Přidat stránku do oblíbenýchNastavit jako homepage
HomeNovinkyAkceNapsali o násKontaktO násPřipravujemeKde koupitReference

ANIŽ TVŮJ ŽE JSEM

74 stran

Aniž tvůj že jsem,

   knížka veršů české básnířky Lydie Romanské, je inspirována dílem a životem Karla Hynka Máchy. Vychází v roce dvousetletého výročí jeho narození jako připomínka a poklona životaschopnosti máchovského poetického odkazu. Básník je zde zasnouben  vzdáleným tvořivým poetickým proncipem s rozměrem hlubokého citového vztahu k ženskému lyrickému subjektu. Jako takový dostává rysy konkrétního muže, který svým odchodem uvolňuje kdysi pečlivě střežené místo vedle zbožňované ženy, stejně jako tomu bylo v životě nešťastné dvojice, Hynka a jeho milované, přesto zároveň despoticky stíhané Lori. Místo pro dosud živé "On a já" obchází zatím nepoznané, zkoumané v minulosti zcela nepřijatelné nové "ty".

   Básně druhého oddílu, jenž dal, vypůjčen z Máchy, název celé knize, autorka ústrojně uvádí dalšími verši převzatými z jeho slok. Splývají s jejími v homogenní celek, jsou přirozenou součástí soudobé poetiky.

   Nános dvou století na existenci Máchovy tvorby je tak symbolicky smazán, básník je přijat jako čestný současník. Tímto pojetím zakladatelské Máchovy tvorby, a nejen jím, také metaforikou námětu i jeho detailní prezentací je kniha Lydie Romanské vyjímečná a pro českou poezii přínosná

 

Lydie Romanská prezentovala svou novou knihu básní "Aniž tvůj že jsem"

14.10.2010 v 16:00 v Domě umění Ostravě - Jurečkova 9, za doprovodu autorské

hudby Šimona Greška.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

BANÁLNÍ PŘÍPAD

Václav Štědronský
152 stran

Knížka V. Štědronského je sondou do kolotu typického českého maloměsta, kde sice každý vidí ostatním do talířů, ale zároveň platí, že pod svícnem bývá tma. I proto zde mohou najít zázemí vysloužilé postavičky bývalé pražské galérky. Když jednou jedna z nich zmizí z místního domova pro seniory, celkem to nikoho nezajímá, protože „to je čilý, zachovalý mužský, který se o sebe dokáže postarat sám.“ V městečku se přeci děje denně tolik malých velkých věcí. Jen potenciální manželka nezvěstného by ráda věděla co a jak, a proto si najme soukromého detektiva, aby se jí po ženichovi poohlédl.

Vztahy, zákoutí, nová rána, lásku, a nakonec přeci jen i jednu smrt líčí autor s nadhledem, přecházejícím do ironického úsměšku, a pochopením pro lidské slabosti a odlišnosti.

 

BORŮVKOVÝ VRCH

Jan Blaštík
64 stran
Básnická sbírka J. Blaštíka, který je mimo jiné známý jako autor řady písňových textů, představuje autora jako navýsost milostného lyrika, který dokáže zachytit i ty nejniternější okamžiky vztahu mezi mužem a ženou, touhu, okouzlení, radost i smutek. Tento průřez jeho celoživotní tvorbou citlivě doprovázejí křehké perokresby Zuzany Blaštíkové.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

DANDELION

Vítězslav Urbanec
136 stran

S inteligencí a humorem napsané čtivé povídky – nejen ze všedních dnů – mimo jiné ukazují, že i ten nejobyčejnější příběh lidského života může být v podání dobrého autora neobyčejný.

Podivuhodné příběhy panoptikálně pojatého (po)tvorstva. Šťavnaté, vzájemně detaily provázané povídky o tom, jak se (ne)milujeme, obíráme, pachtíme, przníme… až nakonec zbude – houby. Lehce bizarní uvěřitelností, erotickým podtónem a ironickým nadhledem vytváří autor rafinovanou nadstavbu.

