Přidat stránku do oblíbenýchNastavit jako homepage
HomeNovinkyAkceNapsali o násKontaktO násPřipravujemeKde koupitReference


BÁŇSKÉ PŘEDPISY I. - TŘETÍ NOVELIZOVANÉ VYDÁNÍ

110stran
Formát:A5
Jazyk:česky
Vazba:brožovaná
ISBN:978-80-7225-264-0
Cena 250,- Kč / ks
zakoupit na www.vsechnyknihy.cz

Úplné znění s komentářem Úvodní slovo: prof. JUDr. Roman Makarius, CSc. Úplné znění zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), jak vyplývá ze změn provedených¨ zákonem č. 541/1991 Sb., zákonem č. 10/1993 Sb., zákonem č. 168/1993 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 366/2000 Sb., zákonem č. 315/2001 Sb., zákonem č. 61/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 150/2003 Sb., zákonem č. 3/2005 Sb., zákonem č. 386/2005 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 313/2006 Sb. a zákonem č. 296/2007 Sb. Další změny jsou do knihy přiloženy dolňkem, který obsahuje změny - zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., a zákona 85/2012 Sb. (aktualizováno k 15.9.2012)

Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti a o státní báňské správě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 542/1991 Sb., zákonem č. 169/1993 Sb., zákonem č. 128/1999 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb., zákonem č. 124/2000 Sb., zákonem č. 315/2001 Sb., zákonem č. 206/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 150/2003 Sb., zákonem č. 226/2003 Sb., zákonem č. 227/2003 Sb., zákonem č. 3/2005 Sb., zákonem č. 386/2005 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 313/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 376/2007 Sb. Další změny jsou do knihy přiloženy dolňkem, který obsahuje změny - zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2012 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., (§ 25f odst. 2 účinný od 1. 1. 2014), zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb. (účinnost od 1. 1. 2013)   (aktualizováno k 15.9.2012).

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

Související knihy

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XIX.

Ing. DUšan Havel, Ing. František Ševčík, Ing. Jaroslav Páleník, Ing. Pavel Stein, Ph.D.
70 stran
Vyhlášky ČBÚ Č. 71/2002 Sb., o zdolávábí havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu, č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci.
    

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXII. + CD NOVELIZOVANÉ VYDÁNÍ

46 stran
VYHLÁŠKA č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. (úplné znění), doplněn...
  

BÁŇSKÉ PŘEDPISY VII

cca 80 stran
Vyhláška č . 55/1996 Sb.,
    

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXIII.

kolektiv
47 stran
Vyhláška č. 49/2008 Sb. Ze dne 4. února 2008, o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů - úplné znění s komentářem
  

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXIV - ROZHODNUTÍ OBÚ

47 stran
Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě k zajištění jednotného plnění požadavků vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXVI. - NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ S TĚŽEBNÍM ODPADEM

Jan Kaňka, Ladislav Šouša, Vítěslav Urbanec
113 stran

Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů....

  

BÁŇSKÉ PŘEDPISY II

cca 110 stran
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb.,
    

BÁŇSKÉ PŘEDPISY VIII.

Vyhláška č. 52/1997 Sb. Českého báňského úřadu ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 32/2000 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb.
  

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XVI

96 stran

VYHLÁŠKA č. 239/1988 Sb.,

Českého báňského úřadu ze dne 30. září ...

    

Hornický slovník - Anglicko-Český a Česko-Anglický

Jiří Elman, Václav Michalíček
520 stran
Slovník obsahuje v každé části asi 20 000 odborných výrazů z hornictví, geologie, mineralogie, geodézie, geotechniky, mechaniky hornin, vrtné techniky...
  

Rudné a uranové hornictví České republiky

Jan Kafka
648 stran
Výpravná reprezentativní publikace mapující historii dobývání rud a uranu na území dnešní České republiky od jeho počátků na úsvitu dějin až do roku 2...
    

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XVIII

Ing. Jiří Fiedor, Ing. Bc. Břetislav Cichoň
94 stran
Vyhláška č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních, ze dne 22. ledna 2002, Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, ...
MONTANEX a.s., Cihelní 760/35, 702 00 Ostrava, tel.: +420 599 505 511, as@montanex.cz