Přidat stránku do oblíbenýchNastavit jako homepage
HomeNovinkyAkceNapsali o násKontaktO násPřipravujemeKde koupitReference

I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE - BOZP a bezpečnost provozu při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a nakládání s výbušninami

Termín konání: 15. až 16. května 2019
Místo konání: Hotel Tři věžičky, Střítež 11, 588 11 Střítež u Jihlavy


Cílem konference je zabezpečení výměny nejnovějších informací o vedení, řízení a motivaci zaměstnavatelů, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců k překonání statického vývoje sledovaných ukazatelů bezpečnosti a nehodovosti v organizacích dozorovaných státní báňskou správou. Program konference je zaměřen na prezentaci zejména různorodých požadavků zahraničního managementu na prevenci, opatření proti opakování pracovních úrazů, a na možné změny mentality zaměstnanců směřující k větší odpovědnosti a otevřenosti. První den je zaměřen na zhodnocení vývoje sledovaných bezpečnostních ukazatelů z pohledu předsedů báňských úřadů z Polska, Slovenska a České republiky. Vrcholoví zástupci z ministerstva práce a sociálních věcí a Českomoravské konfederace odborových svazů seznámí účastníky konference s přijatými akčními kroky a programy BOZP ke snížení úrazovosti a nehodovosti. Stěžejní část programu je vymezena vrcholovým zástupcům organizací podnikajících na území České republiky k prezentaci osvědčených přístupů k prevenci. Předním odborníkům s praktickými poznatky z možného pozitivního ovlivňování profesionálních onemocnění ve vazbě na kategorizaci prací, možných způsobů řešení ohrožení nemocí z povolání a z efektivního řízení investic do BOZP, vč. jejich návratnosti. K překonání změn v mentalitě českých zaměstnanců by mělo přispět vystoupení globálního stratéga, kouče a mentora Jana Mühlfeita.


Program konference:
1. den 15. května 2019


10:30 - 11:30
Prezence a ubytování

11:30 - 12:30
Společný oběd

12:30 - 13:00
Úvodní slovo
Ing. Martin ŠTEMBERKA, Ph.D., předseda, Český báňský úřad

13:00 - 13:30
Vývoj bezpečnosti ve společnostech dozorovaných báňskou správou Polské republiky
dr inż. Adam MIREK, Prezes, Wyższy Urzad Górniczy, Polsko
mgr inż. Krzysztof KRÓL, I Wiceprezes, Wyższy Urzad Górniczy, Polsko

13:30 - 14:00
Vývoj bezpečnosti ve společnostech dozorovaných báňskou správou Slovenské republiky
JUDr. Ing. Peter KUKELČÍK, predseda, Hlavný banský úrad, Slovensko
Ing. Erich VESELÉNYI, vedúci kancelárie predsedu, Hlavný banský úrad, Slovensko

14:00 - 14:30
Činnost ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti BOZP
JUDr. Jiří VAŇÁSEK, náměstek ministryně práce a sociálních věcí a 1. místopředseda Rady vlády pro BOZP

14:30 - 14:50
Přestávka

14:50 - 15:20
Akční kroky odborových svazů ke snížení úrazovosti a nehodovosti
Ing. Radka SOKOLOVÁ, místopředsedkyně, Českomoravská konfederace odborových svazů

15:20 - 15:50
Vývoj bezpečnosti ve společnostech dozorovaných báňskou správou České republiky
Ing. Bc. Bohuslav MACHEK, Ph.D., Český báňský úřad

15:50 - 16:20
Prevence vzniku pracovních úrazů ve skupině Severočeské doly
Ing. Ivo PĚGŘÍMEK, Ph.D., předseda představenstva a generální ředitel, Severočeské doly a.s.

16:20 - 16:40
Přestávka

16:40 - 17:10
Kvalifikační předpoklady - podmínky pro stálé zvyšování znalostí v oblasti technologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Ing. Pavel DIVIŠ, ředitel úseku Fospol divize společnosti Explosia a.s., jednatel Explosia SK, s.r.o.

17:10 - 17:40
Požadavky managementu skupiny HeidelbergCement na řízení BOZP při těžbě a úpravě nerostných surovin
Ing. Robert ZELNÍČEK, člen představenstva a generální ředitel, Českomoravský štěrk, a.s.