Ukázka z knihy: Dandelion
 

EPIMENES

Statis Leontidis
176 stran
Demokracie, která nepřináší svobodu, zato intriky,zrady a nejistotu, zatímco její sestra válka rozehrává utrpení a bídu plnými hrstmi. To je dobová kulisa příběhu o síle skutečného přátelství, cti a dobré vůle. Příběh jedince předurčeného k životu na společenské periférii, který se svou odvahou, pílí a citem pro spravedlnost dostal na výsluní, starodávného "pacifisty", který se spontálně postaví drsným podmínkám v drsné době a změní svůj osud i osudy jiných. Jediným spojencem je mu přitom přátelství, někdy nerovné, ale o to pevnější, protože obohacuje obě strany. Epimenes není hrdina v tradičním smyslu slova, ale vítězí tím, že si dokáže zachovat lidskost i tehdy, kdy právě tato vlastnost je považována za jednu z největších slabostí. Ač se jedná o dobu athénsko-spartských válek, nečekejme zde efektní popisy bitevních scén, i když jejich ozvěna zní téměř každou kapitolou. Děj se odehrává mimo válečnou vřavu, ale právě v civilním prostředí honosného města, které vytváří umělecké monumenty a chce být středem světa, mnohem ostřeji vyniká zvlčilost helénské "vlády lidu". Na skutečně historických základech vystavěný příběh strhne čtenáře nejen expresivitou líčených situací, ale ty vnímavější i mrazivými paralelemi k současnosti, z nichž vyplývá, jak málo se lidstvo dokáže za tisíce let poučit z vlastních zkušeností. A demokracie?... Přeložte si sami po přečtení knihy.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

FLANELOVÁ NĚHA

Lukáš Bárta

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

GOGHOVA POSTEL

Lydie Romanská
62 stran
Goghova postel je jedenáctá knížka veršů autorky kromě výboru Desátek (Host: 2003)V její bibliografii je také knižně vydaná muzikologická studie a příběhová próza Ticho pro klarinet, oceněna třetím místem v literární soutěži vyhlášené Obcí spisovatelů a magistrátem města Ostravy v roce 2006

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

INTARZIE

Jaroslav Mestek
164 stran
Jaroslav Mestek se převážně milostnou Intarzií hlásí k Ivanu Vyskočilovi, jako např. Petr Nikl a Přemysl Rut u nichž je hravost če... .........ského jazyka také všudypřítomná. Autor obdivuje básníky, jakými jsou Christian Morgenstern, René Char a Vladimír Holan. Cizelovanou jednoduchostí a kultivovanou smyslovou plností je Intarzie víceméně komorně laděná pro violoncello. Knížka je ilustrována kresbami akademického malíře Romana Franty, který je v ní přiblížen zasvěceným medailonem. Tato v pravém slova smyslu „krásná kniha“ má průzračně lehký design – několik půvabných schválností v ní odhalí jen všímavý čtenář. Celkově jde o literární homeopatikum zmírňující citovou vyprahlost.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

JAK MĚ POTKAL BANIK

Dalibor Záruba, Pavel Skura
120 stran
Dvě hlavní postavy, lidoví vypravěči, skalní až do morku kostí, vás provedou dvěma sezónami jednoho z nejlepších českých FC. A to jazykem slangově řízným a blízkým ostravskému fandovi. V hláškách a scénkách ze života věrných se najde každý, kdo se chlubí baníkovskou krví.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

KOUTY SRDCE A ŽIVOTA

Sylva Stankušová
220 stran

Nová kniha frýdecko-místecké autorky obsahuje hned dvě sbírky povídek – Pod bílým pláštěm a Kouty srdce.

   První část, jak název napovídá, vychází ze zdravotnického prostředí, které je S. Stankušové profesně i osobně velmi blízké.

   Druhá nabízí vhledy do občasné absurdity mezilidských vztahů obecně.

