Přidat stránku do oblíbenýchNastavit jako homepage
HomeNovinkyAkceNapsali o násKontaktO násPřipravujemeKde koupitReference

111 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Miloslav Herčík
150 stran

Publikace si klade za cíl systematicky a srozumitelně formulovat hlavní zásady a fakta o problematice ekologie a všech důležitých tématech životního prostředí. Formou otázek a odpovědí je zpracována přístupným způsobem pro každého, kdo se chce orientovat v pojmech a skutečnostech tohoto vědního oboru tak, aby rozvoj našeho životního prostoru byl zároveň přínosný i udržitelný, a obstát tím v konkurenci boje o ekologického spotřebitele. Hlavní důraz je přitom kladen na věcnou správnost v otázkách znečišťování a ochrany životního prostředí, tedy zejména vod, půdy, ovzduší a fyzikálních jevů. Pečlivě a zároveň čtivě napsaný text doplňuje řada obrázků, grafů a informačních modulových schémat.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ALBUM PRO MLÁDEŽ, VÝBĚR SKLADEB P.I.ČAJKOVSKÉHO V ÚPRAVĚ PRO ZOBCOVOU FLÉTNU

Deset přednesových skladeb pro ty, kteří si chtějí pro potěšení druhých i své zahrát něco pěkného. Album je doplněno přílohou se sólovými party.

Ukázky z publikace:

Strana 5 Strana 10 

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

 

ANGLICKO-ČESKÝ ČESKO-ANGLICKÝ HUDEBNÍ SLOVNÍK, S ILUSTROVANÝM PROLOGEM

Jan Spisar, Ludmila Peřinová
240 stran
Publikace vynikla na podkladě úspěšného „Anglicko-českého hudebního slovníku s ilustrovaným prologem“ Jana Spisara, vydaného nakladatelstvím Montanex v roce 1996.
    Jan Spisar doplnil anglicko-českou část o řadu nových hesel. Česko-anglická část vypracovaná Ludmilou Peřinovou podstatnou měrou vychází ze Spisarova  slovníku tak, aby si obě dvě části po stránce terminologické co nejvíce odpovídaly.
    Předložený slovník obsahuje termíny, s nimiž se hudebník (interpret, skladatel, pedagog, muzikolog, publicista), ale i „laik“ milovník hudby mùže setkat. Neomezuje se tedy pouze na úzce specializovanou hudebně-teoretickou terminologii.
    Kniha  je užitečnou pomùckou jak pro české, tak pro anglicky mluvící hudebníky a zájemce o hudební umění. Jeho uživatel tak bude moci nejenom rozumìt, ale i hovořit se svými zahraničními kolegy. Slovník v praktickém formátu 120 x 165 mm a v pevné vazbě nabízí přes 5 000 hesel a opět i názorný ilustrovaný prolog, který tvoří miniučebnici významu hudebních pojmù.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ANGLICKO-ČESKÝ SLOVNÍK FINANČNÍCH POJMŮ

Ing. Jaroslav Jasanský a kolektiv
Anglicko-český slovník finančních pojmů obsahuje více než 1200 hesel. Byl sestaven na základě výběru pojmů z odborné literatury a různých dokumentů z oblasti účetnictví, burzovních a bankovních obchodů, pojišťovnictví a finanční ekonomiky.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ANGLICKO-ČESKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK A-L

Slovníky specializované na jeden obor mají tu nevýhodu, že uživatel musí být vybaven celou řadou slovníků, pokud chce porozumět textům z různých oblastí. Tímto anglicko-českým technickým slovníkem bychom chtěli uživatelům nabídnout rozsáhlou lexikonograficky zpracovanou tematiku vědeckých, technických a ekonomických oborů v anglickém jazyce. Technický slovník je rozvržen na dva díly. Heslař anglicko-české části (I.díl: A-L, II.díl:M-Z). Anglicko-český technický slovník (A-L, M-Z) obsahuje cca 125 000 hesel ze 100 oborů. Pomíjí základní slovní zásobu a věnuje se především odborným výrazům ve stěžejních oborech. Vedle tradičních průmyslových odvětví a nejdůležitějších výrazů z vědy byl kladen obvzláštní důraz na technickou terminologii nových, progresivních odvetví a ekonomiku.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ANGLICKY BEZ POCHYB II

Julius Chromečka
256 stran

Učebnice navazuje na 1. díl stejnojmenného titulu nejprve zhuštěným opakováním jeho učiva (ve 40 lekcích na 16 stranách), poté v 90 dvojstránkových lekcích vlastního 2. dílu přináší nové učivo, v celé řadě lekcí nad rámec učebnic srovnatelného stupně a rozsahu hlouběji zpracované partie, zejména k budoucímu času, modalitě, gerundiálním vazbám, frázovým slovesům a infinitivu.

   Ohlasy na 1. díl ukazují, že je kniha žádaná nejen jako autonomní učebnice, ale i jako příručka plně kompatibilní k jiným učebnicím, a to jak ze strany studujících, tak i ze strany učitelů, kterým může pomoci zefektivnit výuku, aktivizovat třídu, organizovat domácí přípravu jejich learnes.

Ukázky z publikace:

15. lekce strana 52 15. lekce strana 53 16. lekce strana 54 16. lekce strana 55

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ANGLICKY SE SEBEDŮVĚROU

Julius Chromečka
74 stran
Tato jazyková příručka nabízí široký, slovníkově uspořádaný výběr nejfrekventovanějších úvodních vět a sousloví, která užívají mluvčí v běžných každodenních promluvách. Vyplňuje velkou mezeru na učebnicovém trhu tím, že se orientuje na jazykové prostředky, které zatím nebyly touto formou zpracovány, a jež jsou pro komunikaci v angličtině naprosto nepostradatelné. Spolehlivé osvojení úvodních, vesměs ustálených jazykových struktur, poskytne mluvčímu více času, klidu a sebedůvěry k formulování komunikačního záměru, tedy vlastního obsahu sdělení.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ANIŽ TVŮJ ŽE JSEM

74 stran

Aniž tvůj že jsem,

   knížka veršů české básnířky Lydie Romanské, je inspirována dílem a životem Karla Hynka Máchy. Vychází v roce dvousetletého výročí jeho narození jako připomínka a poklona životaschopnosti máchovského poetického odkazu. Básník je zde zasnouben  vzdáleným tvořivým poetickým proncipem s rozměrem hlubokého citového vztahu k ženskému lyrickému subjektu. Jako takový dostává rysy konkrétního muže, který svým odchodem uvolňuje kdysi pečlivě střežené místo vedle zbožňované ženy, stejně jako tomu bylo v životě nešťastné dvojice, Hynka a jeho milované, přesto zároveň despoticky stíhané Lori. Místo pro dosud živé "On a já" obchází zatím nepoznané, zkoumané v minulosti zcela nepřijatelné nové "ty".

   Básně druhého oddílu, jenž dal, vypůjčen z Máchy, název celé knize, autorka ústrojně uvádí dalšími verši převzatými z jeho slok. Splývají s jejími v homogenní celek, jsou přirozenou součástí soudobé poetiky.

   Nános dvou století na existenci Máchovy tvorby je tak symbolicky smazán, básník je přijat jako čestný současník. Tímto pojetím zakladatelské Máchovy tvorby, a nejen jím, také metaforikou námětu i jeho detailní prezentací je kniha Lydie Romanské vyjímečná a pro českou poezii přínosná

 

Lydie Romanská prezentovala svou novou knihu básní "Aniž tvůj že jsem"

14.10.2010 v 16:00 v Domě umění Ostravě - Jurečkova 9, za doprovodu autorské

hudby Šimona Greška.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ARISTOTELES CHRISTIANUS, PERIPATETICKÁ TRADICE V LATINSKÉM MYŠLENÍ 10. A 11. STOLETÍ

Marek Otisk
218 stran
Kniha se na vybraných tématech myšlení 10. a 11. století věnuje důležitosti peripatetické tradice v rámci tehdejšího (nejen) filosofického dialogu. Postupně se věnuje konceptu sedmi svobodných umění a snaze o začlenění filosofie do tohoto konceptu, otázce dělení věd (filosofie), rozvoji dialektiky (logiky) a užívání dialektických postupů v nejrůznějších oblastech lidských teoretických aktivit této doby, filosofii jazyka (sémantice), opětovně především se zřetelem na nepřehlédnutelnou roli Aristotelových spisů (především Kategorií, ale také důležitost díla O vyjadřování), sporu o univerzálie, především pak tzv. vokalismu, ovšem stranou pozornosti nezůstávají ani teologické přesahy raně nominalistických koncepcí, které vedly např. ke sporu o výklad trojjedinosti Boha. Na závěr je řešen problém, který je na jedné straně inspirován Aristotelovým pojednáním O vyjadřování, zároveň je v něm bytostně přítomná rovněž náboženská pravda – výklad omnipotence boží. S tímto tématem úzce souvisí úvahy o determinaci a svobody lidské vůle, budoucích náhodných a svobodných událostech, předvědění a předurčení, spravedlnosti a neměnnosti Boha atp.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ASTRONOMIE V ANTICE

Daniel Špelda
Kniha podává základní přehled o proměnách astronomie ve starověku od prvních pokusů o vysvětlení nebeských jevů až k rozvinuté matematické astronomii helénistické doby, která dokázala předpovídat polohy nebeských těles s udivující přesností. Práce se nesoustředí pouze na matematickou astronomii, ale věnuje se také kosmologickým koncepcím řecké filozofie a jejich důsledkům pro antropologii. Kromě toho objasňuje, jaké úkoly, funkce a metody byly astronomii v antice přisuzovány. Jen tak lze totiž pochopit, proč v té době nedošlo k takové události jako byla Koperníkova reforma astronomie.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ASTRONOMIE VE STŘEDOVĚKU

Daniel Špelda
254 stran
   Dějiny středověké astronomie od Daniela Špeldy jsou druhým dílem plánované trilogie o dějinách astronomických teorií od antiky po renezanci. Ve středověku se na rozdíl od antiky v mnoha ohledech výrazně proměnily role, cíle, účely i vlastní sebereflexe astronomických výzkumů, což na základě chronologického přehledu podává tato kniha. Čtenář se tak dozví detaily o patristické a raně středověké astronomii, astronomii v muslimském světa, raně, vrcholně i pozdně scholastické astronomii, včetně fundovaných základů kosmologické problematiky.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

BAJKI I.

Dana Kutálková
Bajki I. /Nowość!!!/

Bajki w formie historyjek obrazkowych: O pączku, O rzepce, O koźlątkach, O Czerwonym Kapturku, O piernikowej chatce.

Zastosowanie:

Rozbudowany zestaw dydaktyczny zawiera laminowane obrazki A4 i A5 razem 144 sztuk ,które można kolorować, układać w historyjki , przyczepiać na tablicę magnetyczną /za pomocą dołączonego magnesu/, wykorzystać do pracy /zabawy/ indywidualnej czy z grupą dzieci. Specjalnie dostosowane karty można tez składać w trójwymiarowe lalki /postacie z bajek/ i w zestawieniu z dołączonymi kulisami bawić się w teatrzyk.

Podstawowym przeznaczeniem zaprezentowanych bajek nie jest zapoznanie dzieci z bajką ,lecz wykorzystanie jej do pełnego rozwoju mowy i umiejętności językowych w oparciu o spontaniczne opowiadanie wspierane materiałem obrazkowym. Zestaw przeznaczony jest dla nauczycieli przedszkoli, szkół ,nauczania zintegrowanego oraz dla logopedów i rodziców.

Zestaw zawiera:

- przewodnik metodyczny /porady dydaktyczne ,teksty bajek/ - taśma magnetyczna – samoprzylepna /możliwość umieszczania obrazków na tablicy magnetycznej/

obrazki:

- 37 kart A4 - przeznaczonych do kolorowania - 37 kolorowych kart A4 - historyjki obrazkowe do poszczególnych bajek - 30 kolorowych kart A5 - obrazki przedstawiające poszczególne postacie z bajek - 30 kolorowych kart A4 - karty umożliwiające złożenie prostej trójwymiarowej lalki (do zabawy w teatrzyk) - 6 kolorowych obrazków - kulisy do teatrzyku (dla każdej bajki po 2 obrazki do połączenia ze sobą wg oznakowania )

próbki:

całość w tekturowym laminowanym pudełku__________________

Cena z VAT: 139 Zł
__________________

Zamówienia prosimy kierować:

F.H.Comenius
mgr Florian Janowiak
ul.Magurska 19
34-480 Jabłonka

tel. kom. 692 695 162
e-mail: comen.log@wp.pl
fax: 00420 596 627 848
____________________________

dalej proponujemy następujące zestawy:
 

BANÁLNÍ PŘÍPAD

Václav Štědronský
152 stran

Knížka V. Štědronského je sondou do kolotu typického českého maloměsta, kde sice každý vidí ostatním do talířů, ale zároveň platí, že pod svícnem bývá tma. I proto zde mohou najít zázemí vysloužilé postavičky bývalé pražské galérky. Když jednou jedna z nich zmizí z místního domova pro seniory, celkem to nikoho nezajímá, protože „to je čilý, zachovalý mužský, který se o sebe dokáže postarat sám.“ V městečku se přeci děje denně tolik malých velkých věcí. Jen potenciální manželka nezvěstného by ráda věděla co a jak, a proto si najme soukromého detektiva, aby se jí po ženichovi poohlédl.

