Přidat stránku do oblíbenýchNastavit jako homepage
HomeNovinkyAkceNapsali o násKontaktO násPřipravujemeKde koupitReference

Třídenní seminář č. 108 - II. běh pro závodní lomů, vedoucí kamenolomů a pískoven (závodní)

Termín konání: 27. února - 1. března 2018
Místo konání: Hotel Astra v Tuchlovicích - Srbech (u Kladna)


PROGRAM SEMINÁŘE 

1. den - úterý 27. 2. 2018
10.00 – 10.20 Úvodní slovo
Ing. Radim Mžyk, ČBÚ v Praze

10.20 – 11.10 Poznatky z inspekční činnosti
RNDr. Petr Šponar, ČBÚ v Praze

11.15 – 12.00 Zpráva o činnosti úřadu, poznatky z inspekční činnosti – nejčastější závady
Ing. Vlastimil Neliba, OBÚ pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského

12.00 – 13.00 Oběd

13.00 – 13.45 Závodní lomu a důlně měřická dokumentace
Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA, ČBÚ v Praze

13.55 – 14.40 Zákon č. 309/2006 Sb., povinnosti zadavatele stavby, Koordinátor na staveništi
Bc. Vladimír Mílek, Společná vize ČR

14.50 – 15.35 Dodavatelé a předávání pracovišť – I. část
Ing. Dušan Havel, MPA, ČBÚ v Praze

15.45 – 16.30 Dodavatelé a předávání pracovišť – II. část
Ing. Dušan Havel, MPA, ČBÚ v Praze

16.45 – 17.30 Změny v legislativě upravující nakládání s těžebním odpadem
Ing. Petr Kastner, Ing. Jan Kaňka, Ph.D., ČBÚ v Praze

18.00 – 22.00 Neformální večeře

2. den - středa 28. 2. 2018
8:30 – 9.15 Postřehy (poznatky) z výkonu funkce a povinností závodního lomu
Ing. Oldřich Štěch, Kámen Zbraslav, a.s.

9.25 – 10.10 Závodní lomu při HČ a ČPHZ – vztah organizace ↔ závodní lomu ↔ předpisy o bezpečnosti práce
Ing. Stanislav Beran, Českomoravský cement, a.s.

10.20 – 11.05 Těžební organizace a jejich záměry z pohledu novelizovaného stavebního práva a souvisejících předpisů
Ing. Michaela Vachtlová, ČBÚ v Praze

11.15 – 12.00 Novinky v legislativě
PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D., ČBÚ v Praze  

12.00 – 13.00 Oběd

13.00 – 13.45 Úhrady rok poté – I. část
Ing. Bc. Alena Mžyková, ČBÚ v Praze

14.00 – 14.45 Úhrady rok poté – II. část
Ing. Bc. Alena Mžyková, ČBÚ v Praze

15.00 – 15.45 Závodní lomu a provádění trhacích prací
Ing. Josef Turek, Ing. Miroslav Barbušin, ČBÚ v Praze

16.00 – 16.45 Poznatky z kontrolní činnosti strojních zařízení a uvádění do provozu podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v úředním obvodu Plzeňského a Jihočeského kraje.
Ing. Valentin Šedivec, OBÚ pro území krajů Plzeňského a Jihočeského

3. den - čtvrtek 1. 3. 2018
8.30 – 9.15 Poznatky z provozu strojů pro úpravu těžené suroviny (řezání, štípání). Obráběcí stroje třískové v dílnách oprav. Průvodní a provozní dokumentace výrobců. Kvalifikace obsluhy, požadavky na pracovní prostředí – rizika, hluk, vibrace a prach.Opatření k zajištění bezpečného provozu.
Ing. Valentin Šedivec, OBÚ pro území krajů Plzeňského a Jihočeského

9.25 – 10.15 Nejčastější nedostatky podaných žádostí o stanovení DP a povolení HČ z pohledu prvoinstančního orgánu
Ing. Kamil Šmída, OBÚ pro území krajů Plzeňského a Jihočeského

10.25 – 11.10 Činnost na vyhrazených technických zařízeních – elektro (Mimořádné události na elektro zařízeních)
Ing. Jiří Fiedor, ČBÚ v Praze

11.15 – 12.00 Nová koncepce likvidace odvalů po těžbě uranu na ložisku Příbram
Ing. Ladislav Pašek, Ing. Leo Kallista, Diamo s.p.CENA SEMINÁŘE: 5 385,- s DPH za účastníka
Cena zahrnuje: účastnický poplatek, 3x oběd, 2x neformální večeře, 5x coffe break

UBYTOVÁNÍ: Hotel Astra, Srby 184, 273 02 Tuchlovice - Srby
Ubytování si účastníci hradí sami.
Noclehy nahlaste předem
(přes přihlášku, nebo na e-mail as@montanex.cz)Upozorňujeme, že seminář je omezen počtem účastníků - max. kapacita je 70 osob.


PŘIHLÁŠKY KE STÁHNUTÍ

1 část přihlášky

2 část přihlášky

Přihláška v PDF


 
Nedostáváte na Váš e-mail příhlášku? Napište nám, zavolejte.


Kontaktní údaje:

e-mail: as@montanex.cz
tel.: 599 505 511

MONTANEX a.s., Cihelní 760/35, 702 00 Ostrava, tel.: +420 599 505 511, as@montanex.cz