Přidat stránku do oblíbenýchNastavit jako homepage
HomeNovinkyAkceNapsali o násKontaktO násPřipravujemeKde koupitReference

ALBUM PRO MLÁDEŽ, VÝBĚR SKLADEB P.I.ČAJKOVSKÉHO V ÚPRAVĚ PRO ZOBCOVOU FLÉTNU

Deset přednesových skladeb pro ty, kteří si chtějí pro potěšení druhých i své zahrát něco pěkného. Album je doplněno přílohou se sólovými party.

Ukázky z publikace:

Strana 5 Strana 10 

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

 

ANGLICKO-ČESKÝ ČESKO-ANGLICKÝ HUDEBNÍ SLOVNÍK, S ILUSTROVANÝM PROLOGEM

Jan Spisar, Ludmila Peřinová
240 stran
Publikace vynikla na podkladě úspěšného „Anglicko-českého hudebního slovníku s ilustrovaným prologem“ Jana Spisara, vydaného nakladatelstvím Montanex v roce 1996.
    Jan Spisar doplnil anglicko-českou část o řadu nových hesel. Česko-anglická část vypracovaná Ludmilou Peřinovou podstatnou měrou vychází ze Spisarova  slovníku tak, aby si obě dvě části po stránce terminologické co nejvíce odpovídaly.
    Předložený slovník obsahuje termíny, s nimiž se hudebník (interpret, skladatel, pedagog, muzikolog, publicista), ale i „laik“ milovník hudby mùže setkat. Neomezuje se tedy pouze na úzce specializovanou hudebně-teoretickou terminologii.
    Kniha  je užitečnou pomùckou jak pro české, tak pro anglicky mluvící hudebníky a zájemce o hudební umění. Jeho uživatel tak bude moci nejenom rozumìt, ale i hovořit se svými zahraničními kolegy. Slovník v praktickém formátu 120 x 165 mm a v pevné vazbě nabízí přes 5 000 hesel a opět i názorný ilustrovaný prolog, který tvoří miniučebnici významu hudebních pojmù.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

DAL JMÉNO DIVADLU

Bohuslav Žárský
112 stran

O Ostravě jejim Národním domě a Jiřím Myronovi.

   Kniha B. Žárského Dal jméno divadlu je profilem nejenom významné osobnosti na „prknech“ divadelních i jiných, ale celé jedné éry kulturního života ostravského. Od roku 1923 do začátku padesátých let 20. století patřil herec a režisér Jiří Myron (vl. jm. Bohumil Prošek) k hybatelům kulturního života města na jevišti, v zákulisí, v kavárnách i výtvarných salonech. Kniha je tak mimo jiné připomínkou toho, že Ostrava vždy patřila ke kulturním centrům, na což se někdy rádo zapomíná.

   Prostřednictvím osudů J. Myrona, prvního laureáta Ceny města Ostravy, představuje jak mnohé další postavy a postavičky typické pro umělecký kvas doby, tak vývoj Národního divadla moravskoslezského s akcentem na scénu Národního domu, dnes po prvním herci a chvíli také řediteli, pojmenovanou. Čtenáře dostane na místa a na setkání, která tvořila kulturní podhoubí pro další generace. Přiblíží mu málo známé osudy umělců, divadelní scény i města, které je dnes už o tolik jiné. A to vše lehkou, zábavnou formou a množstvím archivních fotografií v reprezentativní grafice. A až se po jejím přečtení vydá na další premiéru nové činohry nebo nového muzikálu, možná na něj dýchne i nová atmosféra místa, o kterém si myslí, že ho dobře zná. Nejen proto, že půjde „po stopách“ mistra, jehož jméno tento kulturní stánek po právu nese.