Vztahy, zákoutí, nová rána, lásku, a nakonec přeci jen i jednu smrt líčí autor s nadhledem, přecházejícím do ironického úsměšku, a pochopením pro lidské slabosti a odlišnosti.

 

BÁŇSKÉ PŘEDPISY II

cca 110 stran

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění vyhlášky č. 242/1993 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb., a vyhlášky č. 299/2005 Sb.

Úplné komentované znění se souvisejícími stanovbisky ČBÚ.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

BÁŇSKÉ PŘEDPISY VII

cca 80 stran

Vyhláška č . 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 238/1998 Sb., vyhlášky č. 144/2004 Sb., vyhlášky č. 298/2005 Sb. a vyhlášky č. 265/2012 Sb.

Úplné znění s komentáři.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XIX.

Ing. DUšan Havel, Ing. František Ševčík, Ing. Jaroslav Páleník, Ing. Pavel Stein, Ph.D.
70 stran

Vyhlášky ČBÚ Č. 71/2002 Sb., o zdolávábí havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu, č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci.

UPOZORNĚNÍ!!!
Upozorňujeme uživatele Báňských předpisů XIX, že vyhláška č. 73/2002 Sb., o vybraných důlních zařízeních již neplatí. 

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

 

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XVI

96 stran

VYHLÁŠKA č. 239/1988 Sb.,

Českého báňského úřadu ze dne 30. září 1998

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění vyhlášky č. 360/2001 Sb., č. 298/2005 Sb., a vyhlášky č. 52/2011 Sb. úplné znění s komentářem.

Aktualizováno: 30.4.2012

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XVIII

Ing. Jiří Fiedor, Ing. Bc. Břetislav Cichoň
94 stran

Vyhláška č. 74/2002 Sb.,
o vyhrazených elektrických zařízeních, ze dne 22. ledna 2002,

Vyhláška č. 75/2002 Sb.,
 o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, ze dne 22. ledna 2002, ve znění Vyhlášky č. 381/2012 Sb.

a Vyhláška č. 202/1995 Sb.,
o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ze dne 11. srpna 1995.

Komentář Ing. Jiřího Fiedora a Ing. Bc. Břetislava Cichoně.

 

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXII. + CD NOVELIZOVANÉ VYDÁNÍ

46 stran

VYHLÁŠKA č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb (dodatek) (úplné znění), doplněnou podrobným komentářem Ing. Alexandra Hykla, ředitele odboru ČBÚ, který napomáhá ke zlepšení orientace v jednotlivých ustanoveních této vyhlášky. Publikace je také doplněna výpočetním programem Českého báňského úřadu na CD pro výpočet separátního větrání. Je koncipována tak (zejména k doloženému výpočetnímu programu), že toto vydání je využitelné i pro výpočet separátního větrání na dolech neplynujících a v organizacích realizujících ražby podzemních prostor – kolektory, tunely, resp. zpřístupňování starých či opuštěných důlních děl.

Aktualizováno dodatkem: k 30.4.2012                                     

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXIII.

kolektiv
47 stran
Vyhláška č. 49/2008 Sb. Ze dne 4. února 2008, o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů - úplné znění s komentářem

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXIV - ROZHODNUTÍ OBÚ

47 stran
Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě k zajištění jednotného plnění požadavků vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ukázky z publikace:

úvod

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXVI. - NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ S TĚŽEBNÍM ODPADEM

Jan Kaňka, Ladislav Šouša, Vítěslav Urbanec
113 stran

Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů.

Vyhláška č. 428/2009 Sb., o provádění některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem.

Vyhláška č. 429/2009 Sb.,o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem.

S poznámkami (stav k 31.8.2010)

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

BARVA UHLÍ, HORNICTVÍ VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

Tato kniha je umělecká, protože představuje skutečná umělecká díla výtvarníků zvučných jmen, ale i těch opomíjených či dnes již neznámých, kteří našli inspiraci tam, kde ji hledala i hrstka literátů (V. Martínek, P. Bezruč...), a které spojovaly přinejmenším tři důležité rysy: umělecká, řemeslná i výrazová mnohostrannost, bohatá životní zkušenost (byť i v mladém věku, leckdy větší, než by sami chtěli) a snaha o porozumění člověku (dnes bychom snad řekli společenské cítění).

   A je o hornictví, protože právě tato činnost (kutání) a s ní spojený způsob života společenství „podzemních lidí“ se staly inspirací pro mistrovské výtvarné kousky.

   Projdete-li si ji pozorně, zjistíte, že je to kniha ještě o něčem jiném, co oba tak zdánlivě odlišné obory spojuje: Je to také kniha o cestě – ať již vyšlapané, vyrubané nebo zavěšené na oblohu.

   A o člověku, který tu cestu vyšlapal, vyrubal, zavěsil. Proč? Aby přinesl více tepla v zimě a světla v noci.

   O cestě člověka umělce k člověku dřiny. Vždyť zde najdeme výtvarníky z hornického prostředí vyrostlé, kteří, ať už je vítr osudu zavál kamkoli, vraceli se jako havíř za svou rodinou. A jsou tu umělci, kteří připutovali – z hor, úrodných niv, malebných městeček i nablýskaných měst, kteří zde ve fascinovaném údivu nacházeli zdroj tak nových námětů.

   O cestě k víře, bez níž by nebylo možné sestupovat každý den o kousek blíže k peklu.

Ukázky publikace:

strana 9-10 strana 16-17 strana 48-49

strana 60-61 o výtvarnících

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

BÉLA BARTÓK

Béla Bartók – je jedním z nejvýznamnějších hudebních skladatelů 20. století. Světovou proslulost získal nejen jako skladatel, ale zároveň jako výborný klavírista a uznávaný hudební vědec. V českém prostředí však nepatří jeho dílo mezi nejlépe zpracované a lze říci, že je až neprávem opomíjeno. Monografie Miloše Navrátila si klade za cíl seznámit čtenáře se životem tohoto maďarského skladatele, ale jejím hlavním posláním je ukázat na konkrétních ukázkách jeho dílo a zvětšit informovanosto tomto významném hudebníkovi mezi naší odbornou i laickou veřejností.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

BORŮVKOVÝ VRCH

Jan Blaštík
64 stran
Básnická sbírka J. Blaštíka, který je mimo jiné známý jako autor řady písňových textů, představuje autora jako navýsost milostného lyrika, který dokáže zachytit i ty nejniternější okamžiky vztahu mezi mužem a ženou, touhu, okouzlení, radost i smutek. Tento průřez jeho celoživotní tvorbou citlivě doprovázejí křehké perokresby Zuzany Blaštíkové.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

CESTA K SOUDOBÉMU IRÁKU

Petr Přebinda
156 stran
Kniha podává první ucelenou studii o nejvýznamnějším iráckém politikovi monarchistické éry (1921 - 1958) Núrím as-Saídovi v českém jazyce.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

CO ZAŽILY TATROVKY - AUTOPOHÁDKY Z KOPŘIVNICE

Radim Zátopek
156 stran
 • Osm příběhů
 • Spousty obrázků
 • Veselé básničky
 • Omalovánky
 • Spojovačky
 • Hledací obrázky

   Co asi dělají historická auta (a nejen ona), když se večer zavřou dveře muzea - v našem případě toho tatrováckého v Kopřivnici? Inu, baví se a vzpomínají. A že mají na co, o tom vás přesvědčí knížka toho nejpovolanějšího - archiváře muzea Tatra, který často zůstává v práci déle a slyší věci, které se ani v archivu nenajdou. Díky tomu, že si to všechno zapsal, můžeme si to přečíst a prohlédnout i my, a až příště půjdeme na prohlídku, nebudou mnohé z exponátů už jenom nějaké stroje, ale staří známí. Stačí k tomu otevřít knížku a vydat se se „splašenými žebírky“ závodit na Sicílii, se Záchranářkou na přejezd Himálaje, s Osmdesát sedmičkou na cestu Núbijskou pouští, s jedním z Téček do „vyšších kruhů“ nebo s letadélkem Sto jedničkou na skok do minulosti. Od Präsidenta se dozvíme, co je to být v něčem úplně první a od Slovenské strely, že být v něčem první neznamená vždycky výhru…
   Ale nemůžeme prozradit všechno. Můžeme jen říct, že kromě osmi příběhů a spousty obrázků jsou v knížce i veselé básničky, omalovánky, spojovačky a hledací obrázky. A pro toho, kdo chce vědět víc, i slovníček zvláštních slov a výrazů, galerii osobností, jejichž jména jsou s Tatrovkami neodmyslitelně spojená, protože je vymýšlely, závodily v nich nebo cestovaly, a pro ty echt zvídavé i technické parametry hlavních hrdinů knížky. Vsaďme se, že až půjdete po přečtení a pobavení se s touto knížkou znovu do muzea Tatra, bude to úplně jiný zážitek.

Ukázka z knihy:

Rozhovor Českého rozhlasu s autorem knihy Radimem Zátopkem ZDE.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE MOTORYKĘ NARZĄDÓW MOWY

dr Karla Svobodová
89 stron
Zestaw prostych ćwiczeń artykulacyjnych dla dzieci od 3 lat - pomoc adresowana do wychowawców w przedszkolu , logopedów oraz rodziców .

Opis pomocy:

książeczka formatu A5 zawiera 41 ćwiczeń artykulacyjnych od prostych po bardziej skomlikowane.

W metodyce z jednej strony podano szczegółowy opis , cel i instrukcję oraz sugerowany wiek dziecka do rozpoczęcia poszczególnych ćwiczeń. Z drugiej strony znajduje się obrazek motywują dziecko do pracy w formie ilustracji oraz narysowane jest wykonanie ćwiczenia.Niniejsze ćwiczenia może prowadzić nie tylko specjalista logopeda ,ale także nauczyciel , rodzic czy inny terapeuta w ramach pracy korekcyjno- kompensacyjnej.

Cel:

Uporządkowanie w sposób systematyczny ćwiczeń warg ,policzków ,języka , podniebienia miękkiego , żuchwy jako podstawy rozwoju prawidłowej artykulacji. W zalecanich metodycznych jest wzięta pod uwagę procedura rozwoju narządów artykulacyjnych i na jej podstawie wybrano kolejność poszczególnych ćwiczeń. Ćwiczenia dobrano pod kątem wywoływania poszczególnych głosek.

________________

Cena z VAT: 22 ZŁ
__________________

Zamówienia prosimy kierować:

F.H.Comenius
mgr Florian Janowiak
ul.Magurska 19
34-480 Jabłonka

tel. kom. 692 695 162
e-mail: comen.log@wp.pl
fax: 00480 596 627 848
______________________________

Recenzja - Język mowa
Rekomendacja PZL

__________________________________

dalej proponujemy następujące zestawy:
 

CYKLOTURISTIKA PRO VŠECHNY

Michal Skeřil, Petr Čegan
Publikace je uceleným dílem skutečně pro všechny zájemce o cyklistiku a její nejrůznější formy. Nepatří do rukou jen profesionálům, kteří se jí věnují s didaktickým či sportovním zaměřením, tj. trenérům, vedoucím kurzů či učitelům na všech typech škol, ale důležité informace v ní naleznou všichni obdivovatelé pohybu na bicyklu v nejrůznějším prostředí, zvláště pak rodiče zde ocení velmi srozumitelné a přehledné zpracování všeho, co je pro cykloturistiku důležité. Nechybí kapitoly věnované technice jízdy, etapám cyklistického výcviku, bezpečnosti a právní odpovědnosti při jízdě na kole, základním informacím o konstrukci a komponentech kola, správného cyklistického vybavení a oblečení i dalších zdravotních a hygienických aspektech cykloturistiky. Knihu činí atraktivní názorné obrázky a přehledné tabulky, v přílohách nechybí mimo jiné zákonná úprava pro chování cyklisty na komunikacích i požadavky kladené na vybavení kola.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

Č.N.-N.Č.SLOVNÍK EKONOMICKÝCH POJMŮ

Vladimír Lapka
448 stran
Slovník je určen především pro praxi, ale také pro studenty středních a vysokých škol ekonomického zaměření. Při rychle se rozvíjejícím obchodním styku, využijí tento slovník i podnikatelé, kteří obchodují s německy mluvícími zeměmi. Č-N cca 16 300 hesel; N-Č cca 16 400.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ČESKÉ HORNÍ PRÁVO DÍL I.