   V obou případech zaujme čtenáře především plejáda směšných i politováníhodných postaviček, někdy představovaných s laskavým nadhledem, jindy s mrazivým sarkasmem a příště zase s lehkou nostalgií. To podle toho, do jakých situací jsou zasazeny – osobní tragedie lidí, kteří nechtějí měnit své hodnoty, pitoresknost jiných, kteří chtějí vytvářet hodnoty podle toho, jak se jim to hodí nebo se přizpůsobit hodnotám cizím, trapná malost těch, kteří žádné hodnoty nemají... Každá povídka je poněkud jiného ražení, ale každá vtáhne čtenáře do extrémních situací, někdy plynoucích z jednání jejich aktérů, jindy s nádechem osudovosti. A to všechno koření autorčina libůstka – v určitém okamžiku šokujícím zvratem změnit vyznění příběhu.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

MEZI ŽEBRY DÉŠŤ

Radovan Jursa
117 stran

Druhá básnická sbírka Radovana Jursy sestává výhradně ze čtyřverší, což ovšem autora nijak myšlenkově ani poeticky neomezuje.

Naopak – redukce „zbytečných“ slov a celkové zhuštění přidává jeho veršům na síle působivosti. Použitá slova pak pečlivě vybírá z opravdu bohaté zásoby a s cizelérskou (či v jeho případě vzhledem k povolání kardiochirurga s chirurgickou) precizností k sobě tak, aby co nejpůsobivěji zobrazila vnitřnímu zraku pocit, který chce sdělit. Je to poezie silně pocitová, niterná, poezie sahající a zasazující do hlubin vědomí i povědomí. Je to poezie duše a mysli, které Jursa regeneruje a kultivuje, stejně jako ve své profesi rekonstruuje ten nejdůležitější a přitom nejsymboličtější orgán lidského těla. Jako by tušil, že srdce sebelépe fungující je bez úzkého vztahu s duší a myslí pouhým svalem.

Nedílnou součástí sbírky jsou frotáže havířovské výtvarnice Ivony Vlčinské, tvořící s vybranými básněmi vzácnou symbiózu. Neilustrují, ale doplňují je tím, že vyjadřují to, co je za slovy. Jsou to kresby iluzivní, jen lehce se konečky prstů dotýkající s verši. Tak, jako se dotýkáme představ a prožitků svých a svých nejbližších. A tak se Jursova a Vlčinské sbírka dotýká nás.

Knihu si můžete prohlédnout:

 

 

Křest knihy:

21. 3. 2012 se v Domě knihy Librex uskutečníla beseda, křest a atogramiáda knihy Radovana Jursy "Mezi žebry déšť".
Básnickou sbírku pokřtíl předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu, básník, překladatel a písničkář Jiří Dědeček

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

MILOSTÍN

Výběr milostné poezie autora básnických sbírek Řetízkový kolotoč, Takové noci takové dny, Báseň pro soprán, veršů pro děti Náš kopec má kytku za kloboukem aj. Vydal knižní překlady z polštiny, ruštiny a slovenštiny, z publicistických prací jmenujme knihu Sonáta pro dvě ruce a hlas aneb Ivana Měrky životaběh.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

OSUDY

Vítěslav Urbanec
203 stran
Kniha Vítěslava Urbance nese vskutku příznačný název Osudy. Novela a povídky v ní obsažené vypráví o tom, že před svým konáním neutečeme, ani když ho necháme daleko za sebou. Můžeme na něj zapomenout, ale Osud na naše činy nezapomíná, v nečekané chvíli nám je postaví do cesty a kruh se uzavře. A jestliže část své poutě sdílíme na čas s někým jiným, tak i poté, co se naše cesty rozdělí, můžeme čekat, že se k nám vrátí - a nemusí to být jenom fyzicky. Příčina a následek v těch nejpodivnějších kombinacích a v různých dobách tvoří neobyčejné zápletky zdánlivě obyčejných životů obyčejných lidí, které nám mimo jiné říkají, jak hluboce se mýlímy, když si myslíme, že známe toho, koho známe nebo, že můžeme udělat tlustou čáru za minulostí. A byť vše působí dojmem umné fabulace a autorovy bujné fantazie, mají všechny příběhy reálný základ v reálných osudech reálných lidí. A čtenář si při četbě uvědomí - vždyť tohle se mohlo stát, stalo nebo stát může i mně. A po zádech v tu chvíli přeběhne mráz.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

