Přidat stránku do oblíbenýchNastavit jako homepage
HomeNovinkyAkceNapsali o násKontaktO násPřipravujemeKde koupitReference


BÁŇSKÉ PŘEDPISY I. - TŘETÍ NOVELIZOVANÉ VYDÁNÍ

110stran
Formát:A5
Jazyk:česky
Vazba:brožovaná
ISBN:978-80-7225-264-0
Cena 250,- Kč / ks
zakoupit na www.vsechnyknihy.cz

Úplné znění s komentářem Úvodní slovo: prof. JUDr. Roman Makarius, CSc. Úplné znění zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), jak vyplývá ze změn provedených¨ zákonem č. 541/1991 Sb., zákonem č. 10/1993 Sb., zákonem č. 168/1993 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 366/2000 Sb., zákonem č. 315/2001 Sb., zákonem č. 61/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 150/2003 Sb., zákonem č. 3/2005 Sb., zákonem č. 386/2005 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 313/2006 Sb. a zákonem č. 296/2007 Sb. Další změny jsou do knihy přiloženy dolňkem, který obsahuje změny - zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., a zákona 85/2012 Sb. (aktualizováno k 15.9.2012)

Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti a o státní báňské správě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 542/1991 Sb., zákonem č. 169/1993 Sb., zákonem č. 128/1999 Sb., zákonem č. 71/2000 Sb., zákonem č. 124/2000 Sb., zákonem č. 315/2001 Sb., zákonem č. 206/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 150/2003 Sb., zákonem č. 226/2003 Sb., zákonem č. 227/2003 Sb., zákonem č. 3/2005 Sb., zákonem č. 386/2005 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 313/2006 Sb., zákonem č. 342/2006 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 376/2007 Sb. Další změny jsou do knihy přiloženy dolňkem, který obsahuje změny - zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2012 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., (§ 25f odst. 2 účinný od 1. 1. 2014), zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 18/2012 Sb. (účinnost od 1. 1. 2013)   (aktualizováno k 15.9.2012).

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

Související knihy

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XIX.

Ing. DUšan Havel, Ing. František Ševčík, Ing. Jaroslav Páleník, Ing. Pavel Stein, Ph.D.
70 stran
Vyhlášky ČBÚ Č. 71/2002 Sb., o zdolávábí havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu, č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci.
    

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXII. + CD NOVELIZOVANÉ VYDÁNÍ

46 stran
VYHLÁŠKA č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. (úplné znění), doplněn...
  

BÁŇSKÉ PŘEDPISY VII

cca 80 stran
Vyhláška č . 55/1996 Sb.,
    

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXIII.

kolektiv
47 stran
Vyhláška č. 49/2008 Sb. Ze dne 4. února 2008, o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů - úplné znění s komentářem
  

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXIV - ROZHODNUTÍ OBÚ

47 stran
Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě k zajištění jednotného plnění požadavků vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXVI. - NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ S TĚŽEBNÍM ODPADEM

Jan Kaňka, Ladislav Šouša, Vítěslav Urbanec
113 stran

Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů....

  

BÁŇSKÉ PŘEDPISY II

cca 110 stran
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb.,
    

BÁŇSKÉ PŘEDPISY VIII.

Vyhláška č. 52/1997 Sb. Českého báňského úřadu ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 32/2000 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb.
  

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XVI

96 stran

VYHLÁŠKA č. 239/1988 Sb.,

Českého báňského úřadu ze dne 30. září ...

    

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XVIII

Ing. Jiří Fiedor, Ing. Bc. Břetislav Cichoň
94 stran
Vyhláška č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních, ze dne 22. ledna 2002, Vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, ...
  

Hornický slovník - Anglicko-Český a Česko-Anglický

Jiří Elman, Václav Michalíček
520 stran
Slovník obsahuje v každé části asi 20 000 odborných výrazů z hornictví, geologie, mineralogie, geodézie, geotechniky, mechaniky hornin, vrtné techniky...
    

Rudné a uranové hornictví České republiky

Jan Kafka
648 stran
Výpravná reprezentativní publikace mapující historii dobývání rud a uranu na území dnešní České republiky od jeho počátků na úsvitu dějin až do roku 2...
MONTANEX a.s., Cihelní 760/35, 702 00 Ostrava, tel.: +420 599 505 511, as@montanex.cz