Roman Makarius
Ucelená studie současně platného horního práva. Rozebírá právní instituty - nerosty, ložisko, dobývací prostor, hornická činnost apod. a jejich vzájemné vztahy. Důležitá je část zabývající se popisem řízení, které horní zákon nařizuje.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ČESKÉ HORNÍ PRÁVO DÍL. II

Roman Makarius
Druhý díl publikace navazuje na I. díl zejména z hlediska zákona o hornické činnosti a předpisů, které na základě jeho zmocnění vydal Český báňský úřad. Na rozdíl od 1. dílu se více zabývá oblastí těžby nevyhrazených nerostů, bezpečností práce, právním postavením výbušnin a báňským záchranářstvím. Značná pozornost je věnována i zákonnému postavení státní báňské správy.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ČESKO - ANGLICKO - NĚMECKO - RUSKÝ SLOVNÍK VSTŘIKOVÁNÍ PLASTŮ

Lenka Blažková
526 stran
Plasty již delší dobu nahrazují tradiční materiály ve všech oblastech našeho života. Tento čtyřjazyčný slovník z automobilové oblasti se pokouší vyplnit mezeru na českém trhu a je zaměřen na technologii vstřikování plastů zejména při výrobě světelné techniky pro různá vozidla. Vstřikování plastů je však natolik živou, moderní a neustále se vyvíjející technologií, že terminologie shrnuta v tomto slovníku najde uplatnění ve všech výrobních odvětvích, nejen při výrobě automobilů.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ČESKO-ANGLICKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK A - O 1.DÍL

Tomáš Zahradníček
628 stran
Slovníky specializované na jeden obor mají tu nevýhodu, že uživatel musí být vybaven celou řadou slovníků, pokud chce porozumět textům z různých oblastí. Tímto česko-anglickým technickým slovníkem bychom chtěli uživatelům nabídnout rozsáhlou lexikonograficky zpracovanou tematiku vědeckých, technických a ekonomických oborů v anglickém jazyce. Technický slovník je rozvržen na dva díly. Heslař česko-anglické části (I.díl: A-O, II.díl: P-Ž) Česko-anglický technický slovník (A-O, P-Ž) obsahuje celkem cca 136 000 hesel ze 105 oborů. Pomíjí základní slovní zásobu a věnuje se především odborným výrazům ve stěžejních oborech. Vedle tradičních průmyslových odvětví a nejdůležitějších výrazů z vědy byl kladen obvzláštní důraz na technickou terminologii nových, progresivních odvetví a ekonomiku. Publikace mírně poškozená

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ČESKO-ANGLICKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK P-Z

Tomáš Zahradníček
665 stran
Slovníky specializované na jeden obor mají tu nevýhodu, že uživatel musí být vybaven celou řadou slovníků, pokud chce porozumět textům z různých oblastí. Tímto česko-anglickým technickým slovníkem bychom chtěli uživatelům nabídnout rozsáhlou lexikonograficky zpracovanou tematiku vědeckých, technických a ekonomických oborů v anglickém jazyce. Technický slovník je rozvržen na dva díly. Heslař česko-anglické části (I.díl: A-O, II.díl: P-Ž) Česko-anglický technický slovník (A-O, P-Ž) obsahuje celkem cca 136 000 hesel ze 105 oborů. Pomíjí základní slovní zásobu a věnuje se především odborným výrazům ve stěžejních oborech. Vedle tradičních průmyslových odvětví a nejdůležitějších výrazů z vědy byl kladen obvzláštní důraz na technickou terminologii nových, progresivních odvetví a ekonomiku.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ČESKO-BULHARSKÁ KONVERZACE

Sirma Zidaro-Kounová
152 stran

Tato konverzační příručka, kterou vydalo vydavatelství MONTANEX, je určena všem, kdo si chtějí alespoň trochu osvojit praktickou bulharštinu.

   Především je zaměřena na oblast cestovního ruchu, konkrétně na konverzační potřeby českého turisty v Bulharsku. Obsahuje všechny potřebné obraty, které český návštěvník této stále populárnější destinace, potřebuje v běžném styku. Kromě nich a slovní zásoby i s fonetickým přepisem, obsahuje kniha také systematické a přehledně zpracované základy gramatiky a výslovnosti spolu praktickými radami, jak se vyhnout nepříjemnostem. I díky této publikaci se v Bulharsku budete cítit jako doma.

Ukázky z publikace:

obsah 5-6  obsah 7-8  obsah 9 

strana 14-15  strana 89-90  strana 32-33

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ČESKO-NĚMECKÝ, NĚMECKO-ČESKÝ SLOVNÍK OBCHODNÍCH POJMŮ

Ing. L. Klusáková, Dr. W. Serles, Ing. J. Škampa
355 stran
Záměrem autorů slovníku bylo vytvořit praktickou pomůcku pro orientaci v běžně používaných odborných termínech v oblastech bankovnictví, daní, financí, obchodního práva, pojišťovnictví, směnečného práva a v obchodním styku vůbec. Ve slovníku jsou uváděny výrazy neodborného charakteru, které bývají obsaženy v běžně dostupných neodborných slovnících v omezené míře. Pokud jsou v publikaci uvedeny, jedná se pak většinou o taková slova, která se používají převážně v odborných textech.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ČISTÉ VODY PRAMEN

Richard Sobotka
136 stran

   Životní příběh básnířky, lidové vypravěčky a výtvarnice Františky Pituchové je genezí jednoho rodu z údolí řeky Ostravice pod Lysou horou. Přesněji z rázovité obce Staré Hamry, která neúprosným náporem moderní doby byla z velké části zatopena údolní přehradou Šance-Řečice. Její historie však zůstala zachována v několika kusých dokumentech a v paměti starousedlíků.

   V toku času a společenských proměn mizí také starohamerské nářečí. Právě díky Františce Pituchové a její tvorbě zůstává uchováno pro další generace. 

    Kromě životního příběhu Františky Pituchové jsou v této knížce vůbec poprvé publikovány dosud nikde nezveřejněné dokumenty. Především je to nedokončená kronika jejího otce Jana Satiny, který zaznamenal  život ve Starých Hamrech a Ostravici, ale také v Ostravě, kde od času své nezletilosti pracoval jako horník. Dále jsou to vzpomínky učitele a malíře Leopolda Parmy, učitele Antonína Lange, jeho ženy Terezy a syna Ivo na Petra Bezruče, a také na odbojovou činnost v údolí pod Lysou horou. Unikátní jsou vzpomínky Bezručovy majordomky paní Otýlie Lojkáskové z Bezručova srubu v Ostravici. Vyprávění doplňují dosud neopublikované fotografie Petra Bezručce a jeho přátel.

Ukázky z publikace:

2-část 3-část.jpg část-4.jpg strana-110-111.jpg

strana-38-39.jpg strana-68---69.jpg

 

Křest knihy, který se konal 23.7.2009 v Janáčkově síni ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Atmosféru podtrhla Cimbálová muzika Kotci

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

 

 

 

 

 

DAL JMÉNO DIVADLU

Bohuslav Žárský
112 stran

O Ostravě jejim Národním domě a Jiřím Myronovi.

   Kniha B. Žárského Dal jméno divadlu je profilem nejenom významné osobnosti na „prknech“ divadelních i jiných, ale celé jedné éry kulturního života ostravského. Od roku 1923 do začátku padesátých let 20. století patřil herec a režisér Jiří Myron (vl. jm. Bohumil Prošek) k hybatelům kulturního života města na jevišti, v zákulisí, v kavárnách i výtvarných salonech. Kniha je tak mimo jiné připomínkou toho, že Ostrava vždy patřila ke kulturním centrům, na což se někdy rádo zapomíná.

   Prostřednictvím osudů J. Myrona, prvního laureáta Ceny města Ostravy, představuje jak mnohé další postavy a postavičky typické pro umělecký kvas doby, tak vývoj Národního divadla moravskoslezského s akcentem na scénu Národního domu, dnes po prvním herci a chvíli také řediteli, pojmenovanou. Čtenáře dostane na místa a na setkání, která tvořila kulturní podhoubí pro další generace. Přiblíží mu málo známé osudy umělců, divadelní scény i města, které je dnes už o tolik jiné. A to vše lehkou, zábavnou formou a množstvím archivních fotografií v reprezentativní grafice. A až se po jejím přečtení vydá na další premiéru nové činohry nebo nového muzikálu, možná na něj dýchne i nová atmosféra místa, o kterém si myslí, že ho dobře zná. Nejen proto, že půjde „po stopách“ mistra, jehož jméno tento kulturní stánek po právu nese.

Ukázka z knihy:

 

 

 

Srdečně vás zveme na slavnostní uvedení knihy
DAL JMÉNO DIVADLU
které se uskuteční při příležitosti
TRADIČNÍHO ZAHÁJENÍ SEZÓNY OSTRAVSKÝCH DIVADEL
31. srpna 2014 v 17:40 hodin (NÁMĚSTÍ MSGRE ŠRÁMKA)

Vydání publikace finančně podpořilo Statutární město Ostrava

 

Vydavatelství Montanex a.s. děkuje za významnou podporu, kterou přispěli k vydání této knihy.

 

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih

 

 

 

 

 

 

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

DANDELION

Vítězslav Urbanec
136 stran

S inteligencí a humorem napsané čtivé povídky – nejen ze všedních dnů – mimo jiné ukazují, že i ten nejobyčejnější příběh lidského života může být v podání dobrého autora neobyčejný.

Podivuhodné příběhy panoptikálně pojatého (po)tvorstva. Šťavnaté, vzájemně detaily provázané povídky o tom, jak se (ne)milujeme, obíráme, pachtíme, przníme… až nakonec zbude – houby. Lehce bizarní uvěřitelností, erotickým podtónem a ironickým nadhledem vytváří autor rafinovanou nadstavbu.

Ukázka z knihy: Dandelion
 

DIFERENCIÁLNÍ POČET PRO INŽENÝRY, MATEMATIKA I.

Jiří Taufer, Olga Vraštilová
152 stran
Základní pojmy diferenciálního počtu, vysvětlení pojmu limita, spojitost a derivace funkce jedné proměnné, ve druhé části jde o vysvětlení stejných pojmů pro funkce více proměnných. Určeno studentům technických vysokých a středních škol i pro praxi.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

DOPROVODNÉ RYTMY TANCŮ PRO SOUPRAVU BICÍCH

Tato škola má za cíl seznámit začínající hráče na soupravu bicích nástrojů s doprovodnými rytmy tanců, které se jednak používají do dnešních dnů a běžně se s nimi setkáváme v tanečních kurzech, na plesech, tanečních zábavách a pod., nebo se jedná o tance, které mají svou slávu již za sebou a jen čas od času se objeví, aby po kratším či delším období opět ustoupily do zapomění.