Ukázka z knihy:

 

 

 

Srdečně vás zveme na slavnostní uvedení knihy
DAL JMÉNO DIVADLU
které se uskuteční při příležitosti
TRADIČNÍHO ZAHÁJENÍ SEZÓNY OSTRAVSKÝCH DIVADEL
31. srpna 2014 v 17:40 hodin (NÁMĚSTÍ MSGRE ŠRÁMKA)

Vydání publikace finančně podpořilo Statutární město Ostrava

 

Vydavatelství Montanex a.s. děkuje za významnou podporu, kterou přispěli k vydání této knihy.

 

Statutární město Ostrava
Městský obvod Ostrava-Jih

 

 

 

 

 

 

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

DOPROVODNÉ RYTMY TANCŮ PRO SOUPRAVU BICÍCH

Tato škola má za cíl seznámit začínající hráče na soupravu bicích nástrojů s doprovodnými rytmy tanců, které se jednak používají do dnešních dnů a běžně se s nimi setkáváme v tanečních kurzech, na plesech, tanečních zábavách a pod., nebo se jedná o tance, které mají svou slávu již za sebou a jen čas od času se objeví, aby po kratším či delším období opět ustoupily do zapomění.

Ukázky z publikace:

 

Obsah  Strana 78  Strana 79

 

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

 

 

 

 

 

KLAVÍR, HISTORIE, PSYCHOLOGIE, DISKOGRAFIE

Jaroslav Pruner
Publikace shrnující historii hry na klavír včetně nejnovějších poznatků. Podstatnou část tvoří diskografie nahrávek nejznámějších skladeb pro klavír vydaných na celem světě.

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

SLEZSKÉ KLAVIRNÍ TRIO / OSTRAVSKÉ KVARTETO

Ivan Měrka
103 stran

Jak už název napovídá, jedná se vlastně o dvojpříběh, jehož dvě části spojuje téma, místo a hlavní protagonista (tím prvním je vážná hudba, druhým Ostrava a třetím autor-vypravěč).

   Historie dvou komorních souborů, které zásadním způsobem ovlivnily ostravský hudební život v 2. polovině 20. stol. a jejichž úroveň a věhlas potvrdila prakticky celá Evropa, je zde podána formou vzpomínek kombinovaných s precizními seznamy skladeb, autorů, interpretů i koncertních míst. Grafická úprava umožňuje jednoduchou čtenářskou orientaci v pasážích vypravěčských i katalogových. Zvláště u těch prvních se čtenář často pobaví Měrkovým suchým humorem – Ivan Měrka není bavič a leckdy třaskavé „historky“ podává laúpidárním stylem s naprosto vážnou tváří.

   Jinak kniha nabízí kompletní seznamy skladeb obou těles včetně vročení a interpetů (i hostujících), bohatou fotodokumentaci, životoposiné medailony hráčů, kteří v nich účinkovali a v příloze citace z dobových článků nejprestižnějších evropských i českých listů. Je tak vhodná jako zdroj informací pro studenty hudebních škol, stejně jako k odpočinkovému čtení pro hudbymilovnou veřejnost.

   Publikace byla vydána s přispěním finanční dotace Statutáního města 

 

Ukázka z publikace:

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

ŠKOLA HRY NA PŘÍČNOU FLÉTNU 2

Lubomír Kantor

V reedici právě vychází úspěšné první dva díly Školy hry na příčnou flétnu. Rádi bychom upozornili, že sešity jsou v souladu s osnovami a obsahují kompletní studijní materiál pro 1. cyklus ZUŠ.

Sešity obsahují různá cvičení, etudy původní i převzaté (ze školy Ernesta Köhlera), jsou orientovány na dechová cvičení a na nácvik ekonomického dýchání. V přílohách, obsahujících klavírní party přednesových skladeb, jsou obsaženy nejen skladbičky z různých stylových období, ale i původní flétnové skladby.

Je mi velkou ctí mít možnost doporučit hudební veřejnosti tuto právě vycházející publikaci věnující se výuce príčne flétny. Nejen že jsem s ní doslova rostla od mých jedenácti let, ale mohu potvrdit velmi úspešnou praktickou aplikaci metod pana profesora Lubomíra Kantora v mé pedagogické praxi v zahraničí.