17:40 - 18:10
Zkušenosti českého managementu při řízení výroby a výchovy zaměstnanců k dodržování zásad bezpečnosti práce
Ing. Ladislav VITOUL, ředitel, Vápenka Vitoul, s.r.o., absolutní vítěz soutěže „Zlatý Permon“


2. den 16. května 2019

7:30 - 9:00
Společná snídaně

9:00 - 9:30
Pravidla provádění prací a poskytování služeb z hlediska kvality, BOZP, ve společnosti skupiny CEMEX - pravidla pro zhotovitele i pro jeho případné dodavatele
Ing. Stanislav FOJTŮ, manažer pro východní oblast, Cemex Sand, k. s.

9:30 - 10:00
Rozdíly ve vnímaní BOZP při výrobě výbušnin v jiných zemích jak ze strany přístupu vlastníka a managementu, tak zaměstnanců a legislativy
Ing. Otta GREBEŇ, Global Director - Iniciační systémy, Austin Powder Company

10:00 - 10:30
BOZP v podzemním stavitelství u nás (ČR, SR) a v Evropě
Ing. Marian HRK, vedoucí útvaru BOZP, Metrostav a.s.

10:30 - 10:45
Přestávka

10:45 - 11:30
Kultura bezpečnosti - fikce, nebo reálná cesta ke zvýšení efektivity společnosti a jak na to
Mgr. Ivana SLOVÁČKOVÁ, VŠB-TU Ostrava

11:30 - 12:00
Aktivní zapojení vrcholového managementu do procesu BOZP (ISO 45001:2018)
Ondřej SOBIČKA, ředitel marketingu a produktů, HAPPY END CZ, a.s.

12:00 - 13:00
Společný oběd

13:00 - 14:45
Od podezření na nemoc z povolání (ohrožení nemocí z povolání) k jejímu (ne)ohlášení
JUDr. Martin MIKYSKA, advokát a soudní znalec se zaměřením na pracovní právo a odškodňování poškození zdraví z práce

14:45 - 15:00
Přestávka

15:00 - 16:00
Kde lídři chybují
Ing. Jan MÜHLFEIT, manažer, globální stratég, kouč, mentor, bývalý prezident Microsoft Corporation pro Evropu


Základní informace:
• Místo konání: Hotel Tři věžičky
Střítež 11, 588 11 Střítež u Jihlavy
GPS: 49°27’29.508″N, 15°36’41.51″E
Příjezd MAPY.CZ
(Možnost parkování v místě konání konference zdarma!)

• Poplatek za účast: 7 986,- Kč (s 21%DPH)
Cena zahrnuje: 2x oběd, 1x neformální večeře s programem, 3x Coffee break
                          Sborník přednášek v elektronické podobě

poukázat na účet KB Ostrava, č. ú. 253744761/0100
variabilní symbol
116
Do poznámky napište společnost a jméno účastníka.

• Přihlášky a poplatek zaslat do: 13. 5. 2019
• Sborník přednášek je zahrnut do poplatku za účast
(Sborník bude vydán v elektronické multimediální verzi a zaslán na e-mail účastníkům konference).

• Organizační zabezpečení: MONTANEX a. s., Cihelní 760/35,
702 00 Ostrava, IČ: 47677180, DIČ: CZ47677180,
www.montanex.cz, as@montanex.cz, tel.: 599 505 511


Ubytování:
- Hotel Tři věžičky Střítež 11, 588 11 Střítež u Jihlavy,
www.trivezicky.cz
- Nocleh (ubytování) si účastníci konference hradí sami.
- Objednání zajišťuje na základě přihlášky (zaškrtnutím políčka ANO/NE), telefonické nebo e-mailové, společnost MONTANEX a.s., Libor Židek, 599 505 511,
as@montanex.cz


Kontakt:
- V případě dotazu na ubytování nebo faktury Libor Židek,
as@montanex.cz, 599 505 511
- ostatní Aleš Rett,
ales.rett@montanex.cz, 603 868 457

- V případě dotazu na ubytování nebo faktury Libor Židek, , 599 505 511- ostatní Aleš Rett, , 603 868 457

PŘIHLÁŠKY KE STÁHNUTÍ

1 část přihlášky

2 část přihlášky

Přihláška v PDF
 

 

MONTANEX a.s., Cihelní 760/35, 702 00 Ostrava, tel.: +420 599 505 511, as@montanex.cz