Ukázky z publikace:

 

Obsah  Strana 78  Strana 79

 

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

 

 

 

 

 

DŘEVĚNÁ KRÁSA

32 stran
Překrásná fotografická publikace o jedné z nejzajímavějších kulturních památek Beskyd a okolí –, historických dřevěných kostelech –, přibližuje tyto fascinující kulturní památky, kterých se na celém světě dochovalo jen několik desítek a náš region patří k místům s jejich nejčastějším výskytem. Doprovodný text je uveden v češtině, angličtině a němčině, přičemž vhodně doplňuje množství barvených fotografií beskydských dřevěných kostelíků.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

EKONOMICKÁ ANALÝZA PŘÍLEŽITOSTÍ

Prolegomena k teoretickému poznání.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

EPIMENES

Statis Leontidis
176 stran
Demokracie, která nepřináší svobodu, zato intriky,zrady a nejistotu, zatímco její sestra válka rozehrává utrpení a bídu plnými hrstmi. To je dobová kulisa příběhu o síle skutečného přátelství, cti a dobré vůle. Příběh jedince předurčeného k životu na společenské periférii, který se svou odvahou, pílí a citem pro spravedlnost dostal na výsluní, starodávného "pacifisty", který se spontálně postaví drsným podmínkám v drsné době a změní svůj osud i osudy jiných. Jediným spojencem je mu přitom přátelství, někdy nerovné, ale o to pevnější, protože obohacuje obě strany. Epimenes není hrdina v tradičním smyslu slova, ale vítězí tím, že si dokáže zachovat lidskost i tehdy, kdy právě tato vlastnost je považována za jednu z největších slabostí. Ač se jedná o dobu athénsko-spartských válek, nečekejme zde efektní popisy bitevních scén, i když jejich ozvěna zní téměř každou kapitolou. Děj se odehrává mimo válečnou vřavu, ale právě v civilním prostředí honosného města, které vytváří umělecké monumenty a chce být středem světa, mnohem ostřeji vyniká zvlčilost helénské "vlády lidu". Na skutečně historických základech vystavěný příběh strhne čtenáře nejen expresivitou líčených situací, ale ty vnímavější i mrazivými paralelemi k současnosti, z nichž vyplývá, jak málo se lidstvo dokáže za tisíce let poučit z vlastních zkušeností. A demokracie?... Přeložte si sami po přečtení knihy.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

EVROPSKÁ UNIE A INTEGRAČNÍ PROCESY OD A DO Z

Bohumír Zlý
120 stran
Již původní vydání tohoto slovníku potvrdilo, že šlo o potřebný krok, odpovídající na poptávku po tomto druhu odborných publikací. Jeho nové vydání – doplněné a především aktualizované – je reakcí na stále rostoucí zájem široké i odborné veřejnosti o náš vstup do Evropské unie, o pojetí integrace v ní, i o další integrační procesy, které probíhají v soudobé světové ekonomice.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

FILMOVÍ KONĚ

Pavel Jahoda
110 stran
Druhá kniha Pavla Jahody se věnuje jedné z nejvděčnějších, ale také nejobtížnějších prací s koněm –, natáčení filmů. Čtenář se poutavou formou vyprávění zkušených filmařů-koňáků seznámí se spoustou nejroztodivnějších příběhů, patálií a historek, čímž se dozví množství potřebných informací o práci s koněm při filmovém natáčení. Kniha představí nejen přípravu tohoto zvířete na tuto náročnou práci, ale také pohled na věc z perspektivy samotného koně, po kterém jsou vyžadovány nejrůznější herecké výkony v uměle navozených podmínkách. Zábavné, obdivné a zároveň naučné vyprávění, které nabízí pohled do zákulisí filmové práce a v jednotlivých kapitolách vystupuje řada známých osobností filmového plátna, je doplněno o barevnou fotografickou přílohu.

Ukázky z publikace:

Obsah  Strana 10  Strana 70  Strana 98  Strana 103

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

FINANČNÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA, PRO STŘEDNÍ ŠKOLY EKONOMICKÉHO ZAMĚŘENÍ

D. Smékalová
168 stran
Obsah této knížky tvoří základní informace o finančních ústavech, jejich úvěrové činnost, o výpočtu úroků, jednoduchém úrokování dekursivním a anticipativním, o výpočtu složeného úrokování, např.zúročený kapitál, doba splatnosti, úroková sazba,současná hodnota atd.. Publikace je určena studentům středních odborných škol ekonomických směrů, škol specializovaných na bankovnictví a pojišťovnictví.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

FLANELOVÁ NĚHA

Lukáš Bárta

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

FRANCOUZSKO-ČESKÝ A ČESKO-FRANCOUZSKÝ TECHNICKÝ SLOVNÍK

Marie Murzynová
Předkládaný kapesní francouzsko-český a česko-francouzský technický slovník byl vypracován především se záměřením na obory hutnictví, strojírenství, hlubinného a povrchového dobývání nerostů, energetiky a výpočetní techniky. Slovník obsahuje kromě toho i problematiku chemie, elektrotechniky, automatizační a měřící techniky. Tento kapesní slovník by se měl stát dobrou pomůckou technikým pracovníkům při studiu francouzské technické literatury a případně i při styku s francouzsky mluvícími zahraničními odborníky.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

GOGHOVA POSTEL

Lydie Romanská
62 stran
Goghova postel je jedenáctá knížka veršů autorky kromě výboru Desátek (Host: 2003)V její bibliografii je také knižně vydaná muzikologická studie a příběhová próza Ticho pro klarinet, oceněna třetím místem v literární soutěži vyhlášené Obcí spisovatelů a magistrátem města Ostravy v roce 2006

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

HLUBINNÁ STAVBA ZEMĚ

V. Slivka, M. Suk, D. Ďurica
189 stran

V předkládané knize jsme se pokusili uvést do vzájemných souvislostí současné názory na hlubinnou stavbu Země. 

   Ukazuje se však, že o této problematice víme ještě stále žalostně málo vzhledem k nedostatku konkrétních informací. Například teorie subdukce a koncepce litosférových desek mají stále množství nejasností a protichůdných jevů stejně jako předpoklady rozsáhlé výměny látek a energií mezi jednotlivými sférami a názory na ráz a význam rozhranní mezi nimi.

   Znalosti o hlubší stavbě Země se proto rozhodně nedají srovnávat se znalostmi třeba blízkého Vesmíru a je to pro lidstvo velká škoda. Poznání hlubinné stavby by umožnilo určit další možnosti vývoje naší planety, dalo jednoznačné podklady pro využívání jejích zdrojů a ochranu přírodních podmínek a tím další perspektivy a limity rozvoje lidské společnosti. Z nepochopitelných důvodů je však tato oblast lidského poznání v současné době podceňována. Neexistují žádné mezinárodní projekty zabývající se vnitřní stavbou Země a pochody, které v ní probíhají.

   V druhé polovině 20. století bylo realizováno několik významných mezinárodních projektů (Upper Mantle Programme, programy hlubokého vrtání na kontinentech, výzkum oceánské litosféry aj.).

   Výsledky jsou velmi výmluvným dokladem významu studia hlubinné stavby.

Ukázka z knihy + obsah:

 

 

PODĚKOVÁNÍ:

Vydavatelství MONTANEX, a.s. a autoři upřímně děkují níže uvedeným společnostem za významnou podporu při přípravě a vydání této knihy.

   

 

   

 

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

 

 

 

HORNÍ PRÁVO II

Roman Makarius
Stanoviska k zákonu č. 44/1988/Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon) a k zákonu ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

HORNÍ PRÁVO, STANOVISKA

Roman Makarius
Stanoviska státní báňské správy k jednotlivým ustanovením zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Publikace je doplněna i vybranými stanovisky dalších ústředních orgánů státní správy a několika rozhodnutími soudů. Publikace je současně vyjádřením náz_ oni státní báňské správy na aplikaci horních předpisů v praxi.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

HORNICKÁ ROČENKA 2009

320 stran

Tato publikace přináší, vedle souhrnné textové informace o vývoji hornictví a bezpečnosti práce v roce 2009 a rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů, obsáhlý přehled informací o nejvýznačnějších organizacích, které na území České republiky v oboru hornictví, činnosti prováděné hornickým způsobem a doprovodných činností v roce 2009 působily.

Tyto organizace jsou v publikaci zařazeny podle rozhodujícího zaměření své činnosti.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

HORNICKÁ ROČENKA 2010

303 stran

Tato publikace přináší, vedle souhrnné textové informace o vývoji hornictví a bezpečnosti práce v roce 2010 a rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů, obsáhlý přehled informací o nejvýznačnějších organizacích, které na území České republiky v oboru hornictví, činnosti prováděné hornickým způsobem a doprovodných činností v roce 2010 působily.

   Tyto organizace jsou v publikaci zařazeny podle rozhodujícího zaměření své činnosti.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

HORNICKÁ ROČENKA 2011

300 stran

Tato publikace přináší, vedle souhrnné textové informace o vývoji hornictví a bezpečnosti práce v roce 2011 a rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů, obsáhlý přehled informací o nejvýznačnějších organizacích, které na území České republiky v oboru hornictví, činnosti prováděné hornickým způsobem a doprovodných činností v roce 2011 působily.

Tyto organizace jsou v publikaci zařazeny podle rozhodujícího zaměření své činnosti

 

Ukázka z publikace:

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

HORNICKÁ ROČENKA 2012

291 stran

Tato publikace přináší, vedle souhrnné textové informace o vývoji hornictví a bezpečnosti práce v roce 2012 a rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů, obsáhlý přehled informací o nejvýznačnějších organizacích, které na území České republiky v oboru hornictví, činnosti prováděné hornickým způsobem a doprovodných činností v roce 2012 působily. Tyto organizace jsou v publikaci zařazeny podle rozhodujícího zaměření své činnosti. 

   Personální údaje jsou uzavírány k datu 31.12.2012.

Hornická ročenka obsahuje také několik jednořádkových přehledů organizací. Nejobsáhlejší je přehled těžařů a organizací s oprávněním k těžbě.

Závěr publikace tvoří přílohy obsahující přehled platných předpisů vztahujících se k báňské činnosti, přehled povolených výbušnin a pomůcek určených k používání výbušnin.

 

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

HORNICKÁ ROČENKA 2013

295 stran

Tato publikace přináší, vedle souhrnné textové informace o vývoji hornictví a bezpečnosti práce v roce 2013 a rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů, obsáhlý přehled informací o nejvýznačnějších organizacích, které na území České republiky v oboru hornictví, činnosti prováděné hornickým způsobem a doprovodných činností v roce 2013 působily. Tyto organizace jsou v publikaci zařazeny podle rozhodujícího zaměření své činnosti.

Personální údaje jsou uzavírány k datu 31.12.2013.

Hornická ročenka obsahuje také několik jednořádkových přehledů organizací. Nejobsáhlejší je přehled těžařů a organizací s oprávněním k těžbě.

Závěr publikace tvoří přílohy obsahující přehled platných předpisů vztahujících se k báňské činnosti, přehled povolených výbušnin a pomůcek určených k používání výbušnin.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

HORNICKÁ ROČENKA 2014

290 stran
Tato publikace přináší, vedle souhrnné textové informace o vývoji hornictví a bezpečnosti práce v roce 2014 a rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů, obsáhlý přehled informací o nejvýznačnějších organizacích, které na území České republiky v oboru hornictví, činnosti prováděné hornickým způsobem a doprovodných činností v roce 2014 působily. Tyto organizace jsou v publikaci zařazeny podle rozhodujícího zaměření své činnosti. Personální údaje jsou uzavírány k datu 31.12.2014. Hornická ročenka obsahuje také několik jednořádkových přehledů organizací. Nejobsáhlejší je přehled těžařů a organizací s oprávněním k těžbě. Závěr publikace tvoří přílohy obsahující přehled platných předpisů vztahujících se k báňské činnosti, přehled povolených výbušnin a pomůcek určených k používání výbušnin.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

HORNICKÁ ROČENKA 2015

kolektiv pracovníků SBS
290 stran

Tato publikace přináší, vedle souhrnné textové informace o vývoji hornictví a bezpečnosti práce v roce 2015 a rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů, obsáhlý přehled informací o nejvýznačnějších organizacích, které na území České republiky v oboru hornictví, činnosti prováděné hornickým způsobem a doprovodných činností v roce 2015 působily. Tyto organizace jsou v publikaci zařazeny podle rozhodujícího zaměření své činnosti. Personální údaje jsou uzavírány k datu 31. 12. 2015. Hornická ročenka obsahuje také několik jednořádkových přehledů organizací. Nejobsáhlejší je přehled těžařů a organizací s oprávněním k těžbě. Závěr publikace tvoří přílohy obsahující přehled platných předpisů vztahujících se k báňské činnosti, přehled povolených výbušnin a pomůcek určených k používání výbušnin.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

HORNICKÁ ROČENKA 2016

kolektiv autorů SBS
278 stran

   Tato publikace přináší, vedle souhrnné textové informace o vývoji hornictví a bezpečnosti práce v roce 2016 a rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů, obsáhlý přehled informací o nejvýznačnějších organizacích, které na území České republiky v oboru hornictví, činnosti prováděné hornickým způsobem a doprovodných činností v roce 2016 působily.
   Tyto organizace jsou v publikaci zařazeny podle rozhodujícího zaměření své činnosti. Personální údaje jsou uzavírány k datu 31. 12. 2016. Hornická ročenka obsahuje také několik jednořádkových přehledů organizací. Nejobsáhlejší je přehled těžařů a organizací s oprávněním k těžbě.

