Přidat stránku do oblíbenýchNastavit jako homepage
HomeNovinkyAkceNapsali o násKontaktO násPřipravujemeKde koupitReference

Dvoudenní seminář č. 106 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a bezpečnost provozu při provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Termín konání: 14. - 15. února 2018
Místo konání: Hotel Akademie Velké Bílovice


Seminář je určen k zajištění potřebných informací, zejména majitelům malých těžebních organizací, odborně způsobilým zaměstnancům (bezpečnostní technik) a vrcholovým manažerům k dalšímu plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v hornictví a při nakládání s výbušninami (BOZP).


PROGRAM SEMINÁŘE

1. den – středa 14. února 2018
10.30 – 11.30 Prezence a ubytování
11.30 – 12.30 Společný oběd

I. SITUACE V BOZP
12.30 – 12.45 Úvodní slovo.
Ing. Martin Štemberka, předseda ČBÚ v Praze.

12.45 – 13.15 Zhodnocení aktuálního vývoje v pracovní úrazovosti odborovými svazy a přístup odborových svazů k BOZP v dalším období.
Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů.

13.15 – 13.30 Aktuální vývoj v pracovní úrazovosti v hornictví.
Ing. Bohuslav Machek, ústřední báňský inspektor, ČBÚ v Praze

13.30 – 13.55 Změna kultury BOZP.
Ing. Pavel Hadrava, Ph.D., provozní ředitel, OKD, a.s.

13.55 – 14.25 Úslužné vodcovstvo – Servant Leadership.
Ing. Martin Demčák, Ph.D., SD&HSE Country & Flagship Manager, Slovnaft, a.s.

14.25 – 14.40 Přestávka.

II. TRENDY V BOZP
14.40 – 15.10 Nulová úrazovost, vize nebo realita.
Ing. Jiří Vala, Ph.D., akademický pracovník, VŠB-TUO.

15.10 – 15.55 Psychická zátěž; reakce a potřeby traumatizovaných účastníků mimořádné události.
Mgr. Aneta Haramijová, psycholog, Policejní prezidium ČR

15.55 – 16.10 Přestávka

16.10 – 16.25 Přístup OS PHGN k aktuálnímu stavu v BOZP.
Bc. Jan Sábel, předseda OS PHGN

16.25 – 16.40 Přístup OS STAVBA k aktuálnímu stavu v BOZP.
Ing. Milan Vomela, předseda OS STAVBA

16.40 – 16.55 BOZP z pohledu Těžební unie.
Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva Těžební unie

16.55 – 17.10 Přestávka.

17.10 – 17.25 Novinky v legislativě a v BOZP.
Ing. Robert Křepinský, člen Rady vlády pro BOZP, podnikající fyzická osoba.

17.25 – 17.55 Kořenové příčiny úrazů a psychologie BOZP.
Mgr. Petr Kaňka, OSVČ.

17.55 – 18.25 Podceňování bezpečnostní obuvi na pracovišti.
Lubomír Winkler, zástupce společnosti ARDON SAFETY, s.r.o.

od 18.40 Neformální společná večeře.


2. den – čtvrtek 15. února 2018
7.30 – 9.00 Snídaně.

9.00 – 9.30 Koordinace postupu při řešení mimořádných událostí u organizací nakládajících s výbušninami.
Doc. Ing. Tomáš Dosoudil, CSc., Ing. David Jung, obvodní bánští inspektoři, Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického.


III. OSVĚDČENÁ PRAXE V BOZP
9.30 – 10.00 Koordinace a předávání pracovišť v hornických organizacích dozorovaných SÚIP.
Ing. Ondřej Varta, vedoucí úseku inspekce BOZP, Státní úřad inspekce práce.

10.00 – 10.30 Identifikace nebezpečí a posouzení rizika výbuchu hnědouhelného prachu – aneb jak o tom přesvědčit zaměstnavatele.
Ing. Marek Herčzik, Ph.D., bezpečnostní technik, Severočeské doly, a.s.

10.30 – 10.45 Přestávka.

10.45 – 11.15 Bezpečnost při těžbě ropy a zemního plynu,
Ing. Jaromír Havlásek, vedoucí oddělení HSE, MND, a.s.


IV. PRAKTICKÉ VÝSLEDKY A JAK DÁL V BOZP?
11.15 – 11.30 Moje první 3 roky na pozici referenta BOZP.
Ing. Lukáš Žofka, referent BOZP, EUROVIA Kamenolomy, a.s.

11.30 – 11.45 Od bezpečnostního technika, závodního lomu až k pozici technického ředitele v nadnárodních společnostech (poohlédnutí nad prováděním, řízením a vedením BOZP).
Ing. Svatopluk Zástěra, technicko-výrobní náměstek, EUROVIA Kamenolomy, a.s.

11.45 – 12.15 Panelová diskuse, závěr a zhodnocení semináře.
Ing. Radim Mžyk, ředitel odboru hornictví, ČBÚ v Praze.

12.15 – 13.15 Společný oběd.


Cílem semináře je zejména podpora menších zaměstnavatelů v zajišťování zákoníkem práce požadované úrovně BOZP. Účastníci semináře budou předně informováni o dosažených výsledcích v BOZP za rok 2017. Vrcholoví a významní odborníci z řad zaměstnavatelů, odborových svazů, profesních uskupení, akademické obce a dozorových orgánů České republiky rozšíří nepostradatelné znalosti o nové informace a trendy. Předané informace odrážející nové skutečnosti poslouží k přizpůsobení přijatých opatření ke zlepšení stavu v BOZP. U účastníků semináře se předpokládají adekvátní znalosti zákoníku práce a horních předpisů (lektoři se nemohou zabývat všeobecně známými znalostmi z BOZP a hornictví).CENA SEMINÁŘE: 5 566,- s DPH za účastníka
Cena zahrnuje: účastnický poplatek, 2x oběd, 1x neformální večeře, 2x coffe break

UBYTOVÁNÍ:
Hotel Academie Velké Bílovice
Zahradní 1295
691 02  Velké Bílovice
GPS souřadnice: 48.8472814N, 16.8971994E


Mapa - Příjezd od dálnice D2 - sjezd 41
Mapa - Parkování


Příjezd MAPY.CZUbytování si účastníci hradí sami.
Noclehy nahlaste předem
(přes přihlášku, nebo na e-mail
as@montanex.cz)


 Upozorňujeme, že seminář je omezen počtem účastníků - max. kapacita je 70 osob.


 PŘIHLÁŠKY KE STÁHNUTÍ

1 část přihlášky

2 část přihlášky

Přihláška v PDF


 


Nedostáváte na Váš e-mail příhlášku? Napište nám, zavolejte. Kontaktní údaje: e-mail: as@montanex.cz tel.: 599 505 511
MONTANEX a.s., Cihelní 760/35, 702 00 Ostrava, tel.: +420 599 505 511, as@montanex.cz