Přidat stránku do oblíbenýchNastavit jako homepage
HomeNovinkyAkceNapsali o násKontaktO násPřipravujemeKde koupitReference

Mezinárodní obchod s výbušninami z pohledu českého a evropského práva

JUDr. Martin Neústupný


Publikace obsahuje popis a rozbor právní úpravy mezinárodního obchodu s výbušninami zejména z pohledu evropského a českého práva, se zaměřením na veřejnoprávní metody regulace této problematiky a s ohledem na všechny její dílčí aspekty, včetně historických souvislostí. Publikace obsahuje teoretické zařazení právní úpravy problematiky obchodu s výbušninami do kontextu práva mezinárodního obchodu a výklad nejdůležitějších právních norem mezinárodního, evropského i českého práva, regulujících tuto právní problematiku.

   O autorovi: Autor je právník působící v oblasti bezpečnosti a bezpečnostní prevence. Dlouhodobě se zabývá metodikou a aplikací právních předpisů z oboru správního a trestního práva vztahujících se k problematice zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu. V rámci svého zaměření se podílel na legislativní tvorbě a vyhodnocování její aplikace v praxi. Zabýval se též výkonem státní kontroly u subjektů podnikajících ve výše uvedených oborech. V současné době se věnuje expertizní činnosti pro účely trestního a správního řízení v oblasti výbušnin a munice. Mezinárodní obchod s výbušninami je tématem, které dosud nebylo v české literatuře komplexně zpracováno. Je potěšitelné, že konečně, po dlouhé době, se zájem mladší generace zaměřuje na regulaci zahraničního obchodu s výbušninami, která byla v České republice po dlouhou dobu opomíjena.


    Autor přistupuje k tématu komparativně – z pohledu českého a evropského práva; stranou jeho zájmu nezůstaly ani obecně použitelné mezinárodní smlouvy, které rámec Evropské unie překračují. Kniha obsahuje popis a rozbor právní úpravy mezinárodního obchodu s výbušninami se zaměřením na veřejnoprávní metody regulace, včetně historických souvislostí.
   Kniha je velmi cenná, vychází z řady materiálů, které jsou v této citlivé oblasti někdy obtížně přístupné veřejnosti. Autor je specialistou v oblasti bezpečnosti a bezpečnostní prevence, dlouhodobě se zabývá metodikou a aplikací právních předpisů z oboru správního a trestního práva vztahujících se k problematice zbraní, střeliva, výbušnin a bezpečnostního materiálu. Výklad podává přehledně a srozumitelně a věnuje se řadě konkrétních aktuálních otázek, součástí textu jsou i případové studie. Knihu lze doporučit všem, kteří se zajímají o regulaci obchodu s výbušninami, nejen odborníkům, ale i širší veřejnosti.
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.


UKÁZKA Z PUBLIKACE:


Cena publikace: 299,-


Publikaci lze objednat na vsechnyknihy.cz


Můžete napsat: as@montanex.cz
nebo volat: 737 286 944


MONTANEX a.s., Cihelní 760/35, 702 00 Ostrava, tel.: +420 599 505 511, as@montanex.cz