   Závěr publikace tvoří přílohy obsahující přehled platných předpisů vztahujících se k báňské činnosti, přehled povolených výbušnin a pomůcek určených k používání výbušnin.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

HORNICKÁ ROČENKA 2017

kolektiv autorů SBS
278 stran
     Tato publikace přináší, vedle souhrnné textové informace o vývoji hornictví a bezpečnosti práce v roce 2017 a rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů, obsáhlý přehled informací o nejvýznačnějších organizacích, které na území České republiky v oboru hornictví, činnosti prováděné hornickým způsobem a doprovodných činností v roce 2017 působily.
     Tyto organizace jsou v publikaci zařazeny podle rozhodujícího zaměření své činnosti. Personální údaje jsou uzavírány k datu 31. 12. 2017. Hornická ročenka obsahuje také několik jednořádkových přehledů organizací. Nejobsáhlejší je přehled těžařů a organizací s oprávněním k těžbě.

     Závěr publikace tvoří přílohy obsahující přehled platných předpisů vztahujících se k báňské činnosti, přehled povolených výbušnin a pomůcek určených k používání výbušnin.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

HORNICKÁ ROČENKA 2018

   Tato publikace přináší, vedle souhrnné textové informace o vývoji hornictví a bezpečnosti práce v roce 2018 a rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů, obsáhlý přehled informací o nejvýznačnějších organizacích, které na území České republiky v oboru hornictví, činnosti prováděné hornickým způsobem a doprovodných činností v roce 2018 působily.
   Tyto organizace jsou v publikaci zařazeny podle rozhodujícího zaměření své činnosti. Personální údaje jsou uzavírány k datu 31. 12. 2018. Hornická ročenka obsahuje také několik jednořádkových přehledů organizací. Nejobsáhlejší je přehled těžařů a organizací s oprávněním k těžbě. Závěr publikace tvoří přílohy obsahující přehled platných předpisů vztahujících se k báňské činnosti, přehled povolených výbušnin a pomůcek určených k používání výbušnin.

 

 

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

HOROVÁNÍ PRO KAHANCOVÉ PÍSNĚ A TANCE - SEBRANÉ VYDÁNÍ VŠECH ČTYŘ KAPITOL

88 stran
   Horování pro kahancové písně a tance aneb Tajemství kancionálu zlatohorského. Objev starodávného runového dokumentu obsahujícího písně a tance vedl ke vzniku badatelského týmu, jenž věří, že dokument ukrývá největší tajemství všech dob a nádob.

   Badatelé luští tajemství uvedením písní a tanců do života, čímž vzniká místní rázovitý "fórglór". Čtenář zde nalezne také ukázky runových "originálů", přeložených písňových textů i fotografie z vystoupení badatelů. Parodie vědecké publikace.

Ukázka z publikace:

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

HRAJEME SI SPOLU, ANEB SPOLEČNÁ VÝCHOVA ŘEČI DĚTÍ A RODIČŮ

Vlastimila Kazdová

Soubor činností zaměřených na výchovu řeči dětí a rodičů, je rozpracován do čtyřech lekcí. Každá lekce má svou logickou strukturu – sluchová cvičení, gymnastiku mluvidel, průpravná artikulační cvičení, rytmická mluvní cvičení – prvky významné pro rozvoj mluvené řeči. Autorka staví na odborných znalostech z řečové výchovy a dlouholetých zkušenostech práce s dětmi. Konkrétní příklady her a cvičení, říkadla, písničky, obrazový materiál a pomůcky jsou důležitou inspirací pedagogům i rodičům pro práci s dětmi v oblasti řečové výchovy.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

HRUBÝ JESENÍK PANORAMATICKÝ

112 stran
Kniha Petra Sikuly Hrubý Jeseník panoramatický navazuje na starší vydání knihy téhož autora Jeseníky panoramatické, kterou v roce 2001 otevřelo vydavatelství MONTANEX, a. s. ediční řadu obrazových publikací Tady jsme doma. Tato edice se setkala s velkým ohlasem a během čtyř let v ní vyšly mimo jiné tyto knihy: Dřevěná krása, Beskydy panoramatické, Poodří panoramatické, Moravskoslezský kraj, Opava nebo Lašská brána Beskyd. Vydavatelství MONTANEX, a. s. věří, že tato edice přinese potěšení všem, kteří si zamilovali malebnou krajinu a přírodu severní Moravy se všemi jejími kouzelnými zákoutími i velebností hor a údolí. Pro ty, kteří náš kraj dosud nepoznali, nechť je pozvánkou k návštěvě této podmanivé krajiny.

Doporučujeme:
BESKYDY PANORAMATICKÉ
LAŠSKÁ BRÁNA BESKYD - DOBOVÉ POHLEDNICE 1895-1945
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
POODŘÍ PANORAMATICKÉ

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

HUKVALSKÁ POÉMA MILANA BÁCHORKA

Karel Steinmetz
Monografie o Milanu Báchorkovi - významné všestranné osobnosti, neodmyslitelně spjaté s krajem Leoše Janáčka, jejíž věhlas již dávno přesáhl hranice zdejšího regionu - plnohodnotně mapuje vše, co tento muž během svého života dosáhl: od jeho aktivní tvorby přes pedagogickou a sbormistrovskou práci i organizačně-popularizační činnost až po jeho ředitelování na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Ke knize jsou přiložena dvě autorská CD.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

CHORVATSKO-ČESKÝ, ČESKO-CHORVATSKÝ SLOVNÍK

464 stran
Nejnovější slovník od renomované chorvatské bohemistky přináší podrobné lexikografické zpracování chorvatsko-české terminologie.
Vedle slovníkové pasáže (cca 18000 hesel plus obvyklé konverzační fráze) kniha přináší přehled gramatiky a úvod k soudobému vývoji chorvatského jazyka.
Snadnou orientaci v publikaci a její praktickou užitečnost zvyšuje uvádění gramatických kategorií u jednotlivých hesel.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

INSTRUKCE Č. 17

48 stran
Pracovní pravidla pro zaměstnance při dopravě na závěsných drahách.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

INSTRUKCE Č. 4

56 stran
Pracovní pravidla pro narážeče a dohlížitele při řádné jízdě při svislé dopravě.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

INTARZIE

Jaroslav Mestek
164 stran
Jaroslav Mestek se převážně milostnou Intarzií hlásí k Ivanu Vyskočilovi, jako např. Petr Nikl a Přemysl Rut u nichž je hravost če... .........ského jazyka také všudypřítomná. Autor obdivuje básníky, jakými jsou Christian Morgenstern, René Char a Vladimír Holan. Cizelovanou jednoduchostí a kultivovanou smyslovou plností je Intarzie víceméně komorně laděná pro violoncello. Knížka je ilustrována kresbami akademického malíře Romana Franty, který je v ní přiblížen zasvěceným medailonem. Tato v pravém slova smyslu „krásná kniha“ má průzračně lehký design – několik půvabných schválností v ní odhalí jen všímavý čtenář. Celkově jde o literární homeopatikum zmírňující citovou vyprahlost.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ITALSKO-ČESKÝ ČESKO-ITALSKÝ SLOVNÍK

V. Čechová
384 stran
Slovník je orientován výslovně pro základní potřebu na cestách po Itálii, kde se turista musí rychle dorozumět a pochopit základní poznávací znaky italské frazeologie, slovních spojení a obratů. Slovník obsahuje cca 12 000 hesel.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

IVO STOLAŘÍK, OSOBNOST HUDEBNÍHO OSTRAVSKA

Předkládanou monografickou práci tvoří čtyři samostatné studie, v nichž jsou zachyceny životní osudy a jednotlivé stránky vědeckého, hudebněkritického, etnografického,organizačního i pedagogického profilu PhDr. Iva Stolaříka, CSc., bezesporu jedné z nejvýznamnějších osobností 20. století, jež většinu svého života strávily v Ostravě a v jejím širším okolí. Publikace, do jejíž 2 části byly zařazeny také vzpomínky a názory Stolaříkových přátel, je dílem tří hudebních historiků, kteří se rozhodli jejím vytvořením vzdát poctu tomuto nestorovi ostravské muzikologie.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

JÁ JSEM ZLATÁ TRETRA

seznam autorů
125 stran

   Reprezentativní kniha mapující slovem i obrazem historii nejvýznamnější atletické události v ČR – světově uznávaný mítink Zlatá tretra – která se koná v Ostravě.

    Příběh vzniku a vývoje tohoto významného sportovního svátku od jeho kořenů, z nichž právě v Ostravě rostl, přes Mezinárodní běžecké závody VŽKG až po současnou podobu mítinku.

   Nástin souvisejících okolností, které Zlatou tretru v různých dobách formovaly a mnoho dalších zajímavostí s ní spojených – pohledy do zákulisí, vznik a přestavba stadionu atd. Dobové i současné vzpomínky významných aktérů, které umožní sportovnímu fanouškovi neotřelé a často objevné pohledy na jednotlivé etapy vývoje této události.

   Medailony úspěšných vítkovických atletů nebo těch, kteří se stali ozdobami Zlaté tretry. Mnoho černobílých i barevných, často poprvé zveřejněných fotografií atletů, atmosféry doby i dobových artefaktů.

Ukázka z knihy:

 

Tato publikace byla vydána s finanční podporou:

Moravskoslezského kraje

 


Statutární město Ostrava

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

JAK KOMUNIKOVAT ANGLICKY

Julius Chromečka
170 stran
Tato příručka je určena širokému okruhu uživatelů s různým stupně osvojení angličtiny, kteří si chtějí prohloubit schopnost vést anglický dialog. Formou slovníkových hesel zachycuje značně širokou oblast jazykových prostředků, používaných v každodenní komunikaci k vyjádření různých duševních stavů, projevů emocionálních, volních a intelektuálních. Tato hesla jsou doplněna o několik všeobecných konverzačních témat, jež opakovaně prostupují nejrůznější každodenní rozhovory a o několik gramatických partií důležitých pro komunikaci.

Ukázky z publikace:

uvod  obsah 5-6  obsah 7-8  obsah 9-10

strana 42-43  strana 44-45

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

JAK MĚ POTKAL BANIK

Dalibor Záruba, Pavel Skura
120 stran
Dvě hlavní postavy, lidoví vypravěči, skalní až do morku kostí, vás provedou dvěma sezónami jednoho z nejlepších českých FC. A to jazykem slangově řízným a blízkým ostravskému fandovi. V hláškách a scénkách ze života věrných se najde každý, kdo se chlubí baníkovskou krví.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

JAK PODNIKAT NA POLSKÉM TRHU

Polský trh je pro české podnikatele hodně lákavý, a proto vydavatelství MONTANEX společně s Česko-polskou obchodní komorou připravilo publikaci, která ve stručnosti shrnuje specifika polského trhu a zájemce seznámí i se základními zákony, které při podnikání bude potřebovat. Součástí knihy je i konverzační příručka, která obsahuje základní fráze pro obchodní styk i každodenní život.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

JASNÁ ZPRÁVA O POČASÍ

182 stran
Publikace seznámí čtenáře-zájemce populárně-naučnou formou s problematikou meterologie a příbuzných oborů v rovině teoretické i praktické. Její závěry mohou následně čtenáři využít v praktickém životě i při aktivitách ve volném čase. Kromě terminologie, rad a návodů se dozví i o extrémních výkyvech počasí v historii a problémech souičasného globálního klimatu.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

JAZYK A ŘEČ - 1. ROZLIŠOVÁNÍ SLOV VE VĚTĚ

PaedDr. Karla Svobodová
50 karet formátu A4, 200 karet formátu A6, 50 karet formátu A4, 50 listů formátu A4, brožura 22 stran formátu A5

Autor : PaedDr. Karla Svobodová
      (Působila mnoho let jako klinická logopedka v ambulantní péči, nyní již téměř stejně dlouhou dobu pracuje ve speciálně pedagogickém centru pro sluchově postižené. Zabývá se zejména logopedickou péčí o sluchově postižené, o děti s kochleárním implantátem a integrací sluchově postižených dětí do běžných předškolních
a školních zařízení. V této oblasti také publikovala.)