PĚŠINAMI LET

Bohuslav Kobliha
64 stran
"Pěšinami let" je druhou sbírkou Bohuslava Koblihy, povolíním úředníka, ale srdcem básníka, který se narodil v roce 1933. Napíšeme-li, že se v ní opět setkáváme s klasickou poezií, jako bychom knížku předem odsuzovali k nečtení, což není v zájmu autora, vydavatele, ale ani potencionálního čtenáře. A tak to můžeme brát jako doporučení, protože mezi všemi možnými experimenty se klasický rým a dodržování rytmu stává samo o sobě jistou avantgardou. Přitom v "Pěšinách let" najdeme citlivou milostnou lyriku, ironický šleh, sarkastický povzdech i milý obrázek z míst, kde i nám může být dobře. Autor není básník příliš známý, ale velice čtivý. Svou poezií umí pohladit i prasknout jako bičem. A to vše s nevšedním gustem a při zachování klasických pravidel.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

PŘÍBĚHY O ERIKOVI, KTERÉ PODLE VYPRÁVĚNÍ OČITÝCH SVĚDKŮ SEPSAL MAJOR SLICK

200 stran
Kniha obsahuje dva dějově samostatné westernové příběhy s jedním hlavním hrdinou – míšencem Erikem, kterého jeho otec vycvičil ke střeleckému mistrovství, a který po své indiánské matce, jejíž předkové byli tajemní Mušajítové, Strážci kmene, podědil některé jejich, dávno lidmi zapomenuté, schopnosti a vlastnosti pro přežití v nebezpečných situacích. Genetické vybavení po svých předcích ale také Erikovi přikazuje chránit ostatní před zlem, nespravedlností a nebezpečím, stejně krutě zlo potrestat a měnit osudy poctivých lidí k lepšímu. Bez získaných dovedností by se mu to ovšem nikdy nepodařilo… Český autor, znalý všech pravidel a zákonitostí, kterými se tento žánr musí řídit, se zde stylisticky pokouší navázat na neopakovatelnou romantiku, pro kterou byly tak oblíbené v bývalém Československu například Rodokapsy – samozřejmě modernější jazykovou formou a inteligentnější konstrukcí příběhů. Neměl ambice napsat literární skvost, ale pokud čtenář chce dobrodružný příběh s atypickým westernovým hrdinou i pravými pistolníky, bandity a střílením, z amerického i mexického pohraničí na počátku 20. století, který obsahuje i kriminální zápletku, polechtá na osrdí a vtáhne do děje také skutečné historické osoby z té doby – tak to všechno najde v této knize, u které se určitě pobaví.

PRVNÍ POŘÁDNÁ ČESKÁ KOVBOJKA OD DOB BOBA HURIKÁNA.

příběh 1. ZAČALO TO V ASCALONĚ

příběh 2. NAŠE OČI SE OBRACEJÍ K TOBĚ...

 

   Přijíždí jezdec, který ve zloduších na americko-mexické hranici budí hrůzu (často poslední pocit, který zažívají) a v ostatních naději a lásku - míšenec Erik, který po indiánské matce zdědil "tajemné" schopnosti a otci, proslulém pistolníkovi, chladnokrevnost v osudových okamžicích.

   Do Ascalony ho v prvním díle přivede dědictví po pěstounově bratrovi. Poprvé se ocitá na žhavě půdě drsného, divokého jihozápadu. Dosud neumí střílet, ale ovládá jiné zbraně, s jejichž pomocí odhalí a "vyřízne" skrytý nádor zla, ohrožující rozkvět a pohodu tohoto kraje, který si zamiluje. Kromě toho zažije osudová setkání, která ovlivní celý jeho další život, z něhož se stane legenda.

   V druhém díle již potkáváme skutečného pistolníka, který po koltu sice sahá sporadicky, ale vždy neomylně. Na cestě za tajemným posláním v městečku Loyotada musí zlikvidovat všehoschopnou tlupu obávaného bandity El Hermana, terorizujícího obyvatele kraje a vyřídit účty z minulosti.

 

Kniha vychází v limitovaném nákladu.