Ucebnice obsahuje srozumitelné pokyny pro fletnisty-začatečniky, kterí teprve formují své hračske návyky a dává možnost okamžitého využití nabytých poznatku v jednoduchých skladbách a lidových písních, zodpovídající probírané látce. Tato publikace zrcadlí celoživotní zkusenosti oddaného pedagoga, který žije svým posláním, předávat žákovi tou nejadekvátnější formou a s vtipem vědomosti zalozené na poctivém studiu problematiky tohoto krásného nástroje.

Mgr. Monika Streitová Art.D. flétnistka

 

Ukázka z publikace:

Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944

 

THE SONGBOOK 2, FOR KIDS/DĚTEM

Jaromír Nohavica
107 stran

The Jarek Nohavica Songbook for kids / pro děti je obrazovým zpěvníkem dětských písní Jarka Nohavici, přeložených do angličtiny rodilým Kanaďanem a obdivovatelem Nohavicovy poetiky, Markem Landrym.

Kromě 26 písní a spousty obrázků naleznete v knize i 2CD.

Na jednom můžete slyšet písně nazpívané v angličtině Markem Landrym spolu s krásnými hlasy dětského sboru, díky druhému CD pouze s kytarovým doprovodem si můžete udělat své vlastní „karaoke“, ať už v angličtině či češtině. Kniha obsahuje anglické i české texty. O notový zápis se postaral Jan Cron, o kytarový doprovod Jan Cron spolu s Mirkem Fojtíkem, ilustracemi knihu oživila Lucie Otisková.

Kniha je určitě výborným zpestřením výuky hudební výchovy či anglického jazyka na základních nebo středních školách.

Komplet obsahuje:

 • 26 známých písní Jarka Nohavici
 • Anglické i české texty písní
 • Notový doprovod, včetně seznamů akordů
 • 1CD – Anglicky nazpívané písně s kytarovým doprovodem
 • 2CD – Kytarový doprovod

  Ukázka z knihy:

  Ukázka z CD1 - anglický zpěv s kytarovým doprovodem:

  Hlídač krav Hlídač krav

  Tři čuníci Tři čuníci

  Ukázka z CD2 - kytarový doprovod:

  Hlídač krav Hlídač krav

  Tři čuníci Tři čuníci

   

  Ukázka ze křtu knihy:

  Doprovodný plakát ke knize:

 • Můžete napsat: as@montanex.cz
  nebo volat: 737 286 944

   

  VIOLONCELLO

  Zcela ojedinělé dílo, zabývající se historií violoncella, jeho staviteli a skladbami, které byly pro tento nástroj vytvořeny. Podstatnou část tvoří biografie předních světových skladatelských osobností. Publikace je vybavena fotografiemi. Jde o dílo, které určitě přivítají hudební teoretici, pedagogové, studenti vysokých a středních škol i hudbymilovná veřejnost

  Ukázky z publikace:

  Obsah Strana 26-27 Strana 210-211

  Můžete napsat: as@montanex.cz
  nebo volat: 737 286 944

   

  ZPÍVEJME ANGLICKY ČESKÉ A MORAVSKÉ PÍSNIČKY II.

  150 stran
  Tato kniha, která obsahuje 79 českých, moravských a slovenských písniček s anglickým překladem je určena pro české a slovenské studenty anglického jazyka. Nabízí jim zábavu a schůdnou cestu při učení anglické výslovnosti - fonetickými popisy, a skladby jazyka - hudebními frázemi - tedy prostředky, které jsou jim známé - jejich národní hudbou.

  Můžete napsat: as@montanex.cz
  nebo volat: 737 286 944

  MONTANEX a.s., Cihelní 760/35, 702 00 Ostrava, tel.: +420 599 505 511, as@montanex.cz