      Podpora přirozeného gramatického utváření jazyka, tvorba ucelených vět, správné používání koncovek ohebných slov, správné používání předložek. Zaměření sluchového vnímání k jednotlivým slovům – nositelům obsahu. Podpora rozvoje čtenářských dovedností u začínajících čtenářů a dyslektiků.
      Jednoduchý, přehledný a jednoznačný obrazový materiál je snadný pro vnímání (sluchové a zrakové), napodobení a zapamatování i k dalšímu samostatnému rozvíjení a užívání dítětem. Konkrétní a stálé osoby, které tvoří rodinu, i prostředí a situace, jsou dětem obsahově blízké, umožňují další práci s obrázkovým materiálem, sdělování vlastních zkušeností, rozvíjení představivosti. Přiměřené množství detailů situaci dokresluje (a zároveň rozvíjí slovní zásobu dítěte), ale neodvádí pozornost od hlavního děje.
     Známé postavy, které dítě při práci s materiálem stále více poznává (jejich příhody, vzájemné vztahy a úkoly
v rámci rodiny, jejich vlastnosti atd.), stabilní prostředí a zejména pak opakující se schéma uspořádání jednotlivých vět mohou pomoci překonávat nejistotu a posilovat sebedůvěru dětí, u nichž je vývoj řeči z nějakého důvodu oslaben (vada sluchu, opožděný vývoj řeči, dysfázie, ostych v mluvním kontaktu, neurózy řeči).
      Soubor obsahuje 200 obrázků, které vyjadřují jednoduché děje. V řečovém komentáři k jednotlivým obrázkům je ve čtveřici obrázků obměňován přísudek, podmět, příslovečné určení místa v souvislosti s užíváním předložek, ve dvojicích obrázků pak užití či neužití zvratného zájmena „se“, “si“ či užívání částic „se“, “si“ zvratných sloves.
      Pro snazší práci se souborem je každý obrázek označen.Součástí souboru je také samolepící magnetická páska,umožňující jednoduchou a snadnou manipulaci s obrázky na magnetické tabuli.
      Obrazový soubor je doplněn pracovními listy (na přední straně černobílý obrázek – kontury, opakující příběhy znázorněné na barevných kartách, na zadní straně je uveden text, s užitím běžného tiskacího písma v malém
i velkém provedení). Psaný text je také na zadní straně barevných karet. Na jednoduchém písemném materiálu lze procvičovat a upevňovat základní čtenářské dovednosti, analýzu a syntézu textu(globální postřehování), spojování čteného textu s konkrétním obsahem (psaný text + obrázek),vytváření jednoduchých příběhů pouze pomocí tištěného textu apod.

Způsob zpracování :

50 karet formátu A4, líc barevně, rub černobíle, karton, lak, magnet. (Na každém listu čtyři dějové obrázky – barevné, na rubu jsou ke každému obrázku uvedeny příslušné věty.)

200 karet formátu A6, líc barevně, rub černobíle, karton, lak, magnet. (Na rubu obrázku je uvedena příslušná věta popisující děj.)

50 karet formátu A4, černobílý tisk, karton, lak, magnet – určeno pro ZŠ a ZvŠ. (Text ve zvětšeném formátu. Určeno k rozstříhání a následné manipulaci s textem na magnetické tabuli. Umožňuje skládat z jednotlivých slov věty k jednotlivým obrázkům.)

Metodická příručka se slovníkem pojmů obsažených v obrázkovém materiálu.

Magnetická samolepící páska

 

 

Obsah souboru :

Ve čtveřicích vět se obměňuje jeden větný člen.

A1 - přísudek

Táta seká dříví     Táta nese dříví         Babička hledá houby    Babička čistí houby 

Táta chytá dříví    Táta uklízí dříví      Babička krájí houby  Babička suší houby

       

 

A11 – A20 - podmět

Ryba plave      Kachna plave           Babička mává      Táta mává

Jana plave      Loďka plave             Děda mává      Máma mává  

      

 

A21 – A30 - podmět a předmět

Toník řeže pruty     Děda řeže loďku      Máma krmí miminko      Jana krmí racky

Táta řeže dříví     Jana řeže růži        Táta krmí rybičky     Děda krmí králíky

                  

 

A31 – A40 - příslovečné určení místa          

Houby jsou v košíku     Kytice je ve váze    Hvězda je nad Betlémem    Drak je nad stromem

Vajíčko je v hnízdě      Míč je ve vodě      Balón je nad domem    Bublinky jsou nad Toníkem  

                 

A41 – A50 - používání zvratného zájmena „se“,“si“

Jana obléká panenku - Jana se obléká      Micka líže kotě - Micka se líže   

Toník utírá nádobí - Toník se utírá        Jana houpe miminko - Jana se houpá

   

 

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 947

 

JAZYK A ŘEČ - 2. ROZLIŠOVÁNÍ SLABIK

PaedDr. Karla Svobodová
Obrázky : 436 karet

    Poznávání slabiky je východiskem další analýzy a syntézy v oblasti řeči – rozlišování a poznávání jednotlivých fonémů jazyka – samohlásek a souhlásek. Práce se slabikou je důležitou součástí podpory přirozeného vývoje řeči a jazyka dětí v předškolním věku a na začátku školní docházky, a je i případnou pomůckou k rozvíjení jejich čtenářských dovedností.
        Při činnostech s obrázkovým materiálem má dítě příležitost se seznamovat se slabikou v její významotvorné funkci (pojmy, tvoření slov) i formální funkci (rytmus slov, členění slov na slabiky apod). Mimo tyto základní činnosti je dítě postupně vedeno i k rozlišování samohlásek, jejich kvality a kvantity. Postupným uvědomováním si rozhraní slabik ve slově je dítě postupně vedeno k diferenciaci souhlásek, a tedy k analýze a syntéze hlásek, ke které dítě vývojově dozrává za běžných okolností obvykle na začátku školní docházky. 
       Předkládaný materiál není určený k záměrné úpravě výslovnosti, a proto ji u dítěte nebudeme záměrně vyžadovat, ani je nutit k opravě nesprávně vysloveného. Důležitým výchovným prvkem, který významně ovlivňuje vývoj řeči a tedy i výslovnost dítěte v předškolním věku, je řečový vzor naší správné a zřetelné výslovnosti a dostatek příležitosti pro dítě tento vzor vnímat. 
      Černobílá verze obrázkového materiálu je na zadní straně opatřena doplňující písemnou verzí. Součástí souboru je také samolepící magnetická páska a metodická příručka, doplněná slovníkem pojmů obsažených v obrázkovém materiálu.

Okruhy možných činností s obrázkovým materiálem :

- seznamování s obrázky a pojmy, rozšiřování slovní zásoby
- rozlišování dvou slov ( přechylování, zdrobněliny)
- hry se slovy ( homonyma, rýmování, přenesený význam ,slova,která spolu obsahově nesouvisí )
- poznávání rytmu slov a délky samohlásky
- analýza slov na slabiky a syntéza slabik do slov
- poznávání samohlásek a souhlásek v jednoslabičných slovech
- čtení
- speciální metodiky (reedukace sluchu sluchově postižených a dětí i dospělých po kochleární emplantaci, výuka  odezírání sluchově postižených,podněcování vývoje řeči dětí s mluvní neobratností.

 

Obsah souboru:

1Aa: 100 jednoslabičných slov - zavřené slabiky s využitím všech českých samohlásek

              

1Ab: 96 jednoslabičných slov, která zárověň obsahují souhláskové shluky a slabikotvorné souhlásky 

             

2.B Rozlišování slov o nestejném počtu slabik:

            - 129 dvojic obrázků 1 - 4 slabičných slov: 2.B.1. - 2.B.129.

           

          - 11 dvojic obrázků se stejným počtem slabik v rámci dvojice: 2.B.130. - 2.B.140., přiřazených k souboru vzhledem k obsahové souvislosti (zdrobněliny).

          

          - zachování hranice slabiky: 2.B.1. - 2.B.31, 2.B.71. - 2.B.91.

           

          - změny hranice slabiky: 2.B.32. - 2.B.60., 2.B.92. - 2.B.101.

          

          - dvojice obrázků s významovou souvislostí: 2.B.1. - 2.B.60., 2.B.101 - 2.B.140.

           

         - dvojice obrázků bez významové souvislosti: 2.B.61. - 2.B.100.

           

         - přechylování: 2.B.21. - 2.B.31. a 2.B.59. - 2.B.59. - 2.B.60.

           

         - zdrobněliny: 2.B.32. - 2.B.46., 2.B.101. - 2.B.140.

           

2.C. Rozlišování slov o stejném počtu slabik

           100 dvojic obrázků 2 - 3 slabičných slov, dvojice se liší jednou slabikou, jednu až dvě slabiky má stejné.

           

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 947

 

JAZYK A ŘEČ - 3. ROZLIŠOVÁNÍ HLÁSEK VE SLOVĚ

PaedDr. Karla Svobodová

   Připravuje se dotisk

   Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem fonémy, tj. hlásky mateřského jazyka, které mají funkci významotvornou. Změnou fonému ve slově se změní i význam slova.   Specifická schopnost sluchového vnímání a rozlišování fonémů mateřského jazyka se vyvíjí na základě dlouhodobého a přiměřeného podněcování sluchového vnímání a poznávání zvuků a řečových podnětů a na základě přiměřeně podněcovaného vývoje řeči dítěte.Dostatečně rozvinutý fonematický sluch je důležitý pro vývoj zřetelné a správné výslovnosti i pro osvojení čtení a psaní.  

Obsah souboru  

   Dvojice (trojice ) obrázků znázorňující pojmy – slova, ve kterých děti rozlišují dvojice (trojice) fonémů.

3 Aa Rozlišování samohlásek ve slově

   Rozvoj myšlení – poznávání vlastností,opačných významů slov, vlastností trvalých i změny stavu.  Rozvíjení gramatiky – poznávání rodu podstatných jmen a přídavných jmen.  Sluchová výchova – rozlišování koncových samohlásek přídavných jmen.

   40 dvojic slov (obrázků), která se liší navzájem samohláskou - rozlišování dvojic samohlásek ve slovech ve všech kombinacích.Dvojice jsou seřazené se stoupající náročností na rozlišení sluchem. ( A-I písek-pásek., O-I kilo-kolo., A-U sad-sud., E-U stehy-stuhy., O-A hod-had., I-U tiká-ťuká., E-O zebe-zobe., E-A vlek-vlak., E-I les-lis., O-U stohy-stuhy.)

   72 trojic přídavných jmen tvrdých, která se liší rodem,tedy koncovou samohláskou    ( ý, á, é ). Zároveň 36 dvojic přídavných jmen opačného významu. ( Studený-studená-studené , teplý-teplá-teplé., nový-nová-nové, starý-stará-staré., suchý-suchá-suché, mokrý-mokrá-mokré ).

       

3 Ab Rozlišování délky samohlásky ve slovech

11 dvojic slov, která se liší ve dvojici délkou samohlásky. Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek ve slovech. ( A-Á pás-pas., E-É péro-pero., I-Í šípky-šipky .)  

        

3 Ba Rozlišování souhlásek ve slovech

   40 dvojic slov, která se liší navzájem souhláskou. - rozlišování souhlásek na začátku slova ( sítě-dítě, sad-had, šije-lije ) - rozlišování souhlásek mezi dvěma samohláskami ( osel-orel, vosa-voda, noty-nohy )

Dvojice souhlásek v obou skupinách jsou seřazené se vzrůstající náročností na sluchové rozlišení.

 •         

  3 Bb Rozlišování souhlásek ve slovech

     130 dvojic slov,ve kterých se dvojice souhlásek liší jednou zvukovou charakteristikou nebo místem artikulace. Záměny těchto hlásek se ve vývoji řeči i při poruchách vývoje řeči vyskytují nejčastěji.

  -      8 párů slov, ve kterých se střídají hlásky nosové a ústní ( M-B mez-bez., N-D penály-pedály., Ň-Ď voní-vodí ) -      17 párů slov,ve kterých se střídají hlásky neznělé a znělé ( P-B puk-buk., T-D tuby-duby., S-Z mísa-míza., CH-H chladí-hladí., F-V frká-vrká ) -      13 párů slov,ve kterých se střídají hlásky explosivní (případně polotřené) a hlásky třené ( P-F potí se-fotí se., B-V balí-valí., Ď-J dílek-jílek., K-CH ková-chová., C-S cedí-sedí., Č-Š čumák-šumák ) -      13 párů slov, ve kterých se střídají sykavky řady S a Š, či hlásky dásňové a tvrdopatrové ( S-Š kos-koš., Z-Ž zebra-žebra., C-Č cípek-čípek., T-Ť sytý-sytí.,D-Ď šedý-šedí., N-Ň plán-pláň ) -      16 párů slov ve kterých se navzájem střídají sykavky ( C-Š cíp-šíp., Č-S čeká-seká., S-Ž sáček-žáček., Č-Z louče-louže., Z-Š plazí-plaší., C-Z cedník-zedník., Č-Ž čenich-ženich ) -      41 párů slov, která se liší souhláskami zvukově velmi podobnými, ve vývoji výslovnosti častěji zaměňovanými ( S-T sele-tele., Z-D zub-dub., V-R vyje-ryje., V-J vede-jede., L-R lopuchy-ropuchy., V-H voní-honí., V-L ves-les., L-J led-jed., Č-Ť čelo-tělo., P-Ť puká-ťuká., K-Ť kape-ťape., K-P kůl-půl., K-T kůň-tůň., Š-CH šaty-chaty., S-F souká-fouká., C-T plácek-plátek., S-CH sladí-chladí ) -      3 páry slov, která se liší pořadím souhlásek ve slově ( pec-cep., sova-vosa., hory-rohy ) -      13 párů slov, která se liší přítomností nebo nepřítomností jedné souhlásky ve skupině souhlásek ( pádlo-prádlo., ves-vřes., luk-lusk )

  V jednotlivých výše uvedených skupinách jsou páry uspořádány následovně :

  -   rozlišování souhlásek na začátku slova., -   rozlišování souhlásek mezi dvěma samohláskami., -   rozlišování souhlásek na konci slova., -   rozlišování souhlásek v souhláskové skupině.