Ukázka z publikace:

 

 

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

 

 

 

 

 

 

SÁGA RODU CHABALŮ, KNIHA 1 MĚSÍČNÍ KRAJINA

Oldřich Šuleř
390 stran

   Románová kronika kořenící na Ostravsku, ale prorůstající do literatury národní. Umělecké svědectví o životě a době, jak šel čas. Na osudech tří generací rodiny Chabalových sledujeme společenské a politické proměny země od počátku 20. století až po normalizaci v 70. letech.   

   První díl předjímá tituly Dlouhé stíny a Horký provoz. Zaujme nejen pestrou galerií – leckdy i galerkou – přesvědčivých postav a postaviček, ale i dramatickou gradací děje a málo známými skutečnostmi, kterými je rámován: Bojůvky ve sporu o Těšínsko, bizarní svět brenparťáků na haldách (Měsíční krajina), pracovní nasazení studentů v dolech za 2. světové války, působení české fašistické organizace Vlajka (Dlouhé stíny), reportérské práce v 60. letech, přízračné prostředí zastaralé elektrárny (Horký provoz atd. ) Vznikla tak, po literárních freskách Vojtěcha Martínka, ojedinělá románová skladba nebývalé dynamiky.

   Román Měsíční krajina tvoří samostatnou vstupní část třídílné ságy (známé také pod neoficiálním názvem Ostravské trilogie).

   Dějovou páteř trilogie tvoří vzrušující životní osudy několika generací rodiny Chabalů na pozadí kulisy rodícího se průmyslového města. Od nich se odvíjí celá řada příběhů dalších postaviček, horníků, hutníků, podvodníků, prostitutek, včetně vyděděnců živořících na haldách černého města. V prvním dílu přichází pekařský vandrovní František Chabala do slovenské Velké Bytče a zakládá zde rodinu. Zároveň se dostane do gradujícího sporu s maďarskými šovinisty, který vrcholí jeho vážným zraněním. Se svou manželkou a čtyřmi dětmi je vystěhován do rodného Frenštátu.

   Novou existenci však jeho rodina nalézá až na ostravské periferii Vyprávění těží z důvěrné znalosti geografického i sociálního prostředí v době 1. světové války a konce 20. let. Sleduje neúspěšné pokusy nejstaršího syna vybřednout z okraje společnosti a jeho proměnu v hochštaplera, dále dceru Frantinu, po sňatku hostinskou a následně podnikavou majitelku módního salonu, naivního Bedru, jehož neutěšený život posune až ke koketerii s předválečným fašismem, především však železničáře Josku, jeho ženu Terezu a syna Jurku, s nimiž prožíváme urputný zápas o uchování charakteru v podmínkách zvlčilosti dějin. Měsíční krajina je dílo ojedinělé svou syrovostí, dějovým spádem.

   Svým uměleckým pojetím připomíná tvůrčí postupy J. Steinbecka v próze Na plechárně.

Ukázky z publikace:

Obsah  Strana 5 Strana 6-7 Strana 8-9 Strana 10-11 

Strana 12-13 Strana 14-15 

 

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

SATÉNOVÁ HVĚZDA

Vítěslav Urbanec
77 stran

Po několika publikačních počinech spíše odborného charakteru z různých oborů lidské činnosti (konkrétně z oblasti historie, filosofie a práva) a po experimentování s prózou (novela a povídky) dovoluji si váženým čtenářům předložit tematicky pestrý soubor několika básní, jenž pokrývá stránky knížky, kterou právě otevíráte.

 

Kniha „Saténová hvězda“ je mým prvním a přiznávám se, že především hodně nesmělým pokusem o vlastní tvorbu na poli poezie. Než jsem se odhodlal vynést své verše ze šuplíku na denní světlo a než jsem konečně přistoupil k jejich vydání, dlouho jsem váhal, hlavně proto, že jednotlivé básně a básničky vznikaly v poměrně dlouhém časovém horizontu, což mohlo mít vliv na jejich kvalitu, a velmi často bylo jejich sepsání reakcí na nějakou životní událost, která mne v té které době potkala a o níž jsem se dříve ostýchal veřejnost zpravit. Někdy to byla událost se smutnými dopady, po které celkem přirozeně následovala báseň melancholičtějšího ražení, jindy zase šlo o událost veselou, po níž následovala báseň radostná, a potřetí třeba o příhodu, která byla spíše zajímavá než jen smutná nebo veselá.

