Přidat stránku do oblíbenýchNastavit jako homepage
HomeNovinkyAkceNapsali o násKontaktO násPřipravujemeKde koupitReference

Recenzja - Język mowa

Autor recenzji : dr Jolanta Panasiuk
Zakład Logopedii i Językoznawstwa stosowanego
(Biuletyn logopedyczny 3/2004)

Język i mowa. Materiały obrazkowo – metodyczne
Na polskim rynku wydawniczym ukazały się materiały metodyczne pomocne w programowaniu kompetencji językowej u dzieci . Opracowali je czescy uczeni opierając się na najnowszych koncepcjach nabywania języka w ontogezie. Narzędzie to przydatne jest w pracy logopedów, pedagogów przedszkolnych , pedagogów specjalnych, nauczycieli nauczania początkowego i innych specjalistów zajmujących się stymulowaniem sprawności językowych ,co potwierdza rekomendacja Czeskiego Towarzystwa Logopedycznego im. Milośa Sovaka.
Dotychczas niewiele pomocy logopedycznych było przeznaczonych do budowania kompetecji językowej, większość dostępnych materiałów słóży usprawnianiu sprawności motorycznej narządów mowy ,funcji wzrokowych ,słuchowych , a przede wszystkim bogata jest oferta narzędzi do kształtowania poprawnej artykulacji. Istniejącą lukę w metodycznym warsztacie terapeuty mowy z pewnością dobrze wypełnia prezentowana tu publikacja – Rozróznianie słów w zdaniu .

Materiał można wykorzystać zarówno w kształceniu dzieci zdrowych jak również jest pomocny w rozwijaniu mowy dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym z upośledzonym słuchem , upośledzeniem umysłowym , zaburzeniami rozwoju mowy uwarunkowanymi neurologicznie , a ponadto służyć może do rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem w nauczaniu zintegrowanym oraz w profilaktyce i terapii dysleksji.
Prócz przygotowanych do pracy z dzieckiem specjalistów ,narzędzie może być wykorzystywane w zabawie przez osoby , które budują najbliższe środowisko wychowawcze dziecka :rodziców , opiekunów ,starsze rodzeństwo. Materiał obrazkowy można wykorzystać w trakcie indywidualnej pracy (zabawy) z dzieckiem a także przy pracy z grupą dzieci.

Istotnym walorem materiału do ćwiczeń jest jego trwałość , wyrazistość , czytelne oznaczenia ,ładna kolorystyka .Takie cechy posiada niewątpliwie prezentowana pomoc. Za pośrednictwem materiału obrazkowego można stymulować dziecko do aktualizowania poszczególnych składniowych wypowiedzi : orzeczenia , podmiotu itd. A poprzez seryjność wykonywanych prób doprowadzać do utrwalenia składniowego wzorca zdania i kategorii gramatycznych. Sposób zestawienia obrazków jest określony przez podstawowe człony zdania . Dziecko uświadamia sobie granice słów , ich zmienność , ma możliwość opanowania połączeń przyimkowych ,znaczenia czasownika lub zaimka zwrotnego i icz aktywnego stosowania.

Dobór treści obrazków umożliwia przekazywanie za ich pośrednictwem osobistych doświadczeń dziecka , wpływa na rozwój wyobraźni. Odpowiednia ilość szczegółów zamieszczonych w materiale ilustracyjnym konkretyzuje rozmaite sytuacje , decydując o wzbogacaniu słownikowego dziecka i stymulując rozwój innych wyższych funkcji psychicznych leżących u podłoża mowy : spostrzegawczości, pamięci,uwagi .

Język i mowa- to materiał wartościowy w kształceniu językowych sprawności zarówno realizacyjnych jak też percepcyjnych . Nazywanie ,powtarzanie ,opisywanie, opowiadanie ,
, czytanie służą treningowi machanizmów nadawczych ( istnieje też możliwość wytwarzania słownika obrazkowego w przypadku dzieci z głębokimi zaburzeniami realizacji wypowiedzi) ,zaś dyferencjacja i identyfikacja słów ,rozumienie znaczenia wyrazów , zdań i narracji ,rozpoznawanie melodii , akcentu i rytmu to techniki stymulowania procesów odbiorczych mowy.
Materiał jest też inspiracją do rozwijania zdolności językowych i mowy ,a nie tylko materiałem do nauczania .Ważne jest, by był on wykorzystywany ostrożnie z dostosowaniem do możliwości i dotychczasowych doświadczeń językowych dziecka.
_________________________________Zestawy obrazkowe - Język i mowa
MONTANEX a.s., Cihelní 760/35, 702 00 Ostrava, tel.: +420 599 505 511, as@montanex.cz