         

         

   

      Pořadí jednotlivých skupin dvojic slov je od víceméně zvukově více odlišných ke zvukově víceméně podobným souhláskovým párům.

     Součástí tohoto souboru je také metodická příručka a samolepící magnetická páska.  

  Můžete napsat: as@montanex.cz
  nebo volat: 737 286 947

   

 •  

  JAZYK A ŘEČ - ROZLIŠOVÁNÍ SLOV VE VĚTĚ - VÝUKOVÝ INTERAKTIVNÍ PROGRAM CD-ROM

  PaedDr. Karla Svobodová, Ilustrace: Mgr. Šárka Nogová Program: Mgr. Václav Bazgier

  Výukový interaktivní program na podporu správného a přirozeného vývoje řeči a na logopedickou 

      Výukový program  je určen k podpoře správného a přirozeného vývoje řeči a jazyka v rodině, v předškolních zařízeních, v elementárních třídách ZŠ, speciálních zařízeních a logopedických ambulancích. Je součástí logopedické prevence v předškolním věku. Poskytuje dětem hravou formou správný vzor řeči, rozvíjí sluchové vnímání a rozumění řeči. Používaný obrazový materiál je jednoduchý, přehledný a jednoznačný. Každý obrázek je provázený mluveným komentářem-jednoduchou větou. Mluvený komentář je ve třech volitelných variantách (mužský, ženský a dětský hlas) a je výrazný, zřetelný a foneticky správný.

  Pomůcka dále umožňuje:

  • Výběr obrázků k zobrazení na monitoru
    
  • Prohlížení obrázků se současným poslechem nahraného komentáře
  • Práci s interaktivní tabulí
    
  • Výběr  úkolů k řešení pro uživatele: Kdo mluví; Který obrázek chybí; Pexeso;
   Co k sobě patří; Co bylo dřív, co bylo potom; Který obrázek nepatří mezi ostatní; Čtení aj.
  • Spolupráce s obrázkovým souborem Jazyk a řeč - 1 Rozlišování slov ve větě (DOPORUČENO)
  •  

  Při objednání tohoto výukového programu, napište do poznámky jakou verzi operačního systému používáte (Vista, 7, 8, 8.1).
    

  Můžete napsat: as@montanex.cz
  nebo volat: 737 286 944

   

  JAZYKOVÉ A KOMUNIKATIVNÍ HRY V RUŠTINĚ, NA POKROČILÉM STUPNI VÝUKY

  90 stran
  Publikace je koncipována jako doplňková pomůcka pro výuku běžné komunikace v ruštině na středních i jazykových školách, případně v jazykových kurzech vysokoškolské výuky. Obsahuje více než 60 her, které se vztahují k některému z těchto 5 témat: 1. Obecně lidský smysl studia cizích jazyků, sdílení lidí v různorodé sociální skupině; 2. Bydlení, rodinný život a životní styl; 3. Péče o zdraví a rozvoj sportovních zálib; 4. Vztah člověka k oblasti práce, výroby a obchodu; 5. Vlastnosti osobnosti a vztah člověka k cestování. S pomůcku je vhodné pracovat ve fázi výuky od 130–160 hodin výše a je možno ji volně kombinovat se všemi učebnicemi ruštiny, používanými při výuce dospívajících a dospělých ve všech typech škol ČR (od 16 let).

  Ukázky z publikace:

  obsah 3-4  obsah 5  předmluva  strana 23-24

  strana 25-26  strana 27-28  strana 29-30

  Můžete napsat: as@montanex.cz
  nebo volat: 737 286 944

   

  KAREL HARUDA, RAPSODICKÁ CESTA K MALBĚ

  V roce 2005 oslavila jedna z nejvýznamnějších osobností moravského kulturního života – Karel Haruda – kulaté životní jubileum. Této všestranně činné osobnosti, jejíž jméno již dlouhou dobu patří k nejvýraznějším pojmům našeho malířství a jejíž věhlas již dávno přesáhl hranice regionu, je věnována průřezová monografie, která komplexně mapuje důležité zlomy a vývojové fáze mistrovy tvorby.

  Můžete napsat: as@montanex.cz
  nebo volat: 737 286 944

   

  KDYŽ ZVONÍ PODKOVY KONÍ

  Pavel Jahoda
  94 stran
  Kniha je určena pro všechny milovníky koní, přírody a sběratele skutečných příběhů, které autor zažil. Čtenáři je předána autobiografickou formou a slangem lidí, kteří se kolem koní pohybují. Snaží se být srozumitelná, zároveň však poučná pro začínající i pokročilejší jezdce nebo chovatele. V mnoha poutavých příbězích se věnuje dosud málo zdůrazňované psychologii koní, která je však při práci s nimi klíčem k úspěchu. Úmyslně je použito minimálního počtu cizích slov a výrazů, takže je srozumitelná pro každého, kdo se chce o tato ušlechtilá zvířata zajímat.

  Ukázky z publikace:

  obsah strana 39 strana 40

  Můžete napsat: as@montanex.cz
  nebo volat: 737 286 944

   

  KLAVÍR, HISTORIE, PSYCHOLOGIE, DISKOGRAFIE

  Jaroslav Pruner
  Publikace shrnující historii hry na klavír včetně nejnovějších poznatků. Podstatnou část tvoří diskografie nahrávek nejznámějších skladeb pro klavír vydaných na celem světě.

  Můžete napsat: as@montanex.cz
  nebo volat: 737 286 944

   

  KNIHA EVIDENCE SKLADOVANÝCH VÝBUŠNIN

  Je určena pro skladníky k evidenci příjmu a výdeji ve skladu výbušnin

  Můžete napsat: as@montanex.cz
  nebo volat: 737 286 944

   

  KOMPARACE PROFESNÍ ORIENTACE ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM VE MĚSTECH OSTRAVA (ČR) A WODZISŁAW ŚLĄSKI (PL)

  PhDr. Ivan Jařabáč, Ph.D.
  112 stran

      Odborná publikace s názvem „Komparace profesní orientace žáků s mentálním postižením“ se zabývá problematikou „kariérového poradenství“ u žáků s lehkým mentálním postižením na základních a středních školách v České republice a v Polsku. Práce je v mnoha ohledech důležitým počinem na poli speciální pedagogiky a srovnávací pedagogiky, protože zkoumá úroveň profesní přípravy a profesního uplatnění žáků s LMP na pozadí dvou rozdílných školských systémů, českého a polského. Teoretická část odborné publikace mapuje dosavadní analýzu předčasných ukončení studií žáků v ČR, kde podstatným problémem je předčasné ukončení studia na střední škole v oborech středního vzdělání s výučním listem kategorie E. Zde se vzdělávají převážně žáci s lehkým mentálním postižením. Podrobně se zabývá „kariérovým poradenstvím“ na školách a možnostmi edukace žáků s mentálním postižením (včetně rozdílného legislativního rámce) v České republice a v Polské republice.
      Na závěr je popsána historie a současnost měst Ostravy (ČR) a Wodzisław Śląski (PL), kde byl realizován autorem výzkum. Aplikační část odborné publikace komparuje skutečný počet žáků s lehkým mentálním postižením, kteří získají střední vzdělání s výučním listem (vyšší sekundární vzdělání) ve městě Ostrava a ve městě Wodzislawi Śląski. Porovnává také výběr učebních oborů žáků s lehkým mentálním postižením ve městě Ostrava (ČR) a ve městě Wodzisław Śląski (PL), vstupujících do 1. ročníků středního vzdělávání. Závěr knihy obsahuje i doporučení, prognózu a možnosti využití v obou zkoumaných městech. Publikace je pro čtenáře vhodně doplněna obrázky, prostorovými grafy i tabulkami.

  Ukázka z knihy:

   

  Můžete napsat: as@montanex.cz
  nebo volat: 737 286 944

   

   

  KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ I., SPOJOVACÍ ČÁSTI STROJŮ. NÁVRH, VÝPOČET, KONSTRUKCE

  Spojovací části strojů

  - návrh

  - výpočet

  - konstrukce

      Publikace je věnována strojním součástem a technologickým procesům, které slouží ke spojování části strojů tj. šrouby a šroubové spoje, spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj a nýtové, svarové a lepené spoje. Kniha je určena posluchačům strojních fakult, středních průmyslových škol, inženýrům a technologům jak ve strojírenském průmyslu tak i v příbuzných oborech.

   

  KONSTRUKTÉR A POČÍTAČ

  Kniha se zabývá vývojem a současným stavem hardwarového a softwarového vybavení používaného v technické přípravě výroby ve strojírenství, změnami přístupu k technické přípravě vyvolanými všeobecným používáním výpočetní techniky, trendy vývoje a možnostmi zdokonalení konstrukce výrobků změnami technologie a přenosem návrhu na NC stroje. Publikace je zejména zaměřena na postupy a programy počítačové grafiky zkompletované v produktu CAD.

  Můžete napsat: as@montanex.cz
  nebo volat: 737 286 944

   

  KONTRAKT (DOHODA) JAKO PŘEDPOKLAD REEDUKACE ŽÁKA S PORUCHOU EMOCÍ A CHOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

  PhDr. Ivan Jařabáč, PhD.
  112 stran

      Je až příliš snadné odsoudit dnešní děti a mládež, že se neumí chovat, že si neváží hodnot práce druhých lidí, že jejich přístup k práci je negativní, zejména pak pokud se jedná o žáky s určitým handicapem, např. o žáky s poruchami emocí a chování. Mnohem těžší je tyto žáky a mládež vychovávat, najít k nim cestu důvěry, získat si přirozenou autoritu, usilovat o jejich vzdělání, být ochotni jim věnovat svůj volný čas i v mimoškolní činnosti.

      Odborná publikace Kontrakt jako předpoklad „reedukace“ žáka s poruchou emocí a chování na základní škole se zabývá prevencí, výchovou, edukací a reedukací žáků s poruchami emocí a chování na základní škole.

      Teoretická část odborné publikace se zabývá pojmy, terminologií, klasifikací a etiologií poruch emocí a chování. Následně se věnuje neagresivním a agresivním poruchám chování a sociálně výchovné intervenci, která je poskytována dětem, mladistvým, rodinám a dalším výchovným subjektům. V závěru teoretické části publikace je popisována edukace a reedukace jedinců s poruchou emocí a chování v segregovaném prostředí a edukace a prevence žáků s poruchami emocí a chování v hlavním proudu vzdělávání.

      V aplikační části odborné knihy je uvedena implementace kontraktu (dohody) o spolupráci mezi rodiči, školou a žákem s poruchou emocí a chování ve výchovně vzdělávacím procesu na základní škole v Ostravě-Hrabůvce. Pomocí „behaviorálního managementu“ učitele, který ve třídě vzdělává a vychovává žáka s problémy v chování nebo žáka s poruchami emocí a chování, dochází ke korekci nežádoucího chování ve škole. Vnímavý čtenář (zejména učitelé) odborné publikace zcela jistě využije uvedené implementace kontraktu (dohody) s žákem ve výchovně vzdělávacím procesu na základní nebo střední škole pro reedukaci žáků s poruchou emocí a chování v pedagogické praxi.

   

  KOUTY SRDCE A ŽIVOTA

  Sylva Stankušová
  220 stran

  Nová kniha frýdecko-místecké autorky obsahuje hned dvě sbírky povídek – Pod bílým pláštěm a Kouty srdce.

     První část, jak název napovídá, vychází ze zdravotnického prostředí, které je S. Stankušové profesně i osobně velmi blízké.

     Druhá nabízí vhledy do občasné absurdity mezilidských vztahů obecně.