 

Název jedné z básní pak posloužil i coby titul celé publikace, jak už to tak u souboru básniček bývá. Název básně „Saténová hvězda“ jsem zvolil proto, že mi tento titul připadal tak nějak nejpoetičtější a pro pojmenování celé knihy rozhodně příhodnější než například název balady „Libuše a Přemysl“, který by čtenáře mohl svádět k domněnce, že se jedná o knihu zaměřenou primárně na historii nebo na „Staré pověsti české“.

 

V souboru jsou zařazeny básně krátké i dlouhé, lyrické i epické, milostné i kritické. Nejrozsáhlejší publikovanou básní je historická balada „Přemysl a Libuše“, k jejímuž sepsání mne mimo jiné „přiměla“ reklama na jeden nejmenovaný a velmi úsměvně působící koprodukční film o naší nejslavnější polomytické kněžně. Oproti klasické baladě však není báseň o Přemyslovi a Libuši laděna vysloveně sentimentálně a není nad míru únosnosti zatížena smutnými motivy.

 

Mezi nejstručnější z publikovaných básní patří mj. i kompozice „Láska“, vcelku optimisticky laděný chvalozpěv na vznešený cit, který zažívá čas od času každý z nás. Lásce je věnováno ovšem více publikovaných básní, za všechny z nich můžeme zmínit „Pozdravy“ nebo „Křepelka“, byť milostné podbarvení mají kromě básniček o lásce i souběžně vydávané básně sociálně-kriticky laděné.

 

Do skupiny sociálně-kriticky zaměřených básní můžeme zařadit např. skladbu „Ženy internetového věku“ nebo báseň „Práce a svoboda“. Tyto kompozice jsou reakcí na některé všeobecně znepokojující jevy, s nimiž se setkáváme v dnešní hektické době.

 

Knížka je doplněna několika ilustracemi, z nichž některé vznikly s využitím běžné počítačové grafiky, jiné zase jen „s tužkou v ruce“. Notové zápisy u tří z vydávaných textů jsou rovněž toliko ilustrací, pouhým amatérským pokusem o popěvek a rozhodně si nekladu za cíl, aby se staly hitem. Názvy vyobrazení jsou uvedeny v jejich souhrnném přehledu.

 

Dovoluji si vyslovit skromnou naději, že i přes jistou tématickou nesourodost publikovaných básní bude tato knížka pro příznivce poezie zajímavým čtením; současně děkuji všem, kteří byli prvními posluchači a čtenáři nyní vydávaných básní, za jejich cenné připomínky a postřehy.

 

            Pro úplnost poznamenávám, že postavy, které se vyskytují v jednotlivých básních, jsou záležitostí autorské fantazie a jejich podobnost se skutečnými osobami je tudíž jen čistě náhodná. Některé popisované situace však měly (či mají) alespoň částečný reálný předobraz.

 

 

 

Vítězslav Urbanec                                        

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

SKŘIVÁNEK

Karel Vůjtek
70 stran
Vůjtkova lyrickoepická skladby Skřivánek je podobně jako jeho Báseň pro soprán (1983) Nebo básnické texty František, Jindřich, Žofka, Amerikán ze sbírky Takové noci takové dny (1982) ovlivněna osudy lidí z minulosti. Někdy se jedná o návraty zprostředkované čtenářským zážitkem. Ve Skřivánkovi se básník nechal volně inspirovat údělem jedné prosté venkovské ženy. Vždy se jedná o zprostředkovaná setkání s autentickými životními osudy, které autora nějak zaujaly nebo se mu v některých detailech vryly do paměti.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

SUNDEJ SI ZAHOVNĚNÉ BOTY

Václav Fiala
95 stran

Kouzlo manipulace s člověkem – kdo ho zná, je pánem nejen vývoje věcí, ale i pánem vývoje osudů těch, s nimiž se setká, taková pokřivená karikatura boha.

