrace: Mgr. Šárka Nogová Program: Mgr. Václav Bazgier

  Výukový interaktivní program na podporu správného a přirozeného vývoje řeči a na logopedickou  <...

      

  KREATIVITA UČITELE PŘI PRÁCI S TECHNICKÝMI MATERIÁLY ANEB TECHNICKÉ PROJEKTY PRO PEDAGOGICKOU PRAXI

  PhDr. Ivan Jařabáč, PhD.
  96 stran

     Pedagogika vychází z poznání, že tvořit v širokém smyslu slova může každý člověk, že ...

  MONTANEX a.s., Cihelní 760/35, 702 00 Ostrava, tel.: +420 599 505 511, as@montanex.cz