     V obou případech zaujme čtenáře především plejáda směšných i politováníhodných postaviček, někdy představovaných s laskavým nadhledem, jindy s mrazivým sarkasmem a příště zase s lehkou nostalgií. To podle toho, do jakých situací jsou zasazeny – osobní tragedie lidí, kteří nechtějí měnit své hodnoty, pitoresknost jiných, kteří chtějí vytvářet hodnoty podle toho, jak se jim to hodí nebo se přizpůsobit hodnotám cizím, trapná malost těch, kteří žádné hodnoty nemají... Každá povídka je poněkud jiného ražení, ale každá vtáhne čtenáře do extrémních situací, někdy plynoucích z jednání jejich aktérů, jindy s nádechem osudovosti. A to všechno koření autorčina libůstka – v určitém okamžiku šokujícím zvratem změnit vyznění příběhu.

  Můžete napsat: as@montanex.cz
  nebo volat: 737 286 944

   

  KREATIVITA UČITELE PŘI PRÁCI S TECHNICKÝMI MATERIÁLY ANEB TECHNICKÉ PROJEKTY PRO PEDAGOGICKOU PRAXI

  PhDr. Ivan Jařabáč, PhD.
  96 stran

     Pedagogika vychází z poznání, že tvořit v širokém smyslu slova může každý člověk, že tvořivost se může projevit v každé činnosti. Opírá se o praktické zkušenosti, že tvořivost lze rozvíjet a cvičit. Ve školních institucích jde především o vytváření předpokladů pro tvořivost a o vyhledávání talentuů Významné aspekty intervence tvořivosti ve škole realizuje „tvořivý učitel“ a jeho kreativní přístup k výuce, ale hlavní podíl na rozvoji tvořivosti dětí má prostředí, ve kterém vyrůstají, jejich rodina.

    Teoretická část odborné publikace se zabývá rozvojem tvořivosti jedinců v rodině a ve škole. V závěru teoretické části je popisována tvořivost učitele, jeho možnosti realizovat rozličné edukační strategie včetně výukových projektů (například technických projektů s praktickým zaměřením), které podněcují žáky k tvořivosti ve vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“.

     V aplikační části jsou uvedeny konkrétní technické projekty, které autor realizoval s žáky na 2. stupni základní školy (praktické). Jedná se o prezentaci výstav prací žáků na ZŠ i v galeriích, které si získaly za dobu realizace svou prestiž a staly se inspirací nejen pro žáky, ale zejména pro učitele na všech typech škol. Z dalších technických projektů je popisován Den nové techniky. Realizací tohoto projektu se žáci I. stupně ZŠ mohou seznámit s nejnovějšími stroji a technikou užívanou ve výchovně vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“ při práci s technickými materiály. Čtenáři se mají možnost seznámit i s různými soutěžemi zručnosti žáků v technických dovednostech nebo v přesnosti rýsování. Aplikační část uzavírají implementované technické projekty, které podporují empatii žáků. V závěru kapitoly jsou uvedeny i možnosti využití realizovaných technických projektů ve školních institucích.

   

  UKÁZKA Z KNIHY:

  Můžete napsat: as@montanex.cz
  nebo volat: 737 286 944

   

   

   

   

   

  KRONIKA HORNÍHO MĚSTA JÁCHYMOVA V KONTEXTU DĚJIN ZEMÍ KORUNY ČESKÉ

  Josef Suldovský, Vladimír Horák
  300 stran

      Po dopsání knihy Kronika hornictví zemí Koruny české zůstalo na mém pracovním stole ležet neuvěřitelnmé množství materiálů, výpisků a informací na které v knize nezbylo místo. Při jejich třídění jsem zvažoval, jakým způsobem tyto - v mnoha případech jedinečné materiály - zpracovat a jakým směrem se zaměřit. Zvítězil Jáchymov.


      Královské horní město Jáchymov jsem nevybral náhodně. Není běžné, aby země vydávala lidem své poklady nepřetržitě již šesté století. Nejprve to bylo stříbro, pak ušlechtilé kovy, uranová ruda a dnes voda s léčivými vlastnostmi. Město, které vzniklo díky hornictví, se během své existence stalo i zrcadlem našich dějin: vztahů Čechů s Němci, setkávání dvou náboženství a místem, kde pýchu a bohatství střídá úpadek a zapomnění.


      Název Kronika horního města Jáchymova a jeho hornictví v kontextu dějin zemí Koruny české nese kniha záměrně, neboť tento způsob "vyprávění" umožňuje chronologicky podávat informaci nejen o událostech, které se staly, ale také zmínit příběhy lidí a přiblížit jejich život v konkrétním prostředí a době. Dal jsem si za úkol podat řádnou a poctvivou zprávu o cestě zpět časem, podat svědectví o časech minulých lidem dnešním i těm budoucím. Autor

  Titul vydalo Studio 071

   


   

  Můžete napsat: as@montanex.cz
  nebo volat: 737 286 944

   

  MATURUJEME Z PRÁVA - 2. AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

  Pavel Káňa
  416 stran
  pro 1. až 4. ročník denního studia středních škol
  pro 1. až 5. ročník dálkového studia středních škol

  Vybrané kapitoly českého práva, mezinárodního práva a práva Evropské unie pro střední odborné školy. Publikace „ aturujeme z práva“ je určena zejména žákům středních odborných škol, gymnázií a obchodních akademií, kteří mají vykonat maturitní zkoušku z předmětu Právo nebo z předmětu Základy společenských věd. Učebnice je vhodným zdrojem informací i pro studenty vyšších odborných škol, kteří mají v obsahu studijního programu předmět Základy práva. Ocení jí i ostatní čtenáři, kteří se prvně seznamují s problematikou práva. V publikaci čtenář získává základní orientaci ve spleti právních norem, jimiž se řídí náš právní systém.
  Učebnice je doplněna o pomocný text, který vede studenta učebním textem a napomáhá v orientaci v jednotlivých právních odvětvích.
  Autor žákům předkládá velmi zjednodušený přehled veřejného a soukromého práva dle rámcových vzdělávacích programů. Autor je i průvodce studiem, vstupuje do textu, komunikuje se studentem, povzbuzuje jej, doplňuje text o další informace. V mnoha případech je zjednodušený a encyklopedický předkládaný studijní text doplněn o poznámky, příklady a návody k využití WWW stránek. Studijní text je vhodně členěn do jednotlivých kapitol dle právních odvětví. Každá kapitola obsahuje seznam právních norem a kontrolní otázky související s předkládanou problematikou.

  Publikaci Maturujeme z práva prostudovali a doporučují pro studium studentů středních odborných škol, gymnázií a vyšších odborných škol:
  Mgr. Bc. Denisa Šrajová
  Doc. Ing. Jindřich Ujec, Csc.
  Mgr. Trigas Paskal
  Mgr. Věra Trochtová

  Obsahem učebnice jsou vybrané kapitoly Českého právního řádu a mezinárodního práva.
  - základy práva
  - základy ústavního práva
  - základy správního práva
  - základy občanského práva
  - základy rodinného práva
  - základy pracovního a sociálního práva
  - základy obchodního práva
  - základy soudnictví
  - základy finančního práva
  - základy trestního práva
  - základy mezinárodního práva

  Ukázky z publikace:

   

  MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH VČERA A DNES

  Marián Lipták, Tomáš Majliš, Petr Přendík, Antonín Szturc, Martin Zálesný
  220 stran

       Pro zmapování historie největšího ostravského obvodu, Ostrava-Jih, si autoři vybrali působivou formu srovnání cca dvou stovek míst a objektů prostřednictvím fotografií, mezi jejichž pořízením uplynuly desítky let. Čtenář tak má jedinečnou možnost vidět, jak se jejich domov proměnil.
       Kniha je doplněna krátkými, výstižnými historickými komentáři a stručnými dějinami obcí, na nichž dnešní stotisícový obvod Ostrava-Jih vznikl.

  Ukázka z publikace:

   

  Upoutávka na křest knihy v měsíčníku JIŽNÍ LISTY Leden 2018.

   

  METODIKA INTEGRACE DĚTÍ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

  Bc. Vladimíra Cigánková
  98 stran

  Doplněna o odbornou analýzu Mgr. Přemysla Mikoláše - Autismus jako integrační problém a možnosti jeho řešení.
  V knize autorka na základě osobních zkušeností uvádí jednotlivé kroky a postupy nezbytné k tomu, aby se dítě s PAS při integraci do běžné MŠ „neztrácelo“ v dění ve třídě, ale také k tomu, aby ostatní děti a pedagogové pochopili, jaký přístup k dítěti s PAS zaujmout. Jsou zde uvedeny jednotlivé druhy alternativní komunikace, terapie pro dítě s PAS a pomůcky, které pomáhají dítěti komunikovat s okolím. „Metodika“ je tak vlastně průvodcem pro rodiče dětí s PAS, která jim pomůže a usnadní integraci jejich dítěte do MŠ. Na knize se podílel také známý psycholog (mj. specialista na práci s rodinami, vychovávajícími dítě s PAS) Mgr. Přemysl Mikoláš, který zde z odborného, oficiálního úhlu vysvětlil a utřídil některé pojmy, jevy a děje provázející právě tyto rodiny.

  Ukázka z knihy:

   

  Můžete napsat: as@montanex.cz
  nebo volat: 737 286 944

   

  MEZI ŽEBRY DÉŠŤ

  Radovan Jursa
  117 stran

  Druhá básnická sbírka Radovana Jursy sestává výhradně ze čtyřverší, což ovšem autora nijak myšlenkově ani poeticky neomezuje.

  Naopak – redukce „zbytečných“ slov a celkové zhuštění přidává jeho veršům na síle působivosti. Použitá slova pak pečlivě vybírá z opravdu bohaté zásoby a s cizelérskou (či v jeho případě vzhledem k povolání kardiochirurga s chirurgickou) precizností k sobě tak, aby co nejpůsobivěji zobrazila vnitřnímu zraku pocit, který chce sdělit. Je to poezie silně pocitová, niterná, poezie sahající a zasazující do hlubin vědomí i povědomí. Je to poezie duše a mysli, které Jursa regeneruje a kultivuje, stejně jako ve své profesi rekonstruuje ten nejdůležitější a přitom nejsymboličtější orgán lidského těla. Jako by tušil, že srdce sebelépe fungující je bez úzkého vztahu s duší a myslí pouhým svalem.

  Nedílnou součástí sbírky jsou frotáže havířovské výtvarnice Ivony Vlčinské, tvořící s vybranými básněmi vzácnou symbiózu. Neilustrují, ale doplňují je tím, že vyjadřují to, co je za slovy. Jsou to kresby iluzivní, jen lehce se konečky prstů dotýkající s verši. Tak, jako se dotýkáme představ a prožitků svých a svých nejbližších. A tak se Jursova a Vlčinské sbírka dotýká nás.

  Knihu si můžete prohlédnout:

   

   

  Křest knihy:

  21. 3. 2012 se v Domě knihy Librex uskutečníla beseda, křest a atogramiáda knihy Radovana Jursy "Mezi žebry déšť".
  Básnickou sbírku pokřtíl předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu, básník, překladatel a písničkář Jiří Dědeček

  Můžete napsat: as@montanex.cz
  nebo volat: 737 286 944

   

  MEZINÁRODNÍ OBCHOD S VÝBUŠNINAMI Z POHLEDU ČESKÉHO A EVROPSKÉHO PRÁVA

  JUDr. Martin Neustupný
  123 stran

  Publikace obsahuje popis a rozbor právní úpravy mezinárodního obchodu s výbušninami zejména z pohledu evropského a českého práva, se zaměřením na veřejnoprávní metody regulace této problematiky a s ohledem na všechny její dílčí aspekty, včetně historických souvislostí. Publikace obsahuje teoretické zařazení právní úpravy problematiky obchodu s výbušninami do kontextu práva mezinárodního obchodu a výklad nejdůležitějších právních norem mezinárodního, evropského i českého práva, regulujících tuto právní problematiku.

  O autorovi:
   Autor je právník působící v oblasti bezpečnosti a bezpečnostní prevence. Dlouhodobě se zabývá metodikou a aplikací právních předpisů z oboru správního a trestního práva vztahujících se k problematice zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu. V rámci svého zaměření se podílel na legislativní tvorbě a vyhodnocování její aplikace v praxi. Zabýval se též výkonem státní kontroly u subjektů podnikajících ve výše uvedených oborech. V současné době se věnuje expertizní činnosti pro účely trestního a správního řízení v oblasti výbušnin a munice.

  UKÁZKA Z PUBLIKACE:

  Můžete napsat: as@montanex.cz
  nebo volat: 737 286 944

  MONTANEX a.s., Cihelní 760/35, 702 00 Ostrava, tel.: +420 599 505 511, as@montanex.cz