   Proniknout, sblížit se, poznat, rozpoznat, překroutit, navodit iluzi nebo být tím, kdo ji druhému pomůže realizovat. Najít centra slasti a bolesti, pocitu viny a odpovědnosti a umět na ně ve správnou chvíli zatlačit tou správnou silou...

   Hlavně (ale nejen) o tom je zdařilá prvotina V. Fialy. Ostatně, až vám někdo bude vyprávět příběh, jak je třeba jít dál, třeba bosky, a dokonce naznačí směr, kterým by se vaše kroky měly ubírat, mrkněte znovu do tohoto příběhu a položte si klasickou otázku: Komu to prospěje?

Ukázka z knihy:

Amatérští zloději mají krátké nohy     Amatérští zloději mají krátké nohy      

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

SVLÉKÁNÍ Z RŮŽE

Lydie Romanská
112 stran
Ve sbírce veršů Lydie Romanské Svlékání z růže najdeme především intimní erotickou poezii; tolik by se mohlo říci po prvním přečtení. Při dalším nás zasáhne to správné slovo - láska, a to v nejrůznějších úhlech pohledu, situacích, stavech ducha i mysli, v druhém oddíle knížky v překvapivém spojení - láska a smrt, na něž často narážíme v lidové poezii, zde stvárněno s žensky vášnivou tělesností. Tato láska se však z úzké polarity lidské vzájemnosti obrací také do světa v jeho širších souvislostech, v soucítění i zřetelném odmítnutí jeho konkrétních zničujících projevů.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

TICHO PRO KLARINET, PŘÍBĚHY POZNAMENANÉ OSTRAVOU

50 stran
Kniha byla oceněna 3. místem v literární soutěži "Ostrava - město v pohybu" v roce 2006. Tato kniha je prozaickou prvotinou básnířky s více něž desítkou vydaných knižních titulů. Když básník začne psát prózu, můžeme obvykle čekat překvapení. V tomto případě velmi příjemné

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

TRAMPSKO

Milan Kaplan a 40 vypravěčů
264 stran
Trampsko je „knihou o padesátiletém přátelství“. Je knihou příběhů, které se staly, napsanou tak, jak si je jejich aktéři zapamatovali - tedy knihou vzpomínkovou. Je to kniha vandrovní, zážitková a také kulturní, která ukazuje, jak se tady také žilo, prožívalo a tvořilo.
 

TŘETÍ STRANA MINCE, PŘÍBĚHY Z ČERNÉHO MĚSTA, JAK ŠEL ČAS

Oldřich Šuleř
304 stran
Minulost města Ostravy se stala inspirací mnoha umělcům. Syntetizující obraz o nedávno minulém životě v umělecké literatuře však postrádáme. Autor Třetí strany mince Oldřich Šuleř tuto mezeru zaplnil knihou o pohnuté historii života v této městské krajině. V rámcové a spojovací rovině vypravuje svěžím a poutavým způsobem, jak šel v tomto městě čas bezmála až po současnost. Jádro knihy pak tvoří umělecká próza, představující řadu realisticky přesvědčivých postav, pro jednotlivá období charakteristických. Knihy, která koření v životě jednoho města tak daleko přerůstá hranice regionu, v němž vznikla a jimž byla inspirována.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ZA ÚSVITU

Rudolf Recman

Sbírka povídek, při jejichž čtení chvílemi vstanou čtenáři chlupy i na místech, o nichž dosud netušil, že je tam má.

   Autor své texty fabuluje na základě víceméně běžných zpráv a rozvádí je až k absurdním koncům formou jednoduché úvahy – co by bylo, kdyby...

   Úsporný styl a chladný až odosobněný způsob vyprávění umocňují dojem, že hranice mezi realitou a iracionálnem je možná opravdu jinde – a dokonce prostupnější – než jsme si mysleli. Ocitáme se tak v lehce bradburyovském světě (ovšem geograficky i rekvizitami přeneseném k nám), myšlenek a tezí dovedených do leckdy morbidních důsledků, v němž i pojem člověk zní všelijak, jen ne hrdě.

 

Ukázka z knihy:

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

MONTANEX a.s., Cihelní 760/35, 702 00 Ostrava, tel.: +420 599 505 511, as